Mai 2003

Gledelige resultater på NM, jr. Nordisk og Vet. Nordisk!

Først og fremst gratulerer til alle som har bidratt med glitrende innsats i de forskjellige mesterskapene som har gått av stabelen siden siste ”Presidenten har ordet”.

En ekstra gratulasjon til Roy Brandtzæg som tok sin tredje kongepokal, Anne Sigrid Stiklestad som ble Norgesmesterskapets beste kvinnelige løfter, Jørn Høyseth og Inger Blikra som ble kåret til årets løftere 2002. Gratulerer!

Det er betryggende at vi har slike flotte løftere som representerer idretten vår, på en så fremragende måte.

Fire av NM-deltakerne er nå snart på vei til EM i Bulgaria for å forsvare Norges ære.
Disse fire løfterne er Tollef Taksdal, Asbjørn Randen, Frode Rui og Jørn Høyseth.
Inger Blikra var også tatt ut til VM i USA i mai, men har takket nei til deltakelse.
I forkant av senior-EM og dame-VM, ble det avholdt landslagssamling på Toppidrettssenteret.
Samlingen inneholdt både treningsteori, utøvernes time, dopingkontroll, informasjon fra sportssjefen og selvsagt store mengder trening.
På søndagen deltok også Henrik Aasbø fra NIFs magasin ”Norsk Idrett”. Han var med på samlingen i flere timer for å lage en reportasje om Norges Styrkeløftforbund og styrkeløftsporten generelt. I tillegg ble Tollef førstemann ut i en ny spalte som vil komme i bladet. Spalten heter ”min treningsbag”, og noen og enhver kan vel undre seg over at Tollef ble den tilfeldig utvalgte til å fremvise sitt innhold i treningsbaggen.
Enkelte av de andre landslagsløfterne hvisket noe om at de var glad det ikke var deres treningsbag resten av idretts-Norge skulle bli kjent med…
Denne reportasjen kommer i neste nr. av ”Norsk Idrett”, for øvrig det samme nummer som omfatter Idrettstinget 2003.
For dem som har anledning til å følge med i Sykepleierforbundets medlemsblad, bli ikke overrasket om vår førsteårs-senior, Jørn Høyseth, dukker opp. Også en journalist fra dette bladet kom på besøk på Toppidrettssenteret denne helgen.

I forbindelse med landslagssamlingen var det planlagt Trener – og ledersamling.
Det var innhentet spesialkompetanse fra MOT og ISF, for å få eksterne bidrag på fagområdene motivasjon og rekrutteringsarbeid. I tillegg skulle man få en innføring i 5-kampen, Løfteskolens reviderte program, antidopingarbeidet som er gjort, få innblikk i hvordan Dietmar Wolf trener våre eliteløftere, bedre kjennskap til Ungdomkomiteens arbeid, og deltakerne skulle selv få bidra til en idébank som skulle kunne bli benyttet av alle engasjerte trenere og ledere.
Det er veldig beklagelig at denne samlingen måtte avlyses på grunn av dårlig deltakelse. Noen mente det var feil helg (palmehelgen), men generelt kan det også virke som at det er vanskelig for folk å bruke en hel helg på styrkeløftarbeid.
Det er viktig å bli enig om en felles strategi for å fremme styrkeløftsporten, og det er viktig at klubbledere og trenere føler litt eierskap til en slik strategi. Beste muligheten for å oppnå en slik felles løsning, er at man samles og utarbeider dette i fellesskap.
Vi prøver igjen med en ny samling til høsten, da kan det være hensiktsmessig å legge en slik trener – ledersamling til Trøndelag, da muligheten for større deltakelse bør være tilstede.

Uansett er det fortsatt like viktig at alle tar et tak. Rekruttering til sporten er og blir vårt hovedsatsingsområde, men en må ivareta de elementer som er nødvendige for at klubbene har et apparat til å ta seg av nye medlemmer.
Det inkluderer også at vi satser på Toppidretten. Det er våre landslagsløftere som er vårt ansikt utad. Det er de som viser omverdenen hva styrkeløft er. Det å ha profilerte toppløftere vil også vekke interessen hos ungdom, som veldig ofte lar seg fascinere av dyktige landslagsløftere fremfor et informasjonshefte om styrkeløft.

Idrettens Studieforbund har definert noe de har kalt ”den gode sirkel”.
”Den gode sirkel” er fremkommet som et resultat av det arbeid ISF har utført, og de erfaringer ISF sitter igjen med etter å ha gjennomført flere tusen fremtidskvelder på landsbasis, og nesten like mange oppfølgingskvelder.
”Den gode sirkel” illustrerer prosessarbeid som en kontinuerlig måte å jobbe på.
Det krever ressurspersoner og engasjement, men gir resultat i form av økt aktivitet.
Denne sirkelen kan overføres direkte til vårt arbeid med styrkeløft, og vil i korte trekk se ut slik som dette:

  • Prosess – en kjerneprosess med dialoger og prosesser i klubber.
  • Tiltak – ut fra prosess og behov i klubben. Oppfølging med formidling av kompetanse fra støttenettverk.
  • Aktivitet – som igjen fører til nye prosesser.

Dersom man i klubbene kan sette seg ned og finne ut på hvilke områder man har størst forbedringspotensiale, er man allerede i gang med prosessen. Da gjelder det å finne de rette tiltakene i forhold til de ønskede forbedringene, for så og sette det ut i system.
En til tider tidkrevende prosess, men helt nødvendig.
Og glem ikke at ISF (Idrettens Studieforbund), er behjelpelige med å få i gang denne prosessen.

Lykke til!

Ellers vil jeg ønske dere alle en riktig fin forsommer og en god treningsperiode!
Sportslig hilsen Tone.