Januar 2010

Nullvisjon

Kalenderen viser 2010 og et nytt styrkeløftår er i ferd med å starte. Et nytt år gir mye muligheter på flere plan. Jeg vil benytte årets første presidenten har ordet til å sette et mål for 2010. Nullvisjon er tittelen og vi strekker oss etter visjonen vår – Vi løfter sammen og skaper rene vinnere. 2009 står frem som et veldig negativt år der Nsf fikk 4 positive doping-dommer på statistikken – det er fire for mye! La Norges Styrkeløftforbund vise omverden at vi står sammen som organisasjon og setter oss et mål for 2010: Null dopingsaker i 2010. Her har vi alle sammen et ansvar. Forbundsstyret kan tilrettelegge og lede organisasjonen i riktig retning. Ansatte skal videreformidle lovverk og retningslinjer sånn at alle er klar over rettigheter, plikter, muligheter og konsekvenser. Våre topputøvere skal være gode rollemodeller og utøve de gode holdningene som bygger opp under visjonen som organisasjonen har satt seg. Klubbene har et ansvar for å informere sine medlemmer om lovverk, og alle medlemmene har et ansvar for sin egen atferd, sine holdninger og sitt treningsmiljø.

Nsf har innført tydelige uttakskriterier som utdyper kravet om å være et godt eksempel til etterfølgelse og god rollemodell for nye unge medlemmer dersom en skal bli vurdert til internasjonal representasjon. Vi viser vei og leder organisasjonen i retningen mot vår visjon. 22 klubber er per i dag registrert som Rent idrettslag (www.rentidrettslag.no) og viser med dette at de tar tak i antidopingarbeid på en aktiv måte. Konseptet Rent idrettslag handler om å inkludere antidopingtankegang i treningshverdagen samt bevisstgjøre sine medlemmer på regelverket. Klubben viser et tydelig null-toleranse standpunkt som gir nye medlemmer et tydelig inntrykk av hva klubben og treningsmiljøet står for. Jeg utfordrer herved alle klubbene i Nsf til å registrere seg som Rent idrettslag i 2010.

Ta ansvar for deg, treningsmiljøet ditt, klubben din og idretten vår!

Sterk, blid og dopingfri hilsen fra
Linda