Invitasjon lagserien benkpress 2014-2015

Lagserien i benkpress fortsetter med samme regler som i 2013/2014. Det vil si at resultater fra alle stevner innen hver serieomgang kan benyttes i de 3 første omgangene, så lenge det er benyttet dommere fra minst 2 klubber.

 

Hvert lag kan ha maksimalt 4 deltagere i hver runde. Løftere av alle kategorier og begge kjønn kan delta på laget. Det konkurreres på poeng etter Wilks tabell.

 

Premier deles ut til de 3 beste lagene etter 3 serieomganger, samt etter finalen.

 

Resultatene registreres på styrkeloft.no på vanlig måte og senest 8 dager etter endt serieomgang. Ved for sen registrering reduseres poengsummen med 10 %. Resultatene må senest være registrert før utløpet av neste serieomgang.

For 3 serieomgang er absolutt siste frist 10 dager etter endt omgang.

 

De 9 beste lag etter 3 serieomganger er kvalifisert til finalen, samt arrangørklubben. Dersom arrangørklubben er blant de 9 beste lag etter 3 omganger, vil lag nr. 10 også kunne delta, slik at finalen består av 10 lag. Om en kvalifisert klubb ikke kan delta vil neste lag på rankingen etter 3 serieomganger rykke opp og få finaleplass. Berettiget til deltagelse på en klubbs lag i finalen, er løftere som har tellende resultat i minst 1 av de 3 første omgangene.

 

Lagene tar ikke med seg poengene fra de første omgangene til finalen. Vinnerlaget i finalen kåres til Norgesmester i benkpress for lag.

 

Påmelding sendes NSF senest 15.9.2014. Påmeldingsavgiften er kr 500,- og faktureres av NSF (Evnt 2. og 3. lag kan stille kostnadsfritt).

 

 

De 3 innledende omganger går som flg:

1.omg: 1.09.2014 – 30.11.2014

2.omg: 1.12.2014 – 28.02.2015

3.omg: 1.03.2015 – 30.04.2015

 

Finalen arrangeres i mai/juni 2015.

 

 

Vi trenger arrangør av finalen og oppfordrer klubber til å søke om å arrangere denne.