Søknad om momskompensasjon 2015

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader.

Informasjon om ordningen er lagt ut på NIFs nettsider: http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/moms/Sider/Vare–og-tjenestemoms-2015.aspx

På hovedsiden på www.idrett.no er det en egen link/knapp : ”Moms”.

Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner har allerede mottatt en mail vedrørende ordningen. E-posten innholdt den samme informasjonen som nå er lagt ut på våre nettsider.

Særforbund og idrettskretser skal på lik linje med i fjor søke om momskompensasjon på et eget skjema. Særforbund/idrettskretser som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2014 behøver ikke å innhente en egen revisorbekreftelse. Vedlagt følger søknadsskjema (i excel-format) som dere skal benytte. I excel-arket finner dere også en veiledning på utfylling av skjemaet. Særforbund/idrettskretser som har brutto driftskostnader 2014 på over kr 5 millioner må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Mal som revisor skal benytte er vedlagt.

Søknadsfrist er 15. august 2015.

Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no