Lagserieprotokoller

Av Bente Arntsen: Husk innsendelse av protokoller for 4. omgang. Frist for innsendelse er 8. november. Protokollene sendes til forbundskontoret, fortrinnsvis per e-post.