Ny løsning for kursadministrasjon

Ny løsning for kursadministrasjon

Idretten innfører den nye løsningen for kursadministrasjon, IdrettsKurs, tirsdag 24. januar.  Innledningsvis følger informasjon beregnet på særforbund/-krets og idrettskrets.  Avslutningsvis ber vi om deres bistand til å informere bredt for å nå ut til klubber, grupper og medlemmer med informasjonen.

Informasjon til særforbund/-krets og idrettskrets
Historikk/informasjon om kurs og oppnådd kompetanse på personer i idretten er data som skal lagres i de sentrale idrettsdatabasene.

IdrettsKurs er en moderne løsning som skal brukes til å planlegge og administrere kurs og kompetanse, herunder godkjennelse av kursmaler som grunnlag for økonomisk støtte (Voksenopplæringsmidler og kompetansemidler over Post3).  Den vil også benyttes til å administrere e-læringskurs/moduler slik at det blir automatisert oppdatering av e-læringshistorikk på kursdeltagere.  Løsningen skal brukes til planlegging og gjennomføring av kurs, slik at kursdeltagere får oppdatert sin kurshistorikk og idretts-CV fortløpende og at kursarrangør dermed får rapporteringen «gratis» og slipper etterregistrering.

Alle kurs som administreres i Idrettskurs blir søkbare i kurskatalogen fra Min idrett.  De er også søkbare via såkalte webdeler som kan legges inn på organisasjonens nettsider.  Gjennom en slik webdel kan f.eks. en særkrets vise sine kurs på sine nettsider.  For idrettskretsene blir det lagt opp webdeler mot IdrettsKurs på kretsenes nettsider på idrettsforbundet.no.

Kursdeltager kan betale for sin kurspåmelding i Min idrett, hvor en gjør individuell kurspåmelding.  Klubber og grupper kan gjøre registrere påmelding og utføre betaling direkte i IdrettsKurs.  Kursarrangør må ha etablert brukerstedsavtale med Buypass for å kunne bruke betalingsløsningen.  Dersom organisasjonen ikke har dette, finnes informasjon om etablering av avtale her.

Pr. 24. januar vil både kurs som har vært opprettet i SportsAdmin kursmodul og nye kurs opprettet i Idrettskurs bli tilgjengelig i kurskatalogen.  Alle kurspåmeldinger som er gjort i SportsAdmin/Min idrett for kursavholdelser etter 24.1 blir flyttet til IdrettsKurs på samme tidspunkt.  Også all historikk for kurs og kompetanse som er registrert i SportsAdmin innen fristen 15. januar 2017 vil bli å finne i IdrettsKurs.

Løsningen nås på adressen https://idrettskurs.nif.no, fra menyvalg i SportsAdmin og fra logo/lenke i KlubbAdmin og Min idrett.

Brukerbeskrivelser vil bli komplettert på itINFO frem til 24. januar, og finnes her.

Dersom en ikke har tilgang til løsningen eller har spørsmål, rettes disse til support@idrettsforbundet.no eller telefon 03615.

Mvh NIF Informasjon