Styrereferat 2 – 2014

STYRKELØFTFORBUND

 

Styremøtereferat 2 -2014

Tid og sted: 20.-21. september 2014, Idrettens Hus/ Ullevål

Tilstede: Morten Novum, Inger Blikra, Pål Nilsen, Anne Marie Hveding og Frank Gyland

Referent: Yuliya Dimova

 

Telefonmøte:

11.3. – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

08.04 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver, NM 2014

13.05 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver, NM 2014

12.08 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

 

Avsluttede Saker

9/12 Nyheter og selvbetjening på WEB

40/12 Lagseriene 2014

41/12 Ansvar mellom IFR og styrekontakt TIK

16/13 – Aktivitetsmidler 2014.

17/13 – Ubetalte regninger fra klubber til NSF

1/14 – Informasjon om spillemidler til utstyr 2013

2/14- Bekymringsmelding for opprettelse av ny klubb

 

Saker behandlet av AU

03/14 – dispensasjon fra lagseriens regel om krav til dommere fra minst to klubber (Brumunddal)

04/14 – dispensasjon fra løftetider på NM benkpress 2014 i (Moss SK)

10/14- dispensasjon for løfting som gjesteløfter på NM 2014 (Oslo SK)

11/14- dispensasjon for løfting som gjesteløfter på NM 2014. (Ganddal AK)

12/14– dispensasjon fra 12. mnd. regel om krav om 4 stevner for Kalottkampen 2014

( Styrkeløftregion Nordland)

 

VIDEREFØRTE SAKER

 

38/12 Løfting for funksjonshemmede

Det må etableres krav til IPC løftere for gruppeuttak og EM/VM og annen stevne-deltagelse.

Morten har fått forslag tilsendt fra Dietmar. Dietmar og Morten jobber videre med utarbeidelsen av kravene.

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

  

9/13 – Påtalebegjæring til NIFs domsutvalg.

NSF har inndratt dommerkort til vedkommende. NIFs domsutvalg har i tillegg ilagt den tidligere dommeren en irettesettelse.

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

 

22/13 VPL 2014

Sum VPL overstiger rammebudsjettet. En gjennomgang av VPL resulterte i flere konkrete innsparingstiltak, og vi arbeider mot resultatmålet i rammebudsjettet. Det utarbeides ikke revidert budsjett.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

  

23/13 Journalføring

Rutinene for håndtering og oppbevaring av post og mail skal forbedres. Per har fått ansvaret til å lage et enkelt Excel ark for lagring av viktig informasjon som kan være lett tilgjengelig for hele styret. Alt ekstern korrespondanse skal føres av Forbundskontoret

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

  

25/13 Reglement for Nasjonale stevner.

Reglementet skal skrives i eget vedlegg i Nasjonale Bestemmelser.

Til neste ting tas Nasjonale stevner med i listen over gyldige stevner. 

Nasjonalt utstyrsfritt stevne godkjennes av AU.

Reglement for Nasjonale stevner

 

Det skal være dommere fra flere klubber

Det skal være deltagere fra flere regioner

Innbydelsen skal sendes alle NSFs klubber

Innbydelsen skal være iht. nasjonale bestemmelser §3.1.3 og benytt frister for NM – arrangement

Innbydelsen skal inneholde informasjon om overnattingsmuligheter

Påmeldingen skjer via forbundets nettside.

 

En tildeling av status som nasjonalt stevne utløser ingen økonomiske forpliktelser fra NSF til arrangøren

Ansvarlig: Morten

Status: videreføres

 

26/13 Endring i organisasjonshåndboka

Styret hat fått frist til 21.februar til å komme med tilbakemeldinger på endringer i organisasjonshåndboka.

Ansvarlig: Morten, Styret

Status: videreføres

 

3/14 Forslag til endring i IPFs tekniske regler. 

Forslag er sendt ut. Behandles på kongressen i november 2014.

Ansvarlig: Inger og Morten

Status: videreføres

 

4/14 idrettsregistrering 2013

Det er flere klubber som ikke har registrert medlemmene sine i Idrettsregistrering 2013. Forbundskontoret skal sende en informasjons e-post til regionene. Regionene bes om å kartlegge status på klubber som ikke har besvart idrettsregistreringen.

Det sendes ut informasjon om hvordan aktivitet skal registreres.

Ansvarlig: Inger, FK

Status: avsluttes

 

5/14 Regionsledermøte

Regionsledermøte skal finne sted under NM i benkpress den 21. mars 2014 på stevnehotellet.

Det har ikke kommet forslag til agenda fra regionene. Det blir oppfølging av temaer fra regionsledermøte i 2013. Alle regioner oppfordres til å delta.

Ansvarlig: Inger

Status: avsluttes

 

6/14 Trenerutdanning

Trener 1 modulen ble godkjent av NIF i desember 2013.

Første kurs i trener I gjennomføres 1. halvår 2014.

Det innføres deltagelseavgift på kr 1000, som er samme avgift som de andre særforbundene vil kreve. Det vil utarbeides krav til aktivitet i klubben for kursdeltagere.

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

7/14 40 års jubileum – NM 2014

 NM 2014 er gjennomført. Det har kun vært positive tilbakemeldinger på arrangementet, og styret retter en takk til de tre klubbene som bidro som tekniske arrangører. Arrangementet ble noe dyrere enn beregnet, grunnet behov for flere ressursbersoner enn først antatt og noe høyere transportkostnader.

Ansvarlig: Morten

Status: avsluttes

  

8/14 Kravene til benkpress- og elitepokal og benkpress- og elitefat justeres

Inger hadde utarbeidet forslag til oppdaterte krav. Det er behov for indre justeringer før kravene vedtas. Lars Samnøy jobber med utarbeidelsen av kravene.

Ansvarlig: Morten og Inger

Status: videreføres

 

9/14 Konkurransetilbud til 10-14 åringer

Styret vil i tiden fram til tinget 2015 vurdere hvordan vi som organisasjon kan gi et forbedret konkurransetilbud til aldersgruppen 10-14 år.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

  

NYE SAKER

 

13/14 Deltagelse på Strongman og lignende formater. 

Styret ser det som nødvendig å komme med noen anbefalinger på dette området, da erfaringene er at man raskt kan komme i konflikt med forbundets verdier ved deltagelse i denne type arrangementer.

TIK endrer kontraktene for regionslagsutøvere til å ha samme krav som for TIKS utøvere på dette området.

Klubbene vil bli oppfordret til å opprette egne retningslinjer, samt vurdere om disse skal tas inn i Rent Idrettslag policy for klubben.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

14/14 Bruk av NSFs trenerutdanning

NSFs treningsprogram eies av forbundet. NSF vil forfølge saken videre med vedkommende som har distribuert og solgt programmet videre. 

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

15/14 Ny web redaktør

Hanne Hegen Rotnes er engasjet som ny web redaktøren forbundets digitale sider.

Hanne er fra Bergen og driver selv med styrkeløft.

Det blir tett samarbeid mellom Anne Marie Hveding (ansvarlig profilering) og Hanne.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres

 

16/14 Utlysningsbrev om aktivitetsmidler til region. Revidering av satsene

Utlysningsbrevene om aktivitetsmidler til regioner sendes ut før 1. oktober. 2014

Det er ikke foretatt noe endring i satsene. Regionene må denne gangen prioritere sine ønsker, da tildelingen vil skje i samsvar med rammebudsjettet og den totale tildelingen vil bli noe lavere enn i 2014.

Ansvarlig: Styret

Status: videreføres