Oppdaterte ferdighetsmerkekrav

Ferdighetsmerkekravene for Elitefat, Elitepokal, Benkpressfat og Benkpresspokal er nå oppdatert med virkning fra 01.01.2009.

Særnorsk sier følgende om kravene:

Kilokravene til elitepokalen og benkpresspokalen skal utgjøre 90 % av gjennomsnittlige norske rekorder. Kilokravene til elitefatet og benkpressfatet skal være 110 % av kravene til elitepokalen og benkpresspokalen. Øvrige krav frigjøres fra norske rekorder og er faste.

Kravene justeres hvert 4. år – første gang fra 1. januar 2005.

Alle krav skal angis i kilo for sammenlagt og avrundes til nærmeste 5 kg. Benkpresskravene avrundes til nærmeste 2,5 kg.

Se oppdaterte krav i særnorsk reglement.