Ansvarsområder

Fordeling av ansvarsområder og arbeidsoppgaver i NSF 2011-2013

 

Hovedsatsningsområder

Toppidrett Trond Palmer Alm Henningsen
Kompetanse
Leder og dommerutvikling Anita Stavik
Arrangørkompetanse Per Øyvind Fjeld
Utviklingsprosjekter Alexander Kirketeig
Trenerløypa Morten Novum
Profilering Alexander Kirketeig
Klubb og region Inger Blikra
Rekruttering Alastair McColl

Andre ansvarsområder

Styret Morten Novum
Representasjon Morten Novum
Forbundskontor Yuliya Dimova
Regnskap og økonomi Morten Novum
Regnskapsførsel Idrettens regnskapskontor
Revisjon BDO
Antidoping Morten Novum
Integreringskontakt Alastair McColl
Web-redaktør

Yuliya Dimova

Resultatservice Ledig/overføres klubbene
Datautvikling Oddbjørn Steen

Aktivitetsbaserte Ansvarsoppgaver

Arrangementsoppfølging Per Fjeld
Dommeransvarlig Ledig
Veteranlandslaget
Styrekontakt Morten Novum
Hovedansvar Region Øst v/Hans Martin Arnesen
Landslagssjef Egil Kroknes