Antidopingkontrakt/erklæring

 

Som betingelse for deltagelse i stevner må alle løftere underskrive en antidopingkontrakt/erklæring med NSF med dette innhold:Som medlem av lag tilsluttet Norges Styrkeløftforbund (Nsf) forsikrer jeg på ære og samvittighet at jeg de siste 12 måneder ikke har brutt, og for fremtiden ikke vil bryte de til enhver tid gjeldende dopingbestemmelsene fastsatt av Norges Styrkeløftforbund og overordnede organer.

Jeg forplikter meg til å møte opp til de dopingkontroller Nif, Nsf, Ipf, Adn eller Wada pålegger meg. Dette innebærer også at jeg kan bli dopingtestet ved blodprøver, hvis Norges Styrkeløftforbund eller overordnede organer bestemmer at slik testing skal gjennomføres. Dette gjelder både i og utenfor konkurranser. Vegring mot å avlegge blodprøve anses som å nekte å avlegge dopingprøve etter Norges Idrettsforbunds regler.

Dersom jeg noen gang blir funnet skyldig i brudd på ovennevnte dopingbestemmelser, forplikter jeg meg til å betale Nsf tilbake midler og verdier av alle anskaffelser og utstyr Nsf, regionen(e), og/eller klubben(e) har ytet/brukt på meg de siste 12 månedene før overtredelsen fant sted, + 15 % renter fra ytelsens utredning.
Jeg er også innforstått med at alle mine regionale og nasjonale rekorder blir slettet, uansett på hvilket tidspunkt disse ble satt.

Eventuell(e) tvist(er) i anledning denne kontrakts innhold og forpliktelser avgjøres ved voldgift i henhold til voldgiftsloven. Avgjørelsen er tvangsgrunnlag for rettslig inndrivelse av erstatningsbeløpet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4 -15.Denne teksten er hentet fra Særnorsk reglement, punkt 2,2.3.