Informasjon Mars 2002

Integrering

Et nytt år med nye muligheter er startet, og integreringsarbeidet fortsetter videre. Dette er som nevnt før et arbeid som vil ta mange år, men jeg håper for NSF`s sin del at arbeidet nærmer seg slutten i år 2007.

Norges Styrkeløftforbund hadde forbundsting 09. og 10. mars med blant annet integrering på sakslisten. Styret i NSF hadde følgende tingforslag angående integreringen: NSF ønsker å ha det helhetlige ansvar for styrkeløft og representasjonslag i styrkeløft for funksjonshemmede. Det ble ikke stilt noen direkte kritiske spørsmål ang dette, de få spørsmålene som kom handlet om utgifter til klubbene og ble etter min mening besvart til fordel for det videre arbeid. Resultatet ble at forslaget ble enstemmig vedtatt av tinget. Vi er derfor kommet et steg lengre i integreringsprosessen.

Det videre arbeid vil i første omgang bestå i å utvikle/lage et tillegg til den ordinære benken. Dette skal tegnes ned og det skal lages en prototype. Jeg har et ønske om å få laget 4-5 slike tilleggsbenker som skal stå til disposisjon til klubber som har behov for dette. Det skal også kjøpes inn stropper med borrelås som skal være tilgjengelige. Klubbene må imidlertid også beregne noen små utgifter til dette utstyret, men om dette skjer i inneværende år vil tiden vise.

NSF har også vist interesse for medlemskap i IPC noe som er påkrevet for ferdigstilling av integreringsarbeidet. Dette er også et arbeid som er startet men som antakeligvis ikke blir godkjent før integreringsarbeidet for NSF er ferdigstilt.

Det er også utarbeidet enkle regler for de funksjonshemmede benkpressere. Disse er nå til godkjenning og vil komme alle i hende når de er godtatt av NFI .

Et annet arbeid som skulle vært påbegynt, er å kontakte klubber angående et spørreskjema som ble sendt ut i desember. Disse skjemaene er til stor hjelp i det videre arbeid i integreringsprosessen. Når alle skjemaene er levert så starter arbeidet med å kontakte en og en klubb og det vil da jobbes med de spørsmål som er besvart. Det er lettere for NSF å hjelpe klubbene som trenger hjelp hvis vi har dette skjemaet å jobbe etter. Og det er også en fordel at NFI ser at alle klubber er innstilt på å gjøre en god jobb i denne prosessen.

De spørreskjemaer som nå er returnert viser bare positive svar vedrørende klubbenes velvillighet til å ta imot og hjelpe de funksjonshemmede. Men det er mange av disse klubbene som trenger midler for å gjøre det enklere for funksjonshemmede, og det er noe jeg vil legge vekt på videre. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund for at vi er villige til å stå på i denne prosessen og de syntes at det vi har gjort så langt er meget bra. Jeg vil også oppfordre de funksjonshemmede som har lyst til å trene benkpress, å oppsøke nærmeste styrkeløftklubb, der vil dere bli tatt godt imot og få bra veiledning innen vekttrening.

Med Hilsen

Per-Ole Røed