Morten Novum gjenvalgt som President for 2 nye år

NSFs ting ble avholdt på Rica Gardermoen 12. oktober.

Det var bred enighet om strategi og budsjett for den kommende tingperioden. Hovedsatsningsområdene fra strategisk dokument ble videreført med oppdaterte målsetninger. Blant tingforslagene kan det trekkes fram at det ble besluttet å innføre norske rekorder i utstyrsfri løfting fra 1.1.2014. Styret vil utarbeide rekordstandarder. Fra samme dato vil det innføres nye krav til dommernes aktivitet, hvor aktivitet nå skal telles per dømte pulje, i motsetning til per stevne som i dag.

Tinget la også til rette for å etablere en ny region i våre to nordligste fylker.

Det nye styret

President Morten Novum Drammen SI Gjenvalg
Visepresident Inger Blikra Rana KK Gjenvalg
Styremedlem Alexander Kirketeig Odin SK Gjenvalg
Styremedlem Per Øyvind Fjeld Askim SK Gjenvalg – ny rolle
Styremedlem Anne Marie Hveding Oslo SK Ny
Varamedlem Pål Nilsen Oslo SK Ny
Varamedlem Frank Gyland Kristiansand AK Ny