Styrereferat 3-2013

STYRKELØFTFORBUND

 

Styremøtereferat 3 -2013

Tid og sted: 21.-22. september 2013, Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede: Morten Novum, Inger Blikra, Trond Henningsen, Anita Stavik, Per Øivind Fjeld og

Alastair McColl

Forfall: Alexander Kirketeig

Referent: Yuliya Dimova

 

TELFONMØTER:

18/6-2013 – Gjennomgang av VPL

 20/8-2013 – Gjennomgang av VPL

 

Avsluttede Saker

22/12 NIFs Organisering av World Games

23/12 Felles aktivitetsliste for oppgaver

32/12 – Budsjett / VPL 2013

33/12 – Informasjon fra VM komiteen

6/13 Oppsummering av regionledersamling i Alta

8/13 Reisebestillinger

 

VIDEREFØRTE SAKER

 

29/10:   TINGET 2011

Tinget ble avholdt på Rica Gardermoen 8. oktober. NIF har sendt pålegg om å oppdatere NSFs lover etter NIFs reviderte lovnorm.

Organisasjonshåndboka revideres i 2012.

Organisasjonshåndbok er revidert og godkjent.

 

Ansvarlig: Morten og FS

Status: Avsluttet

 

9/12 Nyheter og selvbetjening på WEB

StudioNetting er engasjert for å bistå med oppgradering av design og struktur på nettsiden.  Det ble gjennomført Workshop i samarbeid med representant fra klubb, arrangement ansvarlig, ansvarlig profilering og forbundet. StudioNetting har kommet med oppsummering etter møte. Innspillene følges opp videre for implementering.

Selvbetjeningsløsningen på weben utvikles videre.

 

Ansvarlig: Alexander, Per og Morten

Status: Sak videreføres

 

 

 

 

 

 

32/12 Budsjett/VPL 2013

 

Gjennomgang av VPL 2013

 

Ansvarlig: Morten

Status: Avsluttet

 

35/12 – Tingforberedelser 2013

Dato: 12. oktober 2013

 

Tingdokumentet er ferdigstilt.  Alle forslagene er diskutert og styrets innstillinger er klare.

 

Tingdokumentet sendes ut senest 28.09.

 

Ansvarlig: FS, Morten

Status: videreføres

 

38/12 Løfting for funksjonshemmede

Det må etableres krav til IPC løftere for gruppeuttak og EM/VM og annen stevne-deltagelse.

Ansvarlig: Trond

Status: videreføres

 

40/12 Lagseriene 2012/2013

 

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

41/12 Ansvar mellom IFR og styrekontakt TIK

 

Det utarbeides rolledokumenter for alle ressurspersoner underlagt TIK, med fokus på myndighet og oppgaver. Trond og Morten skal diskutere det videre.

 

Ansvarlig: Morten, Trond

Status: videreføres

 

7/13 EM kongress

 

EM kongressen avholdt, referer til EPFs hjemmeside for referat.

 

Ansvarlig: Morten,

Status: Avsluttet

 

 

NYE SAKER

 

9/13 – Anmeldelse til NIFs domsutvalg.

 

Anmeldelsen som ble sendt fra region Vest skal oversendes til NIFs domsutvalg. Sanksjonskomiteen i NSF har konkludert at de ikke har mandat til å håndtere saker av slik karakter og anbefalte å sende saken til NIFs domsutvalget.  NSFs styret har besluttet på styremøte den 21. september å tilbakekalle dommerlisensen til den innklagede med umiddelbar virkning. Påtalebegjæring er sendt til NIFs domsutvalget hvor saken skal behandles.

 

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

 

 

 

 

10/13 – klage fra Nidarø SK. Klagen gjelder sletting av resultat til Espen Myrholt ved deltagelse på Bergen Open.

 

Sletting av resultat opprettholdes da bestemmelsen fra særnorsk 2.2.1 ikke ble følg opp og løfteren deltok uten at lisensen var bestilt på konkurransetidspunktet   

 

Ansvarlig: Morten, Inger, Trond, Per

Status: avsluttes

 

 

11/13 -klage sendt fra IL Jotun om underkjent stevne.

 

Sletting av stevnet opprettholdes da nødvendige dokumentasjon ikke ble fremlagt. Utstyret som ble brukt står ikke på IPFs approved list.

 

Ansvarlig: Morten, Inger, Trond, Per

Status: avsluttes