Idrettsregistrering 2014

Registreringen gjennomføres fra 2. januar til 31. januar.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for økonomiske støtteordninger. Tallene er også grunnlag for statistikker om og for idretten.

Rapporteringen til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Unnlater idrettslaget å gjøre dette kan idrettslaget gå glipp av tilskudd i ytterste konsekvenser kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF.

Fra 2 .januar får alle idrettslag og undergrupper tilsendt e -post fra NIF. I e -posten vil dere finne nødvendig pinkode for å komme inn for og registrere medlemstall.

Frister for klubber

2. januar 2014 åpner idrettsregistrering 2014

16. januar varsling på e – post til klubber som ikke har registrert

23. januar varsling på e -post til klubber som ikke har registrert

31. januar idrettsregistrering i 2014 stenger for klubber

 

Ved spørsmål ring IT support på 03615 (fra 08:00 – 20:00) eller på e- post ir@idrettsforbundet.no

Mer informasjon om idrettsregistrering kan leses på http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx