Juli 2002

Vil først og fremst gratulere Inger Blikra med bronsemedalje og Anne Sigrid Stiklestad med glimrende løfting under damenes Verdensmesterskap i Tyskland i slutten av mai. I tillegg gjorde våre juniorer det meget bra under juniorenes Europamesterskap i Ungarn.
Sølv til Jørn Høyseth, bronse til både Joakim Bjerke og Hildeborg Hugdal, er meget respektable plasseringer i slikt selskap. At de øvrige juniorløfterne fikk fine plasseringer og satte personlige rekorder i fleng, er også veldig positivt både for styrkeløftsporten generelt og selvsagt for løfterne personlig.
NOK EN GANG: GRATULERER!

Når det gjelder profilering av styrkeløftere og styrkeløft generelt, så er som tidligere nevnt aktiv markedsføring mot flere typer media, av stor betydning.
Det som får lokalaviser, lokalradio eller lokal-TV til å komme i våre treningslokaler er blant annet en litt spesiell vinkling på styrkeløftere og styrkeløftsporten.
Som eksempel kan nevnes at Ganddal Atletklubb har kombinasjonen bestefar-barnebarn som trener sammen, og i tillegg en annen kombinasjon, mor-sønn. Dette gir styrkeløft en identitet på en positiv måte, og det fanger media og publikums oppmerksomhet.
Dersom andre klubber sitter inne med tilsvarende «koblinger», så er det helt sikkert av interesse for lokalpressen. Om en i tillegg er så heldig at lokal-TV er på banen, så må en huske at det sys sammen sentrale TV-sendinger (for eksempel «Norge på kryss og tvers») som kan ønske å ha med en slik reportasje.
Jo flere lokale reportasjer, jo større sannsynlighet for å komme med på en sentral sending. Så dette er en oppfordring!

I den anledning kan det nevnes at «Se & Hør» har laget sommerreportasje av samboerparet Stiklestad/Christoffersen, og magasinet «Mag» har laget en reportasje om Anne Sigrid Stiklestad i forbindelse med temaet ungdom og kroppsfokusering.
Begge disse reportasjene kommer i løpet av sommeren.

Når det gjelder markedsføring av styrkeløft må vi også arbeide for å synliggjøre vår aktivitet og løfternes prestasjoner innad i Norges Idrettsforbund. Dette prøver vi nå å ta tak i med blant annet følgende tiltak:

Norges Idrettsforbunds Ungdomskomité (NUK) har sendt ut pressemelding om at særforbund må melde inn aktuelle kandidater til NUKs ting i oktober i år.
Dette gjelder ungdom mellom 15 og 25 år.
Vi er så heldige at Linda Høiland har sagt ja til å stille som NSFs kandidat til dette valg. Det er positivt at våre juniorer er engasjert, og det er viktig for styrkeløftsporten at vi har engasjerte bidragsytere i alle ledd og nivå i organisasjonen.

Tettere samarbeid med Olympiatoppen.
Her har vi et prosjekt på gang som kan gagne flere typer idrettsgreiner, og som er av stor interesse blant alle som driver med tung styrketrening.

Anne Sigrid Stiklestad deltar på NIFs presentasjoner og høringer angående World Anti-Doping Code, og som NSFs Antidopingansvarlig synliggjør hun vårt engasjement på området.

Norges Idrettsforbund arrangerte nylig utdanningsseminar hvor undertegnede deltok. Idrettens Studieforbunds leder, Svenn Erik Bolle, stiller seg svært positiv til å bidra med ressurser og kompetanse i forbindelse med vår utdanningsstrategi.
Idrettens Studieforbund har med andre ord ansvar for den fellesidrettslige kompetanseutviklingen, mens vi som særforbund har ansvar for vår egen idrettsutdanning og kompetanseutvikling.
Uavhengig av ansvarsområde er det økonomisk støtte å hente til slik kursavvikling i klubbene.
Utdanningsvirksomheten bør være et av de viktigste virkemidlene for å kunne videreutvikle vår organisasjon i takt med et samfunn og en frivillig sektor i rask endring.
Det bør også være en motivasjonsfaktor for idretten i hverdagen, og bidra til å skape trivsel, glede, samhold og personlig utvikling.

Ellers er det bestemt at vi skal ha en «Ungdom og Rekrutteringssamling» på Toppidrettssenteret 9.-10. november, hvor vi skal ha med blant annet en representant fra NUK og en representant fra Idrettens Studieforbund. Det er av stor betydning at disse representantene blir kjent med vårt forbund, og at vi får informasjon om hvordan de kan bidra med hjelp og økonomisk støtte til å videreutvikle styrkeløftsporten. I tillegg blir det benyttet andre kjente foredragsholdere som innehar kompetanse på trener/leder rollen og som setter fokus på hvordan vi skal ta i mot og ta vare på nye medlemmer i vårt forbund.
NSF vil også benytte anledningen til å presentere 5-kamp for ungdom, «Styrkeløftsportens dag», samt et utvidet Løfteskolekompendium.
Gruppearbeid og ideforum blir også en del av innholdet.
Nærmere informasjon og innbydelse til samlingen kommer til høsten.

Med dette vil jeg ønske dere en riktig god sommer alle sammen!

Med sportslig hilsen
Tone Ingebretsen.