November 2002

Styrkeløft; idrettens basis og andre særidretters grunntrening.

Vi er inne i en periode med trender og livsstiler som ved enhver anledning forteller oss hvor bra det er med styrketrening, og hvordan en treningsøkt kan gi oss sårt tiltrengt overskudd til å klare en ellers så travel hverdag.
Dette er ikke ukjent for oss styrkeløftere som faktisk bare kan nikke samtykkende til nevnte påstander.

Dagens situasjon er at det er flere nå som driver med styrketrening ukentlig, enn noen gang tidligere.
Det er også tilfelle at de fleste andre særidrettene i Norge, benytter styrketrening både som alternativ trening, og supplerende trening til prestasjonsforbedring av egen idrett.

Det er derfor av stor betydning at vi som styrkeløftere bidrar på en positiv måte til å profilere vår eksistens også i miljøer som til daglig driver en annen form for idrett eller styrkeaktiviteter.
Andre idrettslag i nærmiljøet kan tilbys treningstider, egne tider avtalt med treneransvarlig i klubben eller sammen med utøverne som allerede trener i lokalet. Et slikt samarbeid kan komme begge parter til gode.
Eksempelvis jobber vi i dag lokalt i Sandnes Atletklubb med å få til samarbeid med Lura Karateklubb. Er overbevist om at trenerne i denne klubben kan komme med noen gode råd med hensyn til spensttrening og uttøyning…
Klubbutvikling i form av miljøforbedring, kompetanseheving, erfaringsutveksling og økt medlemstall i klubben er goder som kommer ut av et slikt samarbeid.

Ungdom er norsk idretts viktigste målgruppe, ifølge sist Idrettsting.
I den anledning kom ungdommen selv frem til en visjon på Norges Idrettsforbunds Ungdomsting nå i oktober.
Visjonen lyder som følger:
«Ungdom vil ha en variert og inkluderende idrett, hvor vi møter venner, har det gøy og blir så gode som vi selv vil.»

I denne visjonen ligger det føringer for hvordan ungdom ønsker å ha det i fritiden sin. Det er viktig å lytte til ønsker og behov fra ungdom selv, for så å legge til rette for aktivitet. Det å ha det gøy på trening, og å være en del av et miljø, kan på sikt stimulere til konkurransedeltakelse.
Å få med nye løftere på konkurranser, kan synes å være en ny utfordring for klubbledere og trenere. Mange ønsker å trene, men kun det.
Det kan virke som om det er krever litt mot å entre en løfteplatting alene…

At vi har ungdom i Norges Styrkeløftforbund som kan, vil og tør, er bevist ved flere anledninger. Av nyere dato har vi følgende eksempler:
Andreas Hjelmtveit er 19 år, og dro hele 313 kg. i markløft nylig. Han satte med det resultatet ny norsk rekord i kategori yngre junior, klasse 100 kg.
Hildeborg Hugdal er også 19 år, allerede har hun deltatt på flere, store mesterskap, har satt flere rekorder og deltok nå sist på jr. VM i Russland hvor hun ble nr. 5.
Gratulerer med innsatsen Hildeborg!
Benytter også anledningen til å gratulere Alexander Kirketeig med flott 6. plass i samme mesterskap, samt Jørn Høyseth med 3. plass sammenlagt og gull i markløft.
Flotte prestasjoner! Vi gleder oss til flere resultater fra disse løfterne.

For å kunne legge opp en langtidsplan for våre landslagsløftere, er det tidligere presisert betydningen av å arrangere et verdensmesterskap på hjemmebane. Sandnes Atletklubb og Sauda Atletklubb har sagt seg villig til å være teknisk arrangør for et slikt arrangement. Det har også i ettertid kommet signaler om at en del enkeltpersoner i kretsens andre klubber ønsker å være behjelpelige under dette mesterskapet.
En offisiell søknad blir levert på årets kongress, men tildelingen av VM-2006 vil ikke skje før neste års kongress i Danmark.

Dersom vi tildeles dette VM vil vi ha følgende progress på internasjonale arrangement her i Norge:

  • Nordisk damer/herrer 2003
  • EU-cup 2004
  • VM sr. damer/herrer 2006

Som en del av langtidsplanen bør det satses på norsk deltakelse i World Games 2005.

Et forsiktig generasjonsskifte i vår Toppidrettsgruppe har det vel vært, men at vi skal fortsette opp og frem er ingen overvurdering av noen av de løfterne som står i startgropen.
Det er også et mål i seg selv at våre allerede etablerte løftere ser frem mot nye mesterskap, da spesielt på hjemmebane.

Som bevis på at man ikke trenger å gi opp styrkeløftkarrieren i ung alder (ung alder må da defineres som 40 år), følger to bevis på at styrkeløft er en i drett man kan drive på med så lenge man selv ønsker.

Veteranene har altså vært på tur, faktisk helt til Argentina. Dette resulterte i at Truls Nygaard løftet til sølv i kategori yngre veteran (M1, mellom 40 og 50 år), i klasse 125kg+.
Truls Kristensen kom hjem med VM-gull for eldre veteran (M3, dvs. over 60 år) i 125 kg. klassen.
Kristensen satte også verdensrekord i benkpress i gitte kategori, med 177,5 kg. Gratulerer så mye, begge to!

En annen positiv trend i Norges Styrkeløftforbund er at man har lykkes med å få med landslagsløftere i en mer aktiv grad på organisasjonssiden. Linda Høiland deltok i oktober på Norges Idrettsforbunds Ungdomsting i Bergen, og bidro i så måte med å fremme Norges Styrkeløftforbunds synspunkt i forhold til barne- og ungdomsidrett, breddeidrett og andre satsningsområder som er viktige for så vel Norges Styrkeløftforbund som Norges Idrettsforbund. Linda kom også «hjem» fra samlingen med nye ideer som kan relateres til styrkeløftsporten og som vil bli presentert blant annet på Ungdom og rekrutteringssamlingen 9.-10. november.
Takker for innsatsen så langt, Linda!

Anne Sigrid Stiklestad har tatt tak i ett av flere tema hun brenner for, og har oppnådd stor respekt for sitt antidopingarbeid, både i vårt eget forbund og utad i Norges Idrettsforbund. Dette har resultert i tett samarbeid med Norges Idrettsforbunds Antidopingseksjon, noe vi blant annet har fått glede av i forbindelse med siste landslagssamling på Toppidrettssenteret. I tillegg vil det bli avholdt en sentral Antidopingsamling i løpet av våren 2003.

Av store mesterskap dette året, gjenstår VM for senior herrer.
Tollef Taksdal og Carl Olav Christoffersen i 110 kg. klassen, den antatt største vektklassen hva deltakerantall angår.
Frode Rui og Jørn Høyseth løfter i 125 kg. klassen, på mesterskapets siste dag.
Forberedelsene til løfterne sies å være i henhold til programmet, noe som betyr at vi forventer bra resultater fra de enkelte løfterne.
Lykke til i VM gutter!

Dame EM avslutter en lang sesong, og her skal altså Inger Blikra nok en gang sørge for at vi får en flott plassering i selebert selskap.
Det er et tankekors at vi kun har en kvalifisert dameløfter til årets Europamesterskap, men sikre kilder rapporterer om at flere kvinnelige løftere er i sving igjen etter en aldri så liten pause.
Vi ser frem til nye resultater videre fremover, og oppfordrer med dette spesielt kvinnelige løftere til fremtidig satsing på løfteplattingen.
Inger har ved flere anledninger statuert eksempler på at pågangsmot, treningsdisiplin og engasjement er med på å gi bedrete resultater og stadig fremgang i en årrekke.
God tur, og lykke til i EM, Inger!

For dere andre; det er nå fire og en halv måned til Oslo SK arrangerer Norgesmesterskapet i styrkeløft.
God tid til å komme i form, børste magnesium og talkum av draktene og å planlegge Oslotur.
I tillegg har dere nå anledning til å bidra til å gi mesterskapet det deltakerantallet et NM fortjener, samt øke antall dueller og spenningsmomenter i forhold til de siste årene.

Ha en trivelig førjulstid!

Mvh. Tone Ingebretsen.