Styrereferat 3-2008

NORGES STYRKELØFTFORBUND

 

Styrereferat 3-2008

 

Tid og sted: 5-6. September, kl 18.00 på Idrettens Hus, Ullevål Stadion

 

Tilstede: Linda Høiland, Vidar Tangen, Pål Nilsen, Oddbjørn Steen, Marie Tjosevik, Alexander Kirketeig, Jørn Høyset og Trine Selbek

 

Referent: Trine Selbek

 

 

 

*Godkjenning av styrereferat 2-2008 er gjort pr e-post.

 

 

AVSLUTTEDE SAKER

 

06/08: VETERANKLUBBEN

16/08: LANDSLAGSSJEF FOR JUNIORENE

17/08: ANSETTELSE AV FORBUNDSSEKRETÆR

18/08: KONGEPOKAL

19/08: ENDRER DATO FOR NM ÅPEN OG NM BENK 2009

20/08: REGULERING AV IDRETTSFAGLIG RÅDGIVERS LØNN

21/08: DISPONERING AV FORBUNDETS KONTOER

22/08: NYE SATSER FOR REISER

24/08: REGIONSTRENERORDING, ANSVARSFORHOLD OG UTNEVNING

 

 

SAKER VEDTATT PÅ E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

 

Ingen saker vedtatt på e-post siden forrige styremøte.

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

 

01/07:  REGNSKAP/BUDSJETT 2007

 

Regnskapet er mottatt fra revisor Wilhelmsen. Revisors rapport er oversendt kontrollkomiteen.

 

Inter revisjon klarer ikke å ferdigstille revisjonen av selskapets årsoppgjør for 2007 innen fristen for innsendelse av årsregnskap til Brønnøysund den 31.08.08.

 

Vidar Tangen søker etter ny revisor etter anmodning fra styret.

 

Ansvarlig: TS

Status: Sak videreføres

 

 

01/08:  REGNSKAP/BUDSJETT 2008

 

Budsjett 2008 ses i sammenheng med VPL

 

Ny mal for reiseregning er opprettet, se dokumentarkiv.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak videreføres

 

 

02/08:  VPL 2008

 

Styret tok en gjennomgang av de ulike områdene i VPL i forhold til budsjett.

 

Ansvarlig: LH

Status: Sak videreføres

 

 

23/08: SAK TIL AVGJØRELSE UNNTATT OFFENTLIGHET

 

Saken er videresendt til domsutvalget i NSF.

 

Ansvarlig: VT

Status: Sak videreføres

 

 

NYE SAKER

 

25/08: NORDISK MESTERSKAP, EVALUERING AV 2008 SAKSGANG

 

Region øst fikk ansvaret for lag-uttak og reiseopplegg for Nordisk mesterskap 2008.

 

Ansvarlig: PN

Status: Videreføres

 

 

26/08: KLAGE PÅ STEVNEARRANGEMENT, EM BENPRESS 2008

 

Arrangementet holdt lavere standard enn et gjennomsnittlig norsk RM. Klage utarbeides og sendes EPF.

 

Ansvarlig: PN

Status: Sak avsluttet

 

 

27/08: BRUMUNDDAL AK -ARRANGØR AV JUNIOR EM 2011

 

E-post mottatt 20.08 fra Ove Johansen:

Brumunddal Atletklubb vil herved anmode om at Norges Styrkeløftforbund søker EPF om å få bli arrangør av EM for junior i 2011, med Brumunddal Atletklubb som teknisk arrangør.

 

Styret har vedtatt å søke om Junior EM 2011.

 

Styret har vedtatt at Brumunddal AK får 30 000,- i økonomisk støtte til arrangementet i tillegg til personlige ressurser i forbindelse med stevnegjennomføringen.

 

Ansvarlig: LH

Status: sak avsluttet

 

 

28/08: STYRKEIDRETT- VEIEN VIDERE

 

Styrkeidrett- blir avviklet i sin nåværende form. Selve artiklene som nå publiseres via styrkeidrett vil legges ut direkte etter stevner og andre begivenheter slik at vi får en raskere informasjonsstrøm via hjemmesiden vår.

 

Ansvarlig: OS

Status: sak avsluttet

 

 

29/08: HOVEDMÅLSETTINGER 2009 (IFLG STRATEGIPLAN)

 

Denne saken sees i sammenheng med rammebudsjett for 2009.

Styret gikk gjennom strategiplanen samlet for å trekke ut hovedmålsettingene for 2009. Dette blir grunnlaget for VPL 2009 som skal vedtas på årets siste styremøte.

 

Ansvarlig: ALLE

Status: Avsluttet

 

30/08: RAMMEBUDSJETT 2009

 

Ansvarlig for hvert område har satt opp ønskede midler for 2009. Dette jobber vi videre med til neste styremøte da vi tar en endelig avgjørelse på budsjettet for 2009

 

Ansvarlig: ALLE

Status: Videreføres

 

 

31/08: DELTAKELSE PÅ NORDKALOTTLANDSKAMP

 

Styret anser ikke Nordkalottlandskampen for et internasjonalt stevne der det må søkes dispensasjon for 12 måneder regelen.

 

Styret godkjenner deltakelse for laget til Nordkalottlandskampen.

 

Ansvarlig: LH

Status: Avsluttet

32/08: SAMARBEID MED PROTEINFABRIKKEN

 

NSF har mottatt henvendelse fra proteinfabrikken.

Styret har vedtatt å takke nei til forespørselen om samarbeid.

 

Ansvarlig: TS

Status: Sak avsluttet

 

 

33/08: DELTAKELSE UTENFOR KONKURRANSE, FRODE RUI

 

Frode Rui har sendt inn søknad om deltakelse på U/Jr/Vet NM som arrangeres 14-16 november av Ganddal AK. Styret avslår Frode Ruis søknad om å få delta utenfor konkurranse da dette er et aldersbestemt mesterskap.

 

Ansvarlig: VT

Status: Avsluttet

 

 

34/08: ARRANGØR AV NM STYRKELØFT OG NM BENKPRESS 2010

 

Sande AK tildeles NM 2010.

Askim tildeles Benkpress NM 2010

 

Ansvarlig: PN

Status: sak avsluttet

 

 

Foreslått dato for neste styremøte 4. Desember Gardemoen