Husk Idrettsregistreringen

Idrettsregistreringen stenger 31. januar kl. 24:00. NIF sendte igår ut purringer til de idrettslag som ikke har gjennomført registreringen enda. Mer info her: http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/