Styrereferat 1-2010

NORGES STYRKELØFTFORBUND
Styremøtereferat 1-2010

Tid og sted: Trondheim 13-14.03.2010

Tilstede: Inger Blikra, Oddbjørn Steen, Alexander Kirketeig, Marie Tjosevik, Alastair McColl og Linda Høiland

Referent: Linda Høiland

* Godkjenning av styrereferat 4-2009 er gjort pr e-post.

SAKER VEDTATT PÅ  E-POST SIDEN FORRIGE STYREMØTE

07/10: TIK: Inger Blikra og Alastair McColl har fått innviglet deltagelse på Arnold

08/10: STYRET: Arnulf Wahlstrøm er gitt fullmakt til å fremme forslag til regelendringer i forbindelse med IPFs arbeid med ny strategiplan 

SAKER BEHANDLET AV ARBEIDSUTVALGET (AU)

01/10: SK Ask fikk avslag på dispensasjonssøknad om deltakelse på NM Benkpress for ny deltager grunnet for sen lisensinnbetaling.

02/10: Geir Bedin har fått godkjent sin disp.søknad angående utførelse av styrkeløftøvelsene.

03/10: Ann Kristin Olsen fikk avslag på disp.søknad om bruk av kompresjonsstrømpebukse.

04/10: Arild Jensen Waage har fått innvilget søknad om å delta på stevne i regi USAPL den 27. Februar 2010.

05/10: Hommersåk Ak’s løftere Tobias Osmundsen, Vegard Fatland, Rasmuns Møller, Mads Paulsen og Ørjan Hetland har fått dispensasjon fr Særnorsk reglement 2.2.1.

06/10: Ann Kristin Olsen er innviglet bruk av tape på operasjonssår grunnet lymfeødem. Tillatelsen gjelder nasjonale stevner.

VIDEREFØRTE SAKER   

01/09: REGNSKAP/BUDSJETT 2009

Regnskap for 2009 er oversendt revisor.

Ansvarlig: GS

Status: sak videreføres

27/09: VPL 2010

Styret bruker virksomhetsplan (VPL) som et arbeidsdokument der gjennomgang av gjennomførte samt planlagte aktiviteter vil være et fast agendapunkt på styremøtene.

Ansvarlig: Styret

Status: Sak videreføres

30/09: WPC DELTAGELSE

Ole Petter Elvekrok deltok på et WPC stevne 22.11.09

Anmeldelse er oversendt NSFs domsutvalg for behandling.

Ansvarlig: GS

Status: Sak videreføres

NYE SAKER

09/10: REGNSKAP/BUDSJETT 2010

Styret mottar regnskapsrapporter i forkant av hvert styremøte. Periodiserte regnskapsrapporter sjekket mot periodisert budsjett og disse rapportene må sees i sammenheng med VPL for 2010.

Ansvarlig: GS

Status: sak videreføres

10/10: COACHING OG LEDELSE TRINN 2

GS har bedt om økonomisk støtte fra Nsf for gjennomføring av Coaching og ledelse trinn 2. Styret har ikke inkludert dette i budsjettet for 2010 så støtte vil ikke bli gitt i år.

Ansvarlig: GS

Status: Sak avsluttet

11/10: ARRANGØR NORDISK STYRKELØFT

Arrangementansvarlig jobber med å skaffe teknisk arrangørklubb for Nordisk mesterskap i styrkeløft og benkpress som i følge terminlisten skal gjennomføres 28-29 august. Styret har avsatt kr 10 000 i arrangørstøtte til klubb som kan påta seg mesterskapet.

Ansvarlig: OS

Status: Sak videreføres

12/10: STATUS SAKER OVERSENDT DOMSUTVALGET

Styret avventer tilbakemelding på saker som er oversendt domsutvalget. Disse sakene følges opp av forbundskontoret for å sikre at domsutvalget får innhentet nødvendig informasjon for å få ferdigbehandlet sakene.

Ansvarlig: GS

Status: Sak videreføres

13/10: BERGEN SK – STEVNEARRANGØR 9 MARS

Styret har fått henvendelse fra Region Vest ved leder Bård Havnerås om et stevne arrangert av Bergen SK 9 mars. Bergen SK har approbert NM for politi og stevnearrangementet har ikke vært gjennomført ihht IPFs tekniske reglement eller særnorsk med tanke på bekledning, utstyr og manglende lisens for deltakere. Styret oversender en irettesettelse til Bergen SK som følge av arrangementet.

Nsf vil gå i dialog med Politi-idrettslag for å kunne komme frem til en god måte å ivareta samarbeid om arrangement ihht Nsfs regelverk.

Ansvarlig: GS

Status: Sak avsluttet

Foreslått dato for neste styremøte søndag 13.06.10