Styrereferat 1-2014

Tid og sted: 1.-02. februar 2014, Storefjell

Tilstede: Morten Novum, Inger Blikra, Per Øivind Fjeld

Alexander Kirketeig, Pål Nilsen, Anne Marie Hveding og Frank Gyland

Referent: Yuliya Dimova

 

Telefonmøte:

17.12. – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

 

Avsluttede Saker

 

18/13 – Oppfølging av Tinget 2013

21/13- Styremøteoversikt 2014

24/13 – Endring i Arbeidsutvalget (AU)

 

 

Saker behandlet av AU

 

01/14 – Dispensasjon fra alderskategori for ungdom i Nasjonalt i benkpress 2014

02/14 – Utsetting av påmeldingsfristen for Nasjonalt utstyrsfritt i benkpress 2014

 

 

VIDEREFØRTE SAKER

9/12 Nyheter og selvbetjening på WEB

 

Nettsidene er oppdatert med ny funksjonalitet og endringer som følge av tingbeslutninger.

 

  • Selvbetjeningsløsningen for påmelding av veteraner fungerer nå.
  • Det er mulig å skrive ut rekorder for utstyrsfri løfting.
  • Det er lagt inn støtte for registrering av puljer for dommere
  • Stevnepåmelding støtter utstyrsfri løfting.

Selvbetjeningsløsningen på weben utvikles videre ved behov.

 

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

 

 

38/12 Løfting for funksjonshemmede

 

Det må etableres krav til IPC løftere for gruppeuttak og EM/VM og annen stevne-deltagelse.

 

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

 

 

 

 

 

 

40/12 Lagseriene 2014

 

Informasjon om lagserien i benkpress og styrkeløft er lagt ut på nettsiden. Det er små endringer som klubbene må bli kjent med. Påmeldingsfristen for lagserien i benkpress gikk ut den 30. november. Det er total 7 klubber som har meld på løftere.

 

Det blir premiering etter avsluttet 3. runde, samt NM-medaljer i finalen.

 

Ansvarlig: Per, Pål

Status: Avsluttes

 

 

41/12 Ansvar mellom IFR og styrekontakt TIK

 

TIK består av Morten, Dietmar og Lars.

Det er etablert trenerteam på hhv junior- og åpent landslag. Tilbakemelding fra utøverne er behandlet og det er bl.a etablert nye rutiner for rapportering av trening.

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

 

9/13 – Påtalebegjæring til NIFs domsutvalg.

 

Anmeldelsen fra region Vest er oversendt til NIFs domsutvalg. Påtalebegjæring er sendt til NIFs domsutvalget hvor saken skal behandles.

NSF har besvart henvendelse fra NIFs domsutvalg om idrettslig tilknytning.

 

Dommen avventes.

 

Ansvarlig: Morten,

Status: videreføres

 

16/13 – Aktivitetsmidler 2014.

 

Det er kommet en korrigering i rapportert aktivitet fra region Sør-Vest, som påvirker avregning mot ikke benyttede midler.

 

Ansvarlig: Morten, Inger og FS

Status: avsluttes

 

17/13 – Ubetalte regninger fra klubber til NSF

 

Utestående fra 2012 er gjort opp.

Det etableres bedre rutiner for å ikke komme på etterskudd med oppfølging av fakturaer .

 

Ansvarlig: Morten, FS

Status: avsluttes

 

 

 

 

 

22/13 VPL 2014

 

VPL (Virksomhetsplanen) 2014 er ferdig utarbeidet i forholdt til Rammebudsjettet.

Det utarbeides separat budsjett for NM 2014 inkludert 40-års jubileumsmarkering.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

23/13 Journalføring

 

Rutinene for håndtering og oppbevaring av post og mail skal forbedres. Per har fått ansvaret til å lage et enkelt Excel ark for lagring av viktig informasjon som kan være lett tilgjengelig for hele styret. Alt ekstern korrespondanse skal føres av Forbundskontoret

 

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

25/13 Reglement for Nasjonale stevner.

 

Reglementet skal skrives i eget vedlegg i Nasjonale Bestemmelser.

 

Til neste ting tas Nasjonale stevner med i listen over gyldige stevner.

 

Ansvarlig: Morten og FS

Status: videreføres

 

 

26/13 Endring i organisasjonshåndboka

 

Styret hat fått frist til 21.februar til å komme med tilbakemeldinger på endringer i organisasjonshåndboka.

 

Ansvarlig: Morten, Styret

Status: videreføres

 

 

NYE SAKER

 

1/14 – Informasjon om spillemidler til utstyr 2013.

 

Forbundet har fått tildelt ca. 80 % av midlene som klubbene har søkt om, dvs. 142 600 kr av 176 695 kr. Klubbene har fått frist til 7. februar til å sende inn kvitteringer på innkjøpte utstyr i 2013.

 

Ansvarlig: Morten, FS

Status: avsluttes

 

2/14 Bekymringsmelding for opprettelse av ny klubb.

 

Forbundet har fått henvendelse om bekymringsmelding i forbindelse med opprettelse av ny klubb.

NSF anbefaler at det tas kontakt med Idrettskretsen.

 

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

 

 

3/14 Forslag til endring i IPFs tekniske regler.

 

Fremme forslag som begrenser adgangen til å kreve stangen å plassert i nederste stangposisjon i knebøy.

Frist til IPF kongressen er 31. mars. 2014

 

Ansvarlig: Inger

Status: videreføres

 

 

4/14 idrettsregistrering 2013

 

Det er flere klubber som ikke har registrert medlemmene sine i Idrettsregistrering 2013. Forbundskontoret skal sende en informasjons e-post til regionene. Regionene bes om å kartlegge status på klubber som ikke har besvart idrettsregistreringen.

Det sendes ut informasjon om hvordan aktivitet skal registreres.

Ansvarlig: Inger, FK

Status: videreføres

 

5/14 Regionsledermøte

 

Regionsledermøte skal finne sted under NM i benkpress den 21. mars 2014 på stevnehotellet.

Det har ikke kommet forslag til agenda fra regionene.  Det blir oppfølging av temaer fra regionsledermøte i 2013. Alle regioner oppfordres til å delta.

 

Ansvarlig: Inger

Status: videreføres

 

 

 

6/14 Trenerutdanning

 

Trener 1 modulen ble godkjent av NIF i desember 2013.

Første kurs i trener I gjennomføres 1. halvår 2014.

Det innføres deltagelseavgift på kr 1000, som er samme avgift som de andre særforbundene vil kreve. Det vil utarbeides krav til aktivitet i klubben for kursdeltagere.

 

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

 

 

 

 

 

7/14 40 års jubileum – NM 2014

 

Det ble foretatt befaring av stevnelokalitetene på hotellet.

Pål vil ha ansvar for den tekniske gjennomføringen i samarbeid med Per og representanter fra Askim SK, Oslo SK og Brumunddal AK.

Tone Ingebretsen, Inger og Morten ivaretar forberedelsene til jubileumsfeiringen.

 

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

 

 

8/14 Kravene til benkpress- og elitepokal og benkpress- og elitefat justeres

 

Inger hadde utarbeidet forslag til oppdaterte krav. Det er behov for indre justeringer før kravene vedtas.

 

Ansvarlig: Morten og Inger

Status: videreføres

 

9/14 Konkurransetilbud til 10-14 åringer

Styret vil i tiden fram til tinget 2015 vurdere hvordan vi som organisasjon kan gi et forbedret konkurransetilbud til aldersgruppen 10-14 år.

 

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres