Bestilling av klubbtrener T-skjorter

Vi i NSF er stole av å ha et godt utdanningstilbud til våre klubber og deres trenere. Vi ønsker at alle klubbene er med på å synliggjøre sine trenere ved å gi de en uniform; en klubbtrener T-skjorte.

Pris per stk.: 150 kr.

Bestilling må skje via skjemaet på vedlagt fil: Bestillingsskjema Klubbtrener T-skjorter

Send skjema i retur til styrkeloft@nif.idrett.no merket ”T-skjortebestilling”. Frist: 1. november 2014!

Klubbtrener T-skjorte foranKlubbtrener T-skjorte bak