Nes SIL - Ranking

NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.

Sammenlagt

K2 Ungdom 14-18

52

1. Emilie Dahl02.09.2017244.0kg

57

1. Christine Vandsemb05.10.2013272.5kg

72

1. Andrea Christiansen25.08.2018277.5kg
2. Anja Bache-Wiig Solberg05.10.2013225.0kg

K3 Junior 19-23

52

1. Emilie Dahl02.09.2017244.0kg

57

1. Christine Vandsemb28.03.2014292.5kg

63

1. Marte Tollhaug Røstad10.10.2015272.5kg

72

1. Andrea Christiansen25.08.2018277.5kg
2. Henriette Vigdal02.06.2018262.5kg
3. Anja Bache-Wiig Solberg28.03.2014247.5kg

K4 Åpen

52

1. Emilie Dahl02.09.2017244.0kg

57

1. Christine Vandsemb28.03.2014292.5kg

63

1. Julie Maria Dramstad-Sunde04.10.2019307.5kg
2. Marte Tollhaug Røstad10.10.2015272.5kg
3. Madeleine Holseth02.02.2013225.0kg

72

1. Madeleine Holseth01.05.2015300.0kg
2. Tonje Teig25.08.2018297.5kg
3. Andrea Christiansen25.08.2018277.5kg
4. Henriette Vigdal02.06.2018262.5kg
5. Vigdis Hult04.10.2019262.5kg
6. Anja Bache-Wiig Solberg28.03.2014247.5kg

84+

1. Tonje Teig01.02.2020322.5kg

84

1. Tonje Teig02.06.2018315.0kg

K5 Veteran 40-49

72

1. Vigdis Hult04.10.2019262.5kg

K6 Veteran 50-59

72

1. Vigdis Hult04.10.2019262.5kg

K7 Veteran 60-69

72

1. Vigdis Hult04.10.2019262.5kg

M2 Ungdom 14-18

66

1. Frank Kværner19.11.2015392.5kg

83

1. Stian Bratten04.10.2019340.0kg

120

1. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019710.0kg

M3 Junior 19-23

66

1. Frank Kværner19.11.2015392.5kg
2. Lars Erik Gråwe28.02.2015352.5kg
3. Kristian Davidsen02.02.2013350.0kg

74

1. Lars Scharning02.02.2013395.0kg

83

1. Stian Bratten15.09.2018340.0kg

93

1. Magnus Gabrielsen01.05.2015540.0kg
2. Patcharapol Limsamut04.05.2019427.5kg

120

1. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019710.0kg

M4 Åpen

66

1. Frank Kværner19.11.2015392.5kg
2. Emil Røvik10.10.2015390.0kg
3. Lars Erik Gråwe28.02.2015352.5kg
4. Kristian Davidsen02.02.2013350.0kg

74

1. Lars Scharning02.02.2013395.0kg

83

1. Kristian Engdal04.10.2019537.5kg
2. Jon Kristian Bratten08.12.2018422.5kg
3. Kenneth Lier19.04.2013410.0kg
4. Stian Bratten15.09.2018340.0kg

93

1. Erik Elvsvingen06.12.2019752.5kg
2. Magnus Gabrielsen01.05.2015540.0kg
3. Håkon Bjørnseth04.02.2017510.0kg
4. Kim Andre Sigvartsen11.06.2016505.0kg
5. Andre Hoffmann28.03.2014502.5kg
6. Jon Kristian Bratten04.10.2019450.0kg
7. Patcharapol Limsamut04.05.2019427.5kg

105

1. Erik Elvsvingen04.10.2019755.0kg
2. Jarle Hoffmann25.11.2017617.5kg
3. Morten Olaussen25.10.2014595.0kg
4. Andre Hoffmann14.02.2015540.0kg
5. Tom Espen Eide29.04.2016522.5kg
6. Håkon Bjørnseth20.07.2016517.5kg
7. Robert Sefland25.10.2014517.5kg
8. Bjørn Solberg19.04.2013455.0kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011755.0kg
2. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019710.0kg
3. Andre Hoffmann08.12.2018655.0kg

M5 Veteran 40-49

83

1. Jon Kristian Bratten08.12.2018422.5kg

93

1. Jon Kristian Bratten04.10.2019450.0kg

105

1. Jarle Hoffmann25.11.2017617.5kg
2. Tom Espen Eide29.04.2016522.5kg
3. Bjørn Solberg19.04.2013455.0kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011755.0kg

M6 Veteran 50-59

93

1. Jon Kristian Bratten04.10.2019450.0kg

105

1. Jarle Hoffmann25.11.2017617.5kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011755.0kg


Knebøy

K2 Ungdom 14-18

52

1. Emilie Dahl03.02.201885.0kg

57

1. Christine Vandsemb22.11.201397.5kg

72

1. Andrea Christiansen25.08.201887.5kg
2. Anja Bache-Wiig Solberg05.10.201380.0kg

K3 Junior 19-23

52

1. Emilie Dahl28.04.201785.0kg

57

1. Christine Vandsemb28.03.2014102.5kg

63

1. Marte Tollhaug Røstad10.10.201592.5kg

72

1. Henriette Vigdal02.06.201890.0kg
2. Andrea Christiansen25.08.201887.5kg
3. Anja Bache-Wiig Solberg28.03.201485.0kg

K4 Åpen

52

1. Emilie Dahl28.04.201785.0kg

57

1. Christine Vandsemb28.03.2014102.5kg

63

1. Julie Maria Dramstad-Sunde04.10.2019107.5kg
2. Marte Tollhaug Røstad10.10.201592.5kg
3. Madeleine Holseth02.02.201380.0kg

72

1. Tonje Teig25.08.2018102.5kg
2. Madeleine Holseth01.05.201595.0kg
3. Vigdis Hult04.10.201990.0kg
4. Henriette Vigdal02.06.201890.0kg
5. Andrea Christiansen25.08.201887.5kg
6. Anja Bache-Wiig Solberg28.03.201485.0kg

84+

1. Tonje Teig01.02.2020110.0kg

84

1. Tonje Teig02.06.2018102.5kg

K5 Veteran 40-49

72

1. Vigdis Hult04.10.201990.0kg

K6 Veteran 50-59

72

1. Vigdis Hult04.10.201990.0kg

K7 Veteran 60-69

72

1. Vigdis Hult04.10.201990.0kg

M2 Ungdom 14-18

66

1. Frank Kværner19.11.2015132.5kg

83

1. Stian Bratten04.10.2019120.0kg

120

1. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019290.0kg

M3 Junior 19-23

66

1. Frank Kværner19.11.2015132.5kg
2. Lars Erik Gråwe28.02.2015112.5kg
3. Kristian Davidsen02.02.2013105.0kg

74

1. Lars Scharning02.02.2013107.5kg

83

1. Stian Bratten04.10.2019120.0kg

93

1. Magnus Gabrielsen01.05.2015177.5kg
2. Patcharapol Limsamut04.05.2019150.0kg

120

1. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019290.0kg

M4 Åpen

66

1. Frank Kværner19.11.2015132.5kg
2. Emil Røvik10.10.2015125.0kg
3. Lars Erik Gråwe28.02.2015112.5kg
4. Kristian Davidsen02.02.2013105.0kg

74

1. Lars Scharning02.02.2013107.5kg

83

1. Kristian Engdal04.10.2019187.5kg
2. Kenneth Lier19.04.2013150.0kg
3. Jon Kristian Bratten08.12.2018130.0kg
4. Stian Bratten04.10.2019120.0kg

93

1. Erik Elvsvingen06.09.2019277.5kg
2. Håkon Bjørnseth04.02.2017180.0kg
3. Magnus Gabrielsen01.05.2015177.5kg
4. Kim Andre Sigvartsen11.06.2016170.0kg
5. Andre Hoffmann28.03.2014155.0kg
6. Jon Kristian Bratten04.10.2019150.0kg
7. Patcharapol Limsamut20.02.2019150.0kg

105

1. Erik Elvsvingen04.10.2019272.5kg
2. Jarle Hoffmann25.11.2017227.5kg
3. Morten Olaussen25.10.2014215.0kg
4. Håkon Bjørnseth20.07.2016192.5kg
5. Andre Hoffmann14.02.2015190.0kg
6. Tom Espen Eide29.04.2016170.0kg
7. Robert Sefland25.10.2014170.0kg
8. Bjørn Solberg19.04.2013140.0kg

120

1. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019290.0kg
2. Sven Jøran Haugen12.02.2011280.0kg
3. Andre Hoffmann08.12.2018250.0kg

M5 Veteran 40-49

83

1. Jon Kristian Bratten08.12.2018130.0kg

93

1. Jon Kristian Bratten04.10.2019150.0kg

105

1. Jarle Hoffmann25.11.2017227.5kg
2. Tom Espen Eide29.04.2016170.0kg
3. Bjørn Solberg19.04.2013140.0kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011280.0kg

M6 Veteran 50-59

93

1. Jon Kristian Bratten04.10.2019150.0kg

105

1. Jarle Hoffmann25.11.2017227.5kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011280.0kg


Benkpress

K2 Ungdom 14-18

52

1. Emilie Dahl03.02.201842.5kg

57

1. Christine Vandsemb22.11.201350.0kg

72

1. Andrea Christiansen24.11.201860.0kg
2. Anja Bache-Wiig Solberg05.10.201345.0kg

K3 Junior 19-23

52

1. Emilie Dahl03.02.201842.5kg

57

1. Christine Vandsemb28.03.201455.0kg

63

1. Marte Tollhaug Røstad10.10.201550.0kg

72

1. Henriette Vigdal02.06.201867.5kg
2. Andrea Christiansen24.11.201860.0kg
3. Anja Bache-Wiig Solberg28.03.201452.5kg

K4 Åpen

52

1. Emilie Dahl03.02.201842.5kg

57

1. Christine Vandsemb28.03.201455.0kg

63

1. Julie Maria Dramstad-Sunde04.10.201957.5kg
2. Marte Tollhaug Røstad10.10.201550.0kg
3. Madeleine Holseth02.02.201345.0kg

72

1. Henriette Vigdal02.06.201867.5kg
2. Madeleine Holseth01.05.201562.5kg
3. Andrea Christiansen24.11.201860.0kg
4. Tonje Teig02.02.201955.0kg
5. Anja Bache-Wiig Solberg28.03.201452.5kg
6. Vigdis Hult25.04.201947.5kg

84+

1. Tonje Teig01.02.202062.5kg

84

1. Tonje Teig02.06.201857.5kg

K5 Veteran 40-49

72

1. Vigdis Hult25.04.201947.5kg

K6 Veteran 50-59

72

1. Vigdis Hult25.04.201947.5kg

K7 Veteran 60-69

72

1. Vigdis Hult25.04.201947.5kg

M2 Ungdom 14-18

66

1. Frank Kværner19.11.201585.0kg

83

1. Stian Bratten04.10.201975.0kg

120

1. Kristian Eek Haugen07.12.2019170.0kg
2. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019140.0kg

M3 Junior 19-23

66

1. Frank Kværner03.02.201885.0kg
2. Kristian Davidsen02.02.201385.0kg
3. Lars Erik Gråwe28.02.201580.0kg

74

1. Lars Scharning02.02.2013107.5kg

83

1. Stian Bratten15.09.201875.0kg

93

1. Magnus Gabrielsen25.10.2014142.5kg
2. Patcharapol Limsamut04.05.2019102.5kg

120

1. Kristian Eek Haugen07.12.2019170.0kg
2. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019140.0kg

M4 Åpen

66

1. Egil Walseth22.03.2014107.5kg
2. Emil Røvik10.10.201585.0kg
3. Kristian Davidsen02.02.201385.0kg
4. Frank Kværner19.11.201585.0kg
5. Lars Erik Gråwe28.02.201580.0kg

74

1. Lars Scharning02.02.2013107.5kg
2. Egil Walseth25.03.2017107.5kg

83

1. Glenn Alex Ødegaard19.04.2013135.0kg
2. Kristian Engdal04.10.2019122.5kg
3. Kenneth Lier19.04.2013110.0kg
4. Jon Kristian Bratten08.12.2018102.5kg
5. Stian Bratten15.09.201875.0kg

93

1. Erik Elvsvingen27.06.2019185.0kg
2. Andre Hoffmann28.03.2014147.5kg
3. Magnus Gabrielsen25.10.2014142.5kg
4. Kim Andre Sigvartsen11.06.2016135.0kg
5. Håkon Bjørnseth04.02.2017125.0kg
6. Patcharapol Limsamut04.05.2019102.5kg
7. Jon Kristian Bratten04.10.2019100.0kg

105

1. Jarle Hoffmann25.11.2017185.0kg
2. Erik Elvsvingen04.10.2019180.0kg
3. Andre Hoffmann21.03.2015162.5kg
4. Morten Olaussen25.10.2014150.0kg
5. Tom Espen Eide26.03.2011150.0kg
6. Robert Sefland25.10.2014142.5kg
7. Bjørn Solberg19.04.2013135.0kg
8. Håkon Bjørnseth20.07.2016125.0kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011215.0kg
2. Andre Hoffmann01.02.2020190.0kg
3. Kristian Eek Haugen07.12.2019170.0kg
4. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019140.0kg

M5 Veteran 40-49

66

1. Egil Walseth22.03.2014107.5kg

74

1. Egil Walseth25.03.2017107.5kg

83

1. Jon Kristian Bratten08.12.2018102.5kg

93

1. Jon Kristian Bratten04.10.2019100.0kg

105

1. Jarle Hoffmann25.11.2017185.0kg
2. Tom Espen Eide12.12.2015145.0kg
3. Bjørn Solberg19.04.2013135.0kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011215.0kg

M6 Veteran 50-59

66

1. Egil Walseth22.03.2014107.5kg

74

1. Egil Walseth25.03.2017107.5kg

93

1. Jon Kristian Bratten04.10.2019100.0kg

105

1. Jarle Hoffmann25.11.2017185.0kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011215.0kg

M7 Veteran 60-69

66

1. Egil Walseth21.03.2015107.5kg

74

1. Egil Walseth25.03.2017107.5kg


Markløft

K2 Ungdom 14-18

52

1. Emilie Dahl02.09.2017119.0kg

57

1. Christine Vandsemb05.10.2013127.5kg

72

1. Andrea Christiansen25.08.2018132.5kg
2. Anja Bache-Wiig Solberg05.10.2013100.0kg

K3 Junior 19-23

52

1. Emilie Dahl02.09.2017119.0kg

57

1. Christine Vandsemb28.03.2014135.0kg

63

1. Marte Tollhaug Røstad10.10.2015130.0kg

72

1. Andrea Christiansen25.08.2018132.5kg
2. Anja Bache-Wiig Solberg28.03.2014110.0kg
3. Henriette Vigdal02.06.2018105.0kg

K4 Åpen

52

1. Emilie Dahl02.09.2017119.0kg

57

1. Christine Vandsemb28.03.2014135.0kg

63

1. Julie Maria Dramstad-Sunde04.10.2019142.5kg
2. Marte Tollhaug Røstad10.10.2015130.0kg
3. Madeleine Holseth02.02.2013100.0kg

72

1. Madeleine Holseth01.05.2015142.5kg
2. Tonje Teig25.08.2018140.0kg
3. Andrea Christiansen25.08.2018132.5kg
4. Vigdis Hult04.10.2019127.5kg
5. Anja Bache-Wiig Solberg28.03.2014110.0kg
6. Henriette Vigdal02.06.2018105.0kg

84+

1. Tonje Teig01.02.2020150.0kg

84

1. Tonje Teig02.06.2018155.0kg

K5 Veteran 40-49

72

1. Vigdis Hult04.10.2019127.5kg

K6 Veteran 50-59

72

1. Vigdis Hult04.10.2019127.5kg

K7 Veteran 60-69

72

1. Vigdis Hult04.10.2019127.5kg

M2 Ungdom 14-18

66

1. Frank Kværner19.11.2015175.0kg

83

1. Stian Bratten15.09.2018150.0kg

120

1. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019280.0kg

M3 Junior 19-23

66

1. Frank Kværner19.11.2015175.0kg
2. Lars Erik Gråwe28.02.2015160.0kg
3. Kristian Davidsen02.02.2013160.0kg

74

1. Lars Scharning02.02.2013180.0kg

83

1. Stian Bratten15.09.2018150.0kg

93

1. Magnus Gabrielsen01.05.2015225.0kg
2. Patcharapol Limsamut04.05.2019175.0kg

120

1. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019280.0kg

M4 Åpen

66

1. Emil Røvik10.10.2015180.0kg
2. Frank Kværner19.11.2015175.0kg
3. Kristian Davidsen02.02.2013160.0kg
4. Lars Erik Gråwe28.02.2015160.0kg

74

1. Lars Scharning02.02.2013180.0kg

83

1. Kristian Engdal04.10.2019227.5kg
2. Jon Kristian Bratten08.12.2018190.0kg
3. Kenneth Lier19.04.2013150.0kg
4. Stian Bratten15.09.2018150.0kg

93

1. Erik Elvsvingen06.12.2019302.5kg
2. Magnus Gabrielsen01.05.2015225.0kg
3. Håkon Bjørnseth04.02.2017205.0kg
4. Jon Kristian Bratten04.10.2019200.0kg
5. Andre Hoffmann28.03.2014200.0kg
6. Kim Andre Sigvartsen11.06.2016200.0kg
7. Patcharapol Limsamut20.02.2019175.0kg

105

1. Erik Elvsvingen04.10.2019302.5kg
2. Morten Olaussen25.10.2014230.0kg
3. Tom Espen Eide29.04.2016217.5kg
4. Andre Hoffmann10.10.2015210.0kg
5. Jarle Hoffmann30.01.2016205.0kg
6. Robert Sefland25.10.2014205.0kg
7. Håkon Bjørnseth20.07.2016200.0kg
8. Bjørn Solberg06.06.2012180.0kg

120

1. Bjørn Andre S. Westbye25.04.2019280.0kg
2. Sven Jøran Haugen12.02.2011260.0kg
3. Andre Hoffmann09.12.2017232.5kg

M5 Veteran 40-49

83

1. Jon Kristian Bratten08.12.2018190.0kg

93

1. Jon Kristian Bratten04.10.2019200.0kg

105

1. Tom Espen Eide29.04.2016217.5kg
2. Jarle Hoffmann30.01.2016205.0kg
3. Bjørn Solberg19.04.2013180.0kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011260.0kg

M6 Veteran 50-59

93

1. Jon Kristian Bratten04.10.2019200.0kg

105

1. Jarle Hoffmann25.11.2017205.0kg

120

1. Sven Jøran Haugen12.02.2011260.0kg