Antidopingseminar – leger og fysioterapeuter

Ullevål stadion UBC Brann-losjen 11. desember 2014

Antidoping Norge arrangerer Antidopingkurs for støttepersonell, og det er fortsatt ledige plasser!
Kurset er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som idrettslege (NIMF) og idrettsfysioterapeut (FFI), men kurset er også nyttig for støttepersonell.
Under ser du programmet for dagen.
Påmelding innen 1. desember, trykk her: Program for dagen og info om påmelding finner du her

Program

08.30-08.45    Innledning

                        Anders Solheim, daglig leder Antidoping Norge

08.45-09.45    NIFs dopingbestemmelser og utøverens rettssikkerhet

                        Britha Røkenes, juridisk rådgiver Antidoping Norge

09.45-10.10    En brukers erfaringer

                        Morten Heierdal, foredragsholder Antidoping Norge

10.10-10.25    Pause

10.20-11.45    Dopingtesting, analytiske utfordringer og biologiske profiler

Yvette Dehnes, Norges laboratorium for dopinganalyse

Jenny Schulze, Nordic Athlete Passport Management Unit

11.45-12.30    Lunsj

12.30-13.00    Idrettsmedisinerens og støtteapparatets rolle i antidopingarbeidet

                       Per Wiik Johansen, medisinsk sjef Antidoping Norge

13.00-13.50    Dopinglista 2015

Per Wiik Johansen, medisinsk sjef Antidoping Norge

13.50-14.05    Pause

14.05-15.00    Kosttilskudd

                        Christine Helle, ernæringsfysiolog Antidoping Norge

15.00-15.50    Fritak og utøverinformasjon

Anne Cappelen, fagsjef  Antidoping Norge

15.50-16.05    Pause

16.05-16.50    Ledsagerrollen og dopingkontrollen i praksis

                        Hege Otterstad, rådgiver Antidoping Norge

                        Geir Holden, rådgiver Antidoping Norge

16.50-17.00    Oppsummering og avslutning