Tidsfrister regioner

Januar
Februar Søknadsfrist kommunale idrettsmidler februar/mars/april i de fleste kommuner.

  1. Februar. Tildelingsbrev fra NSF sendes regionene
August 6 uker før tinget. Frist for tingforslag og innmelding av tingdelegater.
September 2 uker før tinget. Frist for forbundsstyret til å sende saksliste med forslag til klubber og regioner for gjennomgang og behandling.
Oktober
November
  1. November. Frist for søknad om aktivitetstilskudd fra NSF.
  2. November. Frist for rapport for aktivitet i regionen til NSF.

Innen utgangen av november: Forbundstinget hvert annet år

Desember