Dommerkurs

Kursnavn Dommer
Kurskode K5500D1011
Timer m/u lærer 15/0
Timer teori/praksis 0/0
VO- godkjent Ja
Idrett Styrkeløft
Nivå 1 – Grunnleggende
Innhold

Lover,
Særnorske regler,
Internasjonale regler….7 t
Evaluering etc…………..1 t
Teori…………………………2 t
Prakt. prøve………………3 t
Gruppearbeid……………2 t

Forkunnskaper/Målgruppe Ingen.
Læringsmål
Moduler M5500D1011 Dommer
Litteratur Se dokumentarkivet