Nye konkurranseutstyrsregler fra IPF

IPF har lagt til ikke-støttende drakter og belter på sin Approved List. Det betyr at mange utøvere ikke lenger kan benytte sine drakter og belter, siden flere produsenter ikke har betalt logo-avgift til IPF. NSF-styret finner denne endringen urimelig for stevner arrangert i regi av NSF og har derfor vedtatt et unntak for kommende 4-årsperiode av Approved list.

Vedtak: I perioden 1.1.2015-31.12.2018 tillates det bruk av alle ikke-støttende drakter og belter på alle stevner i Norge, forutsatt at utstyret oppfyller øvrige krav i IPFs tekninske reglement, inkludert logobestemmelser.
NSFs styre understreker at dette er en overgangsordning, og at en forlengelse av denne ordningen ikke kan forventes. Løfterne anbefales derfor at nytt utstyr som kjøpes inn velges fra listen over tilgjengelig utstyr på IPFs approved list. Internasjonale mesterskap arrangert i Norge er ikke berørt av dette vedtaket.

 

LAST NED APPROVED LIST HER: Approved_list_of_apparel_and_equipment_for_use_at_IPF_sanctioned_competitionsV1
LAST NED IPFs TEKNISKE REGLER HER: IPFs-tekniske-regler-norsk-2015