Liste over trenere i din klubb

Til klubber tilsluttet NSF

Bistand til gjennomgang av listen over trenere 

Som kjent har det kommet et nytt utdanningsspor for trenere.
I den forbindelse må det tas en gjennomgang av status på tidligere utdannede trenere.
Det har tidligere ikke vært noen oppfølging av betydning rundt dette.

For å kvalitetssikre dette på en god måte, bes klubbene om å logge seg inn på ”min klubb” på www.styrkeloft.no og sjekke egne trenere.

Tilbakemeldinger om feil bes sendt på e-post til forbundskontoret innen 1.12.2014.
Det er pr dd ikke mulig for klubbene å rette feil selv.

Til opplysning, så er det all mulig grunn til å tro at listen inneholder en rekke navn på mennesker som ikke lenger er aktive (antagelig også navn på mennesker som ikke lenger er i live).

Etter at listen er kvalitetssikret av dere, vil den bli lagt tilgjengelig på NSFs hjemmeside. Klubbene vil da selv kunne oppdatere trenerstatus i egen klubb, slik at listen faktisk vil kunne brukes til noe mer enn å være en oppramsing av alle som har tatt et trenerkurs en gang i tiden.

Men vennlig hilsen

Per Fjeld
Styremedlem NSF
Kompetanse/utdanning