NM 2014 og NSF sitt 40 årsjubileum.

NSF har 40 års jubileum i 2014, og vi ønsker å markere dette med et annerledes NM og en jubileumsmiddag.

NM 2014

NM vil arrangeres av NSF i samarbeid med Askim SK, Oslo SK og Brumunddal AK.  Arrangementet vil bli avholdt på Storefjell Resort hotell.

Hotellet har svært god erfaring med ulike arrangementer og har en kapasitet på opp mot 1000 senger, slik at vi alle kan samles under ett tak.
Stevnet vil bli avhold i den største salen til hotellet. Salen er utstyrt med tribuner, lyd og lys anlegg og har stor fleksibilitet. Salen vil ivareta hensyn til både løftere og tilskuere på en god måte. Hele Resorten og stevnelokalet vil gi oss en svært fin ramme rundt mesterskapet. NM vil gå over tre fulle dager, oppstart vil være torsdag 29.05.14 til og med lørdag den 31.05.14. Nærmere info rundt fordeling av vektklasser på de ulike dagene vil vi komme tilbake til.

NSF 40 år

Lørdag 31.05.13 vil det bli arrangert festmiddag i forbindelse med forbundets 40 års-jubileum. Det er nedsatt en egen arrangementsgruppe som vil sørge for at det blir en minneverdig festmiddag, der hele miljøet kan samles rundt god mat og drikke (det blir ikke gryterett), etter et vel gjennomført NM.