Årets finale i lagserien utsettes

Det har ikke lyktes å finne arrangør av årets finale  

Den utsettes derfor til 12. januar 2013. Dersom ingen melder seg som arrangør i løpet av svært kort tid, vil finalen dessverre måtte vurderes avlyst.Vi er helt avhengig av at det finnes klubber som er villige til å påta seg denne type arrangementer. Det hele er så vidt enkelt: Ingen arrangør – intet stevne.