Påmeldingsliste

Nasjonalt utstyrsfritt stevne i styrkeløft

Påmeldingsfrist:15.02.2014
Påmeldingsavgift:350
Disiplin:Styrkeløft
Type:Utstyrsfritt
Løfter Født Klubb Lisensnr Beste resultat Lisens
Ungdom 14-18 -52
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -57
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -63
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -72
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -84
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -47
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -52
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -57
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -63
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -72
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -84
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 +84
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -57
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -63
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -72
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
7.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
8.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
9.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
10.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
11.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -84
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen +84
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 40-49 -57
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 40-49 -63
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 40-49 -72
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 50-59 -63
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 50-59 -84
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 60-69 +84
1.NN (dame)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -66
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -74
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -83
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -93
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -105
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Ungdom 14-18 -120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -59
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -74
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -83
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
7.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -93
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
7.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
8.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
9.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
10.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -105
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
7.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
8.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
9.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 -120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Junior 19-23 +120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -66
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -74
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -83
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -93
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
7.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
8.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
9.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
10.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
11.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
12.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
13.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
14.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
15.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
16.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
17.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
18.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
19.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -105
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
7.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
8.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
9.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
10.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
11.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
12.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
13.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
14.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
15.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
16.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
17.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen -120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Åpen +120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
5.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
6.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 40-49 -83
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 40-49 -93
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 40-49 -105
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 40-49 -120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 40-49 +120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 50-59 -83
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 50-59 -93
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
3.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
4.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 50-59 -105
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 50-59 -120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
2.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 60-69 -66
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 60-69 -74
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 60-69 -105
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran 60-69 -120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran +70 -93
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK
Veteran +70 -120
1.NN (herre)1970NSF0-
IKKE OK

Klubbstatistikk

Klubb Løftere Bankett
Alta AK10
Askim SK20
Bergen SK20
Bodø Atletklubb22
Brumunddal AK22
Drammen SI20
Frogner AK10
Førde IL20
Ganddal AK10
Hommersåk AK12
Hovsherad SK10
IL Jotun11
IL Kraftsport20
KK-6725
Kristiansand AK20
Larvik AK20
Lenja AK20
Lørenskog AK10
Melhus IL10
Moss SIK20
Nes SIL20
Nidarø SK20
Odin SK20
OPIL10
Oslo SK29
Rana KK10
Sande KK20
Sandnes AK20
Sjøholt AK20
SPUVI10
Stavanger SK10
Steinkjer SK10
Tromsø Atletklubb22
Ulefoss AK10
Øksfjord AK10
Totalt: 55 23