Oktober 2011

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere

En vi visjon vi drømmer om, en visjon vi jobber med som ledesnor i alt vi gjør, og en visjon vi identifiserer oss med. Strategiplanens overordnede visjon er ledestjernen vi som organisasjon har pekt ut og strategiplanen i sin helhet bygger opp om visjonen. Det gjør det enklere å prioritere og det gjør det enklere å gjøre veivalg når avgjørelser ikke ser åpenbare ut ved første øyekast. Jeg ønsker å bruke denne utgaven av presidenten har ordet til å reflektere over hva visjonen har betydd for meg gjennom den perioden jeg har fått lov til å lede norges styrkeløftforbund.

Engasjement, motivasjon, smil og positiv innstilling smitter tør jeg å påstå. Har en lyst – har en lov har vært min rettesnor så lenge jeg har vært engasjert i strykeløftsammenheng. Engasjement gjør en ikke sliten, det gir overskudd og lyst til å bidra enda mer. Dersom lysten er til stede så gi den motivasjonen næring og det vil gi resultat. Dyrk det positive og det meste er gøy og enkelt å ta tak i. Dette er noen av mine tanker om hvordan jeg har jobbet med styrkeløft gjennom flere år. Jeg har et brennende engasjement for aktiviteten som jeg ble introdusert for gjennom tilfeldigheter. Styrkeløft er noe helt unikt for meg som jeg har lyst til å dele med mine omgivelser. Det har gitt meg utrolig mye som aktiv utøver og det er et utrolig fint miljø å være endel av som har stor egenverdi. Styrkeløft har åpnet muligheter for å engasjere seg i noe jeg brenner for. For meg har verv innen styrkeløft helt konkret betydd at mitt engasjement har vært med på å bygge opp noe for at andre skal få samme mulighet til å oppleve styrkeløft slik som meg. Det er noen av drivkreftene i det å si JA, å ta en rolle, og leve ut engasjementet for meg.

En visjon som jeg virkelig tror på, og et verdigrunnlag og et motto som jeg kan identifisere meg med, har på det verdibaserte plan gjort rollen som Nsfs president enkel. Det å fronte noe som en tror på, og som en kan stå inne for fullt ut er viktig når en skal ta et engasjement fullt ut slik jeg har gjort gjennom 4 år som president. Visjonen er ekte og det er sånn jeg kjenner idretten min. For meg har visjonen vært nærmest personlig – det er sånn jeg kjenner idretten min. Jeg sier idretten MIN fordi jeg trykker styrkeløft til meg selv, styrkeløft er endel av identiteten min, og jeg synes at alle våre medlemmer har lov å snakke om idretten SIN. Det handler om eierskap og engasjement. Engasjement er det mye av i Nsf og det er bra! Det viser at det er flere som tenker noe om idretten sin, og som har synspunkt og meninger om hvordan styrkeløft skal være. Strategiplanen er en sammenfattelse av vårt felles engasjement. Når vi alle sammen retter engasjementet i en retning så kan det virkelig bli resultat. Vi kan oppnå målene vi har satt oss, sammen.

Jeg har tro på en inkluderende idrett, og at vi kan løfte sammen. Hver og en av oss er ansvarlig for å løfte sammen. Vær ansvarlig for treningsmiljøet ditt, og vær ansvarlig for organisasjonen din i alt og ett. Vi har idrettens verdigrunnlag i bunn og vi respekterer hverandre. Jeg har også stor tro på, og et brennende engasjement for, en ren idrett som fører til rene vinnere. Vi har virkelige vinnere i idretten vår. Her vil jeg benytte anledningen til å rette oppmerksomhet mot våre unge ferske verdensmestere fra junior VM i styrkeløft. Gratulerer til Tutta, Kjell-Egil og Carl-Yngvar! Dere er vinnerne vi jobber for å få frem. Dere gjør meg stolt av idretten min og hva vi som organsiasjon kan tilrettelegge for. Hvert medlem i Nsf kan leve ut engasjementet sitt for styrkeløft og bidra til at flere får samme mulighet som en selv. Styrkeløft er for alle, uansett nivå og alder.

Et styreverv for Nsf gir muligheten til å leve ut engasjementet for idretten med et klart ansvar. Styret er ansvarlig for å lede Nsf mellom to forbundsting, og styret har som mandat å følge opp strategiplanen. Disse to elementene gir store muligheter for den enkelte og organisasjonen med utgangspunkt i vedtatte budsjett og planer. Styret har en stor mulighet for å tilrettelegge for aktivitet for alle. Resten av organsisasjonen kan ta i et tak, og ta sin del av ansvaret. Jeg vil utfordre våre medlemmer, klubber og regioner til å komme med forslag til egne aktiviteter, si JA – dette kan VI ta tak i, og vær bidragsytere sammen med Nsfs styre.

I forbindelse med kommende helgs forbundsting så ønsker jeg alle tingdelegater lykke til med tingforhandlingene, og så håper jeg at alle stiller opp med et åpent sinn og mange gode forslag til tiltak under søndagens strategimøte. Vi har alle et felles ansvar for utviklingen av idretten vår.

Jeg vil rette en stor takk til alle Nsfs medlemmer, klubber og regioner for den tilliten jeg har fått i organisasjonen gjennom en lang periode med verv i Nsfs forbundsstyre. Tusen takk for at jeg har fått mulighet til å sette preg på norsk styrkeløftsport gjennom 8 år. Etter kommende helg så skal jeg fortsette å engasjere meg med visjonen i mitt hjerte. Jeg løfter sammen med de rundt meg, og sammen så skaper vi rene vinnere.

Hilsen fra
Linda