September 2010

Rekruttering – et felles løft

Sommeren går mot hell og etter hvert som det blir mørkere, våtere og kaldere så kommer gode lune treningslokaler til sin rett. Høsten er den beste tiden å trene innendørs, og på høsten så har vi en gyllen mulighet for å lokke flere nysgjerrige utenforstående inn i klubblokalene våre sånn at de får et innblikk i hva styrkeløft er. La oss bruke høsten 2010 til å fokusere på rekruttering til treningsmiljøet og idretten vår.

For å nå målene som organisasjonen har definert i strategiplanen så må de ulike delene av organisasjonen jobbe i samme retning – vi må alle samarbeide. Innenfor satsningsområdet rekruttering så har forbundet sentralt et ansvar for å vise vei, tilrettelegge for gode tiltak og tilrettelegge økonomisk for at regionene og klubbene kan igangsette tiltak. Rekruttering må skje i klubbene da det er første møte mellom nye medlemmer og idretten vår.

For å få gjennomført rekruttering av nye medlemmer til klubbene så må klubben profilere seg. Dersom vi ikke viser oss frem så kan vi ikke forvente at nye medlemmer plutselig kommer inn dørene – slik at vi kan si at vi driver med rekruttering. Forbundet sentralt har forberedt en rekrutteringspakke med økonomisk tilskudd for å gi klubbene starthjelpen og startskuddet som skal til for å sette rekruttering på programmet for høsten.

La oss sammen ta et felles løft for rekruttering til idretten vår! Hvilken klubb kan vise til det mest vellykkede rekrutteringstiltaket i slutten av året?

Lykke til!

Sterk hilsen fra
Linda