Oppdatert klubbinformasjon

I forbindelse med utsendelsen av informasjon om Tinget 2013, ber jeg alle klubber om å sjekke mail og postadresse som er registrert på dem i klubboversikten på styrkeloft.no

Endringer sendes til: styrkeloft@nif.idrett.no