Juli 2010

Hva skaper gode forbilder?

Det er sommer og ferietid der hver og en har mulighet til å ta seg fri fra jobb og hverdag og bytte ut daglige rutiner med akkurat det en har lyst til å gjøre. De mest seriøse av våre medlemmer står løpet ut og trener inne hele sommeren mens sola skinner ute. Vårt juniorlandslag er et utmerket eksempel på seriøse unge målbevisste utøver. De legger flere uker av sommerferien til Brumunddal og treningsleir med trening tidlig og seint, blandet sammen med godt sosialt miljø med likesinnede.

Første juli ble det foretatt uttak for andre halvår til landslag i styrkeløft, men også landslag i benkpress (for første gang). For å kvalifisere seg til landslaget kreves det høye sportslige resultat, men det kreves også noe mer. Som en del av de generelle uttakskriteriene så må utøvernes holdninger og atferd vise at de kan være gode ambassadører for idretten, forbundet og landet vårt når utøverne skal representere internasjonalt. Det er ønskelig at landslagene skal bestå av utøvere som kan oppfattes som gode rollemodeller generelt i organisasjonen. Vi ønsker at de utøverne som skal fronte idretten vår både innad i miljøet men også utad skal være gode forbilder for den yngre garde, de som er fremtidens medlemmer og toppidrettsutøvere. Ved å ha et landslag som utstråler sunne idealer som treningsvilje, motivasjon, glede over aktiviteten, samhold i laget og ikke minst tydelig antidopingstandpunkt har vi utøvere som er gode forbilder for resten av medlemsmassen.

Styrkeløft har i en årrekke frontet vårt motto Sterk, blid og dopingfri internt i Norge, og landslaget har tatt dette ut i verden med mottoet Play fair, play clean, play true. Dette blir lagt merke til, og vi får stadig positive tilbakemeldinger fra nær og fjern om at det er så positivt at vi er så tydelige. Dette påvirker miljøet et lite steg i riktig retning mot en ren internasjonal styrkeløftarena.

Visjonen vår er Vi løfter sammen og skaper rene vinnere. Denne visjonen har flere lag med bred betydning. I det å skape rene vinnere ligger vårt tydelige antidopingbudskap og nullltoleranse for dopingmisbruk, men den første betegnelsen – Vi løfter sammen har også en sterk betydning på flere plan. En litt overordnet betydning er at organisasjonen står samlet om mål definert i strategiplan og vil jobbe i samme retning for å nå langtidsmålene. En annen litt mer konkret forståelse av det å løfte sammen er samhold på trening, i konkurranser og samhold i laget. Her kan en for eksempel se til landslagene.

I løpet av de siste årene har det vært fokusert mye på det som går på samhold i laget både på treningssamlinger og reiser til mesterskap. Hver og en løfter først og fremst for seg selv da vi driver en individuell idrett, men landslagsledelsen har klart å få laget til å jobbe sammen for å kunne nå sine individuelle mål. Det handler om å ville hverandre vel, og det handler om å gi hverandre den støtten som skal til for at hver og en skal få frem potensialet sitt der og da. For å vise litt av hva dette betyr så kan det illustreres med et eksempel fra NM i styrkeløft som ble arrangert i juni i Sande. NM er det stevnet i året der landslaget løfter for klubben sin og mot hverandre. Det kjempes om kongepokal, den høyeste rankede premien i idrettsnorge. Etter lørdagens løfting så var det Tor Herman Omland som tok ledelsen i kampen om kongepokalen. En av de største utfordrerne til denne under søndagens løfting var Olaf Dahl. Det er kanskje ikke alle som er klar over at det var Tor Herman som var lagleder for Olaf under søndagens løfting. Det var han som hjalp med knebind, drakter, oppmuntring og positive kommentarer underveis. Tor Herman stilte opp for Olaf som sin lagkamerat etter mange år sammen på landslaget, og stod løpet ut helt til siste markløft. Under siste løftet til Olaf da det ble løftet om kongepokalen ble spenningen stor. Det ble litt for tungt for Olaf og Tor Herman kunne glede seg over sin første kongepokal. Gratulerer til Tor Herman for strålende løfting og coaching. Kampen om kongepokalen under årets NM viser hva det vil si å ville hverandre vel, og det viser en atferd som det står stor respekt av. En forbildelig atferd for våre medlemmer.

Det som er spesielt for styrkeløftmiljøet er at vi alle ofte vil at alle skal gjøre det bra ut ifra seg selv og sitt potensial, og så er vi villige til å hylle den som måtte stikke av med seieren til slutt. Det er unikt og det må vi alle ta med oss videre. Vi løfter sammen, og det må til dersom vi skal utvikle oss videre som enkeltutøvere og som idrettsorganisasjon.

Når det gjelder eksempler på gode forbilder så må også juniorlandslagets innsats hylles. Dere gjør alle en utrolig treningsinnsats og oppnår topp resultat. Det er gøy å se hvilken motivasjon og idrettsglede dere alle utråler. Resultatene og løftingen under årets Junior EM på Hamar var en gedigen opptur for hele styrkeløftnorge. Dere imponerer alle sammen! Tusen takk til alle løftere, lagledere og ikke minst takk til arrangørklubben Brumunddal AK for vel gjennomført mesterskap.

Sterk sommerhilsen fra
Linda