Informasjon januar 2005

NSF MED TOTALANSVAR

På NSFs forbundsting i 2002 vedtok tinget at NSF skulle ta ansvar for funksjonshemmede innen styrkeløft. Snaue 3 år etter så er alle formalitetene på plass, og NSF er det 7. forbundet som har inngått avtale med Norges Idrettsforbund/Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund.

Avtalen går i korte trekk ut på at forbundet skal tilrettelegge tilbud til både toppidrett og breddeidrett. Vedrørende toppidrett så er det p.t. Frank Gyland som tilhører denne gruppen. Han deltok blant annet i Paralympics i fjor der han tok en fin 8. plass.

Vi ber om at klubbene er sitt ansvar bevisst, og følger opp sitt tingvedtak av 2002. Forbundet vil også iverksette tiltak i løpet av den nærmeste fremtid. Vi har allerede bestilt 5 nye benker og utdannet 7 IPC dommere, og det er etablert kontakt med helseinstitusjoner som Sunnaas. Forbundets integreringsansvarlig er Pål Nilsen, og spørsmål kan således rettes ham.

Vil til slutt takke NIF/NFI for tillitten! I tillegg vil vi gjerne takke tidligere styremedlem/integreringsansvarlig Per-Ole Røed, og nåværende ansvarlig Pål Nilsen som fikk denne avtalen i havn.