September 2002

Norgesmesterskapet i benkpress er vel overstått, nye vinnere er kåret og ny gnist og treningsiver er tent hos de fleste av deltakerne.
Treningsiveren etter et mesterskap er som regel på topp, uavhengig av om man har gjort det bra eller dårlig.
Har man gjort det bra, er det motivasjonsfaktor god nok.
Har man gjort det dårlig i forhold til forventet, får man trene mot neste mesterskap og bevise at det dårlige resultatet var en «glipp».

La oss også håpe at arrangørene sitter igjen med følelsen av at det frister til gjentakelse.
Det kan ofte være hektisk når det står på, men når en ser resultater av alt arbeidet som er lagt ned i forkant av arrangementet, må det være en fryd å lene seg tilbake å si:
«Dette var bra».

Norgesmesterskapet i benkpress var i utgangspunktet definert som et rekrutteringsstevne.
En så at mange klubber hadde utøvere som valgte å bare trene benkpress.
Ikke alle var like komfortable med å konkurrere i samtlige tre øvelser sånn umiddelbart, og benkpress kunne da være inngangen for senere deltakelse i styrkeløft.
Akkurat hvor mange styrkeløftere ekstra det har blitt på grunnlag av NM i benkpress, er vanskelig å si. Men på grunn av dette mesterskapet har man kanskje klart å beholde en del styrkeløftere som har «lagt opp».
En ting er sikkert; NM i benkpress er kommet for å bli.

I tillegg har vi også tatt det fulle og hele ansvar for å integrere funksjonshemmede løftere inn i vårt forbund, og det er nettopp i benkpress vi kan skryte av sterke prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt.
Med hensyn til integrering av funksjonshemmede i styrkeløft, har vi også et stort rekrutteringspotensiale som flere klubber kan ta tak i.
Man kan utarbeide et informasjonsskriv om klubbens virksomhet og distribuere det til de nærmeste lokalgruppene innen NFI (Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund).
Klubben må ha en trener eller rettleder, og visshet om at treningslokalet er egnet for eksempelvis rullestolbrukere.
Forholdsvis enkle grep som kan gjøres for et tettere samarbeid og økt rekruttering på den fronten.

Når det gjelder økt rekruttering til Norges Styrkeløftforbund generelt, så er dette som kjent hovedsatsningsområde nummer en.
I begrepet rekruttering ligger det både økt medlemstall, og selvsagt flere løftere på plattingen.
Det ene vil gjerne dra det andre med seg, men det er avhengig av en del viktige faktorer.

  • Det er avhengig av at klubbene har et apparat til å ta seg av nybegynnere i alle aldre, begge kjønn og med forskjellig utgangspunkt for å begynne med styrkeløft.
  • Det er avhengig av at klubbene har mulighet for å ta vare på og rettlede utøvere som har trent en stund, og som ønsker å videreutvikle seg til konkurranseløftere.
  • Det er avhengig av at utøverne er en del av et klubbmiljø og føler seg velkomne.
  • Det er også avhengig av at tilbudene en gir utøverne er i tråd med utøvernes behov, og ikke hva man antar de trenger. Underforstått, det er viktig å ha en god dialog med utøverne i klubblokalet.

For å få til dette, trenger klubbene trenere og ledere som kan ivareta nevnte behov. Det er også en av grunnene til at trener- og lederutdanningen har vært prioritert så høyt.
Nå i september går del to av Trener-2 kurset av stabelen på Toppidrettssenteret. Hele 14 deltakere stiller opp, og når Trener-2 deltakerne har fullført og bestått kurset, har de kompetanse til å holde Trener-1 kurs på sine respektive hjemsteder. Det er først i denne fasen en virkelig vil se nytteverdien av storsatsingen på trenerutdanningen.

Klubbene er også avhengige av ildsjeler og ledere som tar seg av praktiske ting, og som bidrar på andre måter til økt aktivitet og trivsel.
Ungdom og rekrutteringssamlingen på Toppidrettssenteret er lagt til 9.-10. november, og er beregnet på ildsjeler og ledere som deltar aktivt eller som har planer om å jobbe for økt rekruttering til styrkeløftsporten.
Samlingen vil være et ideforum, informasjonssenter og en motivasjonsfaktor for videre rekrutteringsarbeid i landets klubber og i Norges Styrkeløftforbund generelt.

Økt rekruttering er også avhengig av at vi er en del av omverdenen. Folk må vite at vi finnes, at vi er et alternativ til helsestudio, at vi har utøvere som hevder seg i toppen internasjonalt og at vi driver med seriøs idrett på lik linje med andre særidretter. Alle typer media er da viktige samarbeidspartnere.
I den anledning jobber vi med å utarbeide markedsføringsmateriell som er tenkt benyttet både i annonsekampanje, og som presentasjonsmateriell overfor eventuelle samarbeidspartnere.
Bildene er tatt i Petter Hegres studio (han som var i klinsj med Mia Gundersen), og er utsnitt av forskjellige løftesituasjoner. Vår reklamekonsulent jobber med enkel tekst som med få ord skal fange interessen til leserne, samtidig som det sier noe konkret om styrkeløft. Materiellet skal fremvises på neste styremøte for godkjenning.

Jeg prøver med min lille runddans å si litt om hvordan saker henger sammen. Man trenger støtte fra andre satsningsområder for å oppnå full uttelling med hensyn til rekrutteringsarbeidet.
For å øke medlemstallet og antall aktive løftere, må styrkeløft være en idrett som er kjent både i media (toppidrett) og i nærmiljøet (markedsføring/profilering), klubbene må være i stand til å ta i mot nybegynnere (kvalifiserte trenere/ledere), klubbene må ha et positivt miljø som det er lett å trives i (holdningsskapende arbeid som antidoping, motivasjon/belønning til ildsjeler) og dommere må være tilgjengelige i klubblokalet slik at muligheten for å debutere på løfteplattingen i eget treningslokale er tilstede (dommerutdanning).

Vi i styret vil bidra og tilrettelegge for flere rekrutteringstiltak i klubber og lag. Vi har satt i sving flere prosjekt og samlinger som på sikt skal forenkle klubbers arbeid til å jobbe med rekruttering.
Men, selve rekrutteringen og arbeidet rundt det å utvikle nye løftere ligger i klubbene.

Utfordringene står i kø, og da er det viktig å dra lasset sammen!

En fin høst ønskes til dere alle!
Sportslig hilsen Tone.