God Jul

Styret og ansatte ønsker alle styrkeløftere en Riktig God Jul…

Årets Rekrutteringskampanje 2012

Årets rekrutteringskampanje har vært en suksess. Det er totalt 13 klubber som har deltatt.

Det er 25 ungdommer som har blitt rekruttert, 6 dameløftere som stilte opp i årets NM og 7 nye ungdomsløftere som deltok i NM. Totalt ble det utbetalt kr 8750 til klubber for rekruttering av ungdommer og Kr 8450 for rekruttering av dameløftere