Veteranklubben

Av Pål Nilsen: Veteranklubben sliter i sin oppstart.

Det har ikke vært lett å få veteranklubben til å fungere slik planen var. Det har ikke lykkes med å få samlet et styre i klubben. Veteranklubben vil derfor bli lagt ned, før den har kommet skikkelig i gang om vi ikke finner et styre innen 1.mars 2008.

De som ønsker å sitte i styret, bes kontakte Pål Nilsen innen 1.mars 2008.