Idrettsregistreringen 2010

Da er det snart tid for en ny runde med idrettsregistreringen for året 2009. Dette er den viktigste registreringen vi har i løpet av året. Det er viktig at alle klubbene setter seg ned og leter frem medlemsregistrene sine i god tid før registreringen går av stabelen 5.januar. Dette vil kvalitetssikre jobben som gjøres og sikre at listene over den totale medlemsmassen blir så korrekte som mulig. 

NSf har i høst laget skjema for registrering av medlemmer som vi håper alle benytter seg av fra og med 01.01.2010. Definisjon av medlem og aktivmedlem er også beskrevet. det er også utarbeidet skjema for registrering av nye medlemmer i klubb, denne gjelder også for prøvetimer. Vi har innlemmet vår antidopingpolicy og henviser for øvrig til idrettens lover og regler. Alle som ønsker å være medlem hos oss og trene i våre lokaler plikter å underskrive denne. Disse skjemaene ble sendt NSFs klubber 18.12.09.

 

Info om idrettsregistreringen:

05.01.10          Idrettsregistreringen åpner for idrettslagene kl 12.00

27.01.10          Idrettsregistreringen stenger for idrettslagene kl 07.00

27.01.10          Etterregistreringen åpner for særforbundene og idrettskretsene kl 07.00

24.02.10          Etterregistreringen stenger for SF og IK kl 12.00

24.02.10          Databasen stenges og det er ikke lenger mulig å endre innlagte registrerte data. Neste mulighet til dette er idrettsregistreringen i 2011

For mer info gå inn på http://www.idrett.no/t2.aspx?p=21289 idrettsregistreringen og se i høyre marg.

Undertegnede kommer til å ringe rundt til klubbene da fristen for registrering begynner å nærme seg slutten.

Dersom dere har spørsmål rundt dette er det bare å ta kontakt. Gjelder det tekniske ting rundt selve søknaden, passord og brukernavn ringer dere IT-Support på tlf: 03615

Brev med koder vil bli sendt ut dagen idrettsregistreringen åpner fra IT-support.

Lykke til alle sammen!