Ønske om deltakelse

Utøvere som ønsker å delta på internasjonale mesterskap melder sin interesse via klubben på Klubbsiden på styrkeloft.no innen de frister som er oppgitt i tabellen under.

Dato Stevne Frist 2018
06.-10. mars 2018 EM Styrkeløft Utstyrsfritt Veteran 20. desember 2017
22.-28. april 2018 VM Benkpress Utstyr 14. februar 2018
14.-19. mai 2018 VM Benkpress Utstyrsfritt 2. mars 2018
5.-17. juni 2018 VM Styrkeløft Utstyrsfritt 25. mars 2018
3.-7. juli 2018 EM Styrkeløft Utstyr Veteran 25. april 2018
9.-12. august 2018 EM Benkpress Utstyrsfritt 1. juni 2018
1.-6. oktober 2018 VM Styrkeløft Utstyr Veteran 25. juli 2018
9.-13. oktober 2018 EM Benkpress Utstyr 1. august 2018

Laguttak

Landslagssjefen tar ut det aktuelle laget og informerer utøverne om uttaket.

 

Reise- og opphold

Reise og opphold koordineres og bestilles av Forbundskontoret. Kostnadene faktureres den enkelte utøvers klubb.

 

Økonomi

Norges Styrkeløftforbund dekker, så langt det er mulig innenfor budsjettet til veteranlaget, utgifter til lagleder og dommer på mesterskapene.

Øvrige kostnader dekkes av løfterne selv, dette inkluderer:

  • Reise- og oppholdsutgifter
  • Start- og dopingavgifter.
  • Landslagsbekledning

Hotell, reise, start- og dopingavgifter faktureres utøverens klubb, og skal være innbetalt til NSF før avreise til det aktuelle mesterskap.

 

Generelle krav

  1. Utøveren må ha deltatt i minst 3 stevner. Av disse stevnene må minst 2 ha status som kvalifiseringsstevner. Som kvalifiseringsstevner regnes mesterskap med minst RM – status. For Åpen klasse, junior og veteran må et av disse mesterskapene være et NM.
  2. Kvalifiseringsperioden regnes fra og med foregående års mesterskap eller siste 12 måneder fram til endelig uttak har funnet sted.
  3. Det vises forøvrig til punkt 3.3.3 i Organisasjonshåndboka til NSF for bekledningsreglement for utøvere som deltar på lagene.
  4. Alle utøvere må ha gjennomført Ren Utøver. Diplom for gjennomført kurs sendes på e-post til Forbundskontoret med kopi til Egil Kroknes (egilkroknes@gmail.com) før intern norsk søknadsfrist.
  5. Lisens skal være løst før den internasjonale påmeldingsfristen er ute. Dersom den internasjonale påmeldingsfristen er rett før et årsskifte, skal lisens løses innen 7. januar.