Frekvensprosjektet

NSF og Norges Idrettshøgskole planlegger å gjennomføre en vitenskapelig treningsstudie høsten 09 og vil herved invitere løftere av begge kjønn til deltagelse på prosjektet.

NSF skal utvikle et nytt treningsprogram som enkelt kan fordeles på tre eller seks ukentlige treninger. Treningsprogrammet vil være et typisk ”Dietmar-program”, med noen modifikasjoner, for å gjøre de statistiske analysene lettere.
Målet med studien er å sammenligne treningseffekt i et oppkjøringsprogram fordelt på 3 økter i uken med et høyt treningsvolum på hver trening, med et program med nøyaktig samme ukevolum, men der treningen er fordelt på 6 ukentlige økter.

Last ned innbydelsen for mer informasjon. Interesserte bes bruke eget søknadsskjema som sendes til frekvensprosjektet09@gmail.com

Videre informasjon om studien blir lagt ut på forsiden av styrkeloft.no og samlet under menypunktet Nyheter – Frekvensprosjektet eller knappen på høyresiden under «Lenker».

 

 

 

 


Nøyaktig måling av krefter over kneleddet

 


MR-bilde av tverrsnittsarealet til et par styrkeløftben

 


Spenstmåling på kraftplattform