Dommermøtet

De fleste av våre internasjonale dommere var samlet til en dommersamling i forkant av NM. Referat fra møtet følger under.

Referat fra Dommersamling i Molde.

Tilstede:

Patrik Björk (Sverige), Jan Baggerud Larsen, Vidar Tangen, Egil Kroknes, Nils Petter Knudsen, Jan Ståle Bigseth, Inger Blikra, Pål Nilsen, Arne Vidar Stølan, Arnulf Wahlstrøm.

Sak 1. Forslag til forenkling av tekniske regeler (ved Jan Baggerud Larsen).

Følgende forslag ble diskutert og vedtatt som innspill til IPF ’s tekniske komite:

a.       Antall vektklasser.
Kutte ut de letteste klassene for senior og junior (damer og herrer)

b.       Sikringsstativer i benkpress.
Hoveddommer/jury har ansvar for at sikringsstativene er innstilt i forsvarlig høyde.

c.       Benkpressrekorder.
Kun 1 benkpressrekord uansett single lift eller styrkeløft
.

d.       Grepsbredde i benkpress.
Pekefingrene må altid være innenfor 81 cm (uansett eventuelle handicap)
.

e.       Plassering av stangen i benkpress (bryst/mage).
”Mageløft” tillates. Å posisjonere stangen på magen anses ikke å gi noen gunstig løftebane.
Det må innskjerpes at minst 50% av baken må berøre benken i utgangsposisjon. Eventuelt vurdere at leggene ikke kan ha mindre vinkel enn 90 grader i forhold til lårene .


f.        Forandring av vektklasse.
Det er ikke lov å gå ned i en lavere vektklasse etter teknisk møte.

g.       Logisk rekefølge i IPF Tecknical Rules .
Angående listing av feil i knebøy, benkpress og markløft, så bør disse listes med ”røde” feil først, så ”blåe” feil og deretter ”gule” feil.

h.       Referee clinics.
Det skal være obligagtorisk for de  dommerne som skal dømme i et internasjonalt mesterskap å delta på ”referee clinics”.
Om mulig bør denne dommersamlingen arrangeres på morgenen første dag før innveiingen starter.

i.         ”Raw løfting”.
Internasjonale mesterskap i ”raw” løfting bifalles ikke.
Nasjonale stevner og rekordlister kan arrangeres.

 

j.         Utstyr

Det foreslås at begrensningen vedrørende dagens utstyr forlenges med 4 nye år, men at produsentene får en kort periode først til å godkjenne ev. nytt utstyr som er innenfor reglene og som ikke har bedre støttefunksjoner enn dagens utstyr.

 

k.       Utretting

Det foreslås at dagens dispensasjonsbestemmelser for utretting i benkpress oppheves. Alle bør kunne utføre fullstendige løft hvis de skal kunne delta

 

l.         Endring av løft

Regelen om endring av første forsøk bør endres fra 5 minutter til 3 minutter før puljen starter. Ofte er det dårlig tid og dette har ingen konsekvenser for gjennomføringen. Er bare positivt for løfteren. (Dette ble imidlertid nedstemt ved IPF-kongressen og er ikke aktuelt å fremme som forslag nå).

 

Sak 2. Gjennomgang av IPF’s referee clinic (ved Arnulf Wahlstrøm).

            IPF’s referee clinic ble gjennomgått og presisering/tolking av reglene ble diskutert.

Det ble bl.a. bestemt at hoveddommer skulle be løfteren sette tilbake stanga hvis løfteren holdt for bredt grep i benkpress.

 

/ Arnulf Wahlstrøm