Ansatte

Navn Dietmar Wolf
Tittel Idrettsfaglig rådgiver
Adresse Fokholgutua 297
2335 Stange
Telefon 958 53 606
E-post dietmarw@bbnett.no
Navn Janne Gunn Gaard
Tittel Generalsekretær
Adresse Idrettens Hus, Viking Stadion, Jåttåvågen, Postboks 3033
4095 Stavanger
Telefon 913 21 685
E-post styrkeloft@nif.idrett.no
Navn Lars Edvin Samnøy
Tittel Konsulent, Trenerløypa
Adresse Maria Fegths gate 17
3041 Drammen
Telefon 481 94 065
e-post larssamnoy@gmail.com