Desember 2008

Gode resultater og frivillig innsats

I denne utgaven av presidenten har ordet så vil jeg benytte anledningen til å se tilbake på året som snart er over, samtidig som det er interessant å se litt fremover på hva som venter oss i 2009. I 2008 har våre norske utøvere gjort en kjempeinnsats. Tusen takk til alle dere utøvere som har vært strukturerte nok til å klare å få gjennomført de treningstiltak som må til for å kunne levere når det gjelder. En stor gratulasjon til alle dere som har tatt medaljer og som har levert topplasseringer under internasjonale stevner i 2008. Vi har noen utrolig flotte rollemodeller for idretten vår som fortjener all den oppbakking og ros som vi kan gi dem, og det er med stor glede at vi kan skilte med 3 sikre utøvere til World Games 2009. Inger, Heidi og Tor Herman skal representere Norge i styrkeløftsportens største internasjonale begivenhet, samtidig som vi har med Synnøve på reservelisten. Jeg gleder meg til å følge deres videre satsing.

For å skape topprestasjoner så er det mange ting som må være tilstede på ganske mange nivå i en organisasjon som Norges Styrkeløftforbund. Vi må ha et styre som kan jobbe med rammebetingelser for aktivitet. Vi må ha trenere på alle nivå. Vi må ha sterke regioner som kan være med å bygge opp under aktivitet ved iverksetting av kurs og opplæring, og vi må ha klubber som kan være arenaen der aktiviteten faktisk skjer. Uten at alle disse organisasjonsleddene er med på å dra lasset så vil vi ikke kunne forvente topp prestasjoner eller økende aktivitet på grasrota. Hva er det som gjør at denne organisasjonen drives?

Det er den frivillige innsatser som hver og en i klubbene, i regionene og i forbundsstyret legger ned som gjør at vi kan legge forholdene til rette sånn at alle som ønsker det skal kunne drive med idretten vi alle er glad i. Det er kanskje treningskameratene vi alle har rundt oss som gjør det hele verdt den frivillige innsatsen som kreves for å tilrettelegge for trening, treningsplanlegging, arrangere stevner osv. Det å møte et smil og et ”hei” på trening betyr at noen setter pris på at en er tilstede og at en bidrar til fellesskapet. Det er ikke nødvendigvis den enkeltes innsats alene som er nok, men det at fellesskapet sammen skaper aktivitet er det som må til for å få hjulene til å gå rundt. Dersom enkeltpersoner skal stå for alt som skjer så vil disse gå lei etter en stund. Det å møte forståelse og få støtte av de rundt en er motiverende i seg selv og sånn smitter engasjementet og vi kan bli flere som er med på å få ting til å skje. Vi trenger faktisk flere frivillige i vår idrett dersom vi sammen skal komme dit vi ønsker. Norges Styrkeløftforbund er i en situasjon der vi har skapt gode økonomiske rammebetingelser for aktivitet i klubbene. Alle kurs som arrangeres blir fullt ut finansiert via øremerkede midler.  Dette betyr at vi trenger frivillige aktører på klubb og regionsplan som kan være med å sette i gang disse aktivitetene. Dersom vi skal komme videre og jobbe i henhold til våre langtidsmål så må vi ta godt vare på de frivillige som gjør en kjempejobb.

Neste år så vil det iverksettes en ny strategiprosess som skal lede frem til en langtidsplan som styrkeløftnorge kan forenes om i forbindelse med forbundstinget 2009. I denne prosessen blir det viktig å involvere hele organisasjonen. Enkeltmedlemmer, klubber og regioner skal tas med i diskusjonene og vi skal i fellesskap forme en strategi for hvordan vi skal jobbe fremover. Mye av prosessen vil foregå på nett, men regionene vil bli tatt med på egne samlinger for å enes om veien videre da regionene har en sentral rolle i virksomheten til forbundet. Det å ha verv i regionsstyrene vil være viktig for å kunne påvirke utviklingen av norsk styrkeløftsport. Det blir en spennende prosess frem mot tinget 2009 og jeg håper at flest mulig engasjerer seg i diskusjonene underveis.

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som legger ned timer i hopetall både i klubbene og regionene, og jeg vil takke alle representantene i forbundsstyret samt våre ansatte for en kjempeinnsats og godt samarbeid i året som har gått. Jeg håper dere alle får en fin julefeiring og en fin romjul, og vil med dette ønske dere et sterkt nytt år fullt av muligheter og nye utfordringer.

Julehilsen fra

Linda