NIF lyser ut midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for år 2015.

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse utsatte grupper, inkludert mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker med en psykisk lidelse eller rusavhengighet, eldre eller inaktive barn og voksen. Prosjektstart er i januar 2015. Mer informasjon om ordningen finnes på www.idrett.no under temasider og støtteordninger.

Alle organisasjonsledd kan søke og alle søker direkte til NIF. Idrettskretser og særforbund kan søke om prosjekter som gjelder flere klubber. Se utlysning på intranett eller www.idrett.no.

De som vil søke, sender en e-post til annkatrin.eriksson@idrettsforbundet.no, med kort beskrivelse om bakgrunn, målsetting og målgruppe for prosjektet. Søker får da eventuelt tilgang til det elektroniske søknadsskjema fra 1. april. Søknadsfristen til NIF er 15 mai 2014

NIF arrangerer gratis kurs for nye søkere tirsdag 8. april 2014, i kantina på idrettens Hus, Ullevål Stadion kl 17.00 til 21.00. Alle organisasjons ledd kan delta. Kurset er gratis og inkluderer lettere bevertning. På kurset gis det informasjon om søknadsprosessen. Prosjektforum gir nyttig rådgivning til prosjektbeskrivelser. På melding e-post til annkatrin.eriksson@idrettsforbundet.no innen tirsdag 25 mars.

Dersom det skulle være aktuelt å arrangere eget søkekurs i kretsen, ta kontakt med Ann Katrin Eriksson.