Januar 2003

Nytt år, nye muligheter…

Først og fremst GODT NYTTÅR alle sammen!
Håper alle har hatt en trivelig julefeiring, med nok av tid til restitusjon samt et solid inntak av kalorier, som bør gi økt overskudd til videre innsats i norsk styrkeløftsport.

Innsatsen i Norges Styrkeløftforbund har i året som har gått vært meget bra. Positive holdninger blant medlemmene, og ressurspersoner med innholdsrike idébanker er noen av inntrykkene jeg sitter igjen med. Ikke alle ideene lar seg gjennomføre i en håndvending, men det skal vites at det noteres og tas hensyn til så sant en anledning byr seg. Økonomi er et stikkord, og dessverre er begrenset økonomiske ressurser årsaken til at flere tiltak får uønskede stopp/pauser.

Vi jobber nå aktivt og målrettet med rekrutteringstiltak.
Flere klubber har i slutten av fjoråret arrangert Løfteskole, og fått økonomisk tilskudd til et slikt klubbtilbud. Disse avholdes i henhold til NSFs kriterier hva innhold angår, men har sine personlige utforminger som er tilpasset den enkelte klubb og leder/trener.
Rapporteringen tilbake til oss viser at grunnlaget og planleggingen for disse arrangementene er meget bra, det er derfor synd at ikke flere nye utøvere ser behovet og fordelen med å delta på Løfteskolen.

På NSFs sentrale Ungdom og Rekrutteringssamling presenterte vi blant annet 5-kamp for ungdom, ”Styrkeløftens dag” og vårt nyreviderte Løfteskolekompendium. Enkelte korrigeringer i Løfteskolekompendiet vil bli gjort nå i etterkant (blant annet byttes strekfigurene ut med fotografier), og den skal distribueres til klubbene på Trener/leder – samlingen som etter avtale med URK-deltakerne skal avholdes i løpet av våren, nærmere bestemt 12.-13. april.

Trener/leder – samlingen er et tiltak som er etterspurt, og som har til hensikt å stimulere klubbtrenere og ledere til videre arbeid med styrkeløft på lokalt plan.
Her vil vi nok en gang dra inn eksterne bidragsytere som MOT, ISF, NIFs antidopingseksjon og andre aktuelle som kan bidra til å heve kompetansen og interessen hos NSFs trenere og ledere.
Det er fortsatt like viktig, og til dels avgjørende, at klubbene rundt omkring har personer med en viss styrkeløft-bakgrunn og samtidig er engasjerte, slik at det finnes et apparat til å ta seg av nyrekrutterte medlemmer.

Vi har også etablert NSFs Ungdomskomité, et resultat av at Linda Høiland tok utfordringen om å være NSFs representant ved Ungdommens Idrettsting i oktober i fjor. Her ble en del essensielle saker med hensyn til ungdom og idrett belyst, og det jobbes nå aktivt med å gi våre yngre løftere ansvar og aktiv deltakelse både med hensyn til idrettslig – og administrativ utdannelse. Linda er engasjert og har mange gode ideer, men trenger flere samarbeidspartnere i sin Ungdomskomité. Som et steg på veien er hun nå også valgt inn i Rogaland Idrettskretts Ungdomsråd, og representerer styrkeløft på en utmerket måte. Med denne integreringen bidrar Linda til at vi får informasjon om hva ungdom ønsker å bruke fritiden sin til, og det kan hjelpe oss å finne ut hva slags tiltak vi kan iverksette for å oppnå den nødvendige kontakten med den yngre generasjon.
Andre positive vinklinger ved å ha representanter med i idrettsorganisasjonens ledd er også av stor betydning, nemlig at styrkeløft har aktiv, engasjert og representativ ungdom, som gir styrkeløft et positivt ansikt utad.

Det siste er veldig viktig, ikke minst med ”Idrettsgallaen 2002” friskt i minne.
Fantastisk flott arrangement, en gjennomgang av fantastiske idrettslige prestasjoner, utført av fantastiske idrettsutøvere. Det skurrer likevel når det snakkes om idrettslig mangfold og en inkluderende idrettsorganisasjon.
I kategorien ”Styrke, kraft og spenst”, hvor NSF selv hadde nominert to kandidater, nominerte juryen tre utøvere som var tilknyttet ski – og skøyteforbundet. Er overhode ikke i tvil om at disse fortjente en pris, men er sterkt uenig i kategorivalget. Jeg mener at man enten må gjøre noe med kategorinavnene, eller så må man åpne for å slippe inn kandidater fra små eller mellomstore særforbund, som faktisk passer bedre inn i nevnte kategori.
Det er synd at de allerede mest profilerte idrettene, og de mest medieomtalte idrettsutøverne, også dominerer så totalt i en idrettsfest hvor Norges Idrettsforbund endelig kunne få vist det norske folk, idrettens mangfold.
Er overbevist om at mange hadde syntes det var interessant å bli kjent med andre idretter enn de aller største. Og da må det sies at noen av de best profilerte idrettene kun er størst her til lands…

Vel, nok om det.
I styrkeløftforbundet er vi i startgropen av en ny sesong med mesterskap. Første ”mestermøtet” i år blir B/Veteran-NM, som arrangeres av Odin SK, 22.-23. februar, i Bergen.
Benytter anledningen til å ønske lykke til med forberedelsene og avviklingen av mesterskapet!

Vil også minne om at Norges Styrkeløftforbund har invitert USAs lag som gjesteløftere til årets NM i Oslo.
Saken ble først vurdert av Oslo SK, som er arrangør av årets NM.
Deretter ble forslaget vurdert av styret, og vi fant ut at tiden var inne for en gjeninvitasjon.
Dette er gjort på bakgrunn av at NSF var invitert til deres nasjonale mesterskap for noen år tilbake, 1998 om jeg ikke tar feil, hvor vi stilte med fire løftere.
De har forespeilet at de vil stille med noen av de antatt beste løfterne, blant annet Brad Gillingham.
Det blir spennende å se om de kommer, og eventuelt hvem som kommer.
Innbydelsen er i alle fall sendt.

Lykke til med videre trening!
… og jenter! Dere har nå nesten 12 uker til NM.
Det er et fint antall uker til oppkjøring.
Vi trenger dere på løfteplattingen, alle sammen.

Sportslig hilsen Tone.