ANTIDOPING

VI ER ET RENT SÆRFORBUND

Norges Styrkeløftforbund visjon er ”Vi løfter sammen og skaper rene vinnere” Denne sterke forpliktelsen til forbundets antidopingarbeid går igjen i forbundets strategiske dokumentet via slagordet ”STERK, BLID OG DOPINGFRI” og ned til forpliktende mål for alle våre hovedsatsningsområder. Norges Styrkeløftforbund samarbeider med Antidoping Norge og har besluttet å være sertifisert som ”Rent Særforbund”. Forbundets handlingsplan under oppsummerer alle våre tiltak, både obligatoriske krav for å opprettholde vår status som ”Rent Særforbund”, men også våre egne krav til organisasjonen og vårt eget antidopingarbeid.

Antidoping Norge


Antidoping Norge (ADNO*) ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Ren Utøver er en e-læring om antidoping for utøvere, trenere og ledere. Den ble lansert i ny versjon i januar 2022, og er oppdatert i henhold til WADAs regelverk fra 2021. Den nye versjonen er tilpasset bruk på mobile plattformer, og har egne læringsstier for utøvere og trenere/ledere på ulike nivå. Gjennomføring tar ca. en halvtime. Du trenger ikke å fullføre hele e-læringen på en gang, for programmet husker hva du har gjennomført.

Når du har fullført, vil du motta et diplom via e-post. Du kan også laste opp eget bilde og få lagt på Ren Utøver-banner for å vise på Sosiale medier at du har gjennomført.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og nå kan ditt lag enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF)

Disse antidopingreglene er vedtatt og implementert i samsvar med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF) og Stiftelsen Antidoping Norges (ADNO) ansvar etter World Anti-Doping Code (WADC) og som en del av NIFs og ADNOs kontinuerlige innsats for å eliminere doping i idretten som hører under NIF.

Sjekk om norske legemidler inneholder forbudte stoffer.

Antidoping Norge har i samarbeid med Felleskatalogen etablert et legemiddelsøk. Her kan du sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer. Preparater som er forbudt vil ha lenke til dopinggruppe

Antidoping Norge (ADNO) har definert en toppidrettsutøverliste. Denne listen danner utgangspunkt for hvilke utøvere som har behov for et forhåndsgodkjent medisinsk fritak, nivå-kategorisering av utøvere ved rapportering om brudd på dopingbestemmelsene og for hvilke analyser som gjennomføres ved laboratoriet.

For Norges Styrkeløftforbund gjelder dette per 1.1.2023 deltagere på senior- og juniorlandslaget.

Sjekk ut ADNOs nye utøverguide

I guiden gis du en innføring i roller og ansvar og får nyttig informasjon om dopinglisten, medisinsk fritak og saksgang. Bak i guiden finner du også en 11 trinns gjennomgang av dopingkontrollen og en oversikt over de viktigste endringene i det nye regelverket.

Enkelte idrettsutøvere har behov for medisinsk behandling med legemidler som inneholder stoffer på dopinglisten. Det er utarbeidet regler for medisinsk fritak.

Dopingkontakten er en anonym samtale og informasjonstjeneste. Der får du svar fra fagpersoner som snakker med deg om det du måtte lure på om kropp, trening og doping. For å få raskt svar er det best om du kontakter oss når chatten er åpen (11-18 tirsdag-fredag) via chat eller telefon. Når du kontakter oss blir du ikke møtt med fordommer og stigma, men med nysgjerrige medarbeidere som vil diskutere spørsmålene du stiller med deg.er telefon. Når du kontakter oss blir du ikke møtt med fordommer og stigma, men med nysgjerrige medarbeidere som vil diskutere spørsmålene du stiller med deg.

Ved å fortelle det du vet, kan du hjelpe oss å beskytte den rene idretten.

Vi har den senere tid sett viktigheten av varslere for å kunne avsløre brudd på dopingbestemmelsene i internasjonal idrett. Antidoping Norge – og andre antidopingorganisasjoner – ønsker å legge til rette for at det skal være enklere å varsle på en måte som verner om anonymiteten og sikkerheten til den som varsler.

I Dopingvarsel kan du varsle om kjennskap til eller mistanker om doping i idretten. Dette kan være:
  • Forhold knyttet til bruk, besittelse, innførsel, omsetning mv. av personer knyttet til norsk idrett.
  • Manipulering i forbindelse med dopingkontrollprosessen
  • Du kan også varsle hvis du har mistanker om at personer som har en tilknytning til idretten (lagledelse, trenere, leger med mer) oppfordrer til eller assisterer ved bruk av forbudte stoffer eller anvendelse av forbudte stoffer.