Styrereferat 4 – 2015

Tid og sted: 5.-6. desember 2015, Ullevål Stadion

Tilstede: Inger Blikra, Per Fjeld, Renate Evertsen, Morten Novum, Pål Nilsen, Bjørnar Smestad.
Referent: Anne Marie Hveding

Telefonmøte og styremøte:

27.1 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
24.2 –
gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
31.3 –
gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
28.4 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
30.6 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
25.8 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.
19.9 – gjennomgang av tingforslag og fordeling av oppgaver
16.10 – gjennomgang av tingforslag og fordeling av oppgaver
24.11 – gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver.

Avsluttede Saker

18/14 Styremøter 2015
7/15 Strategisamlingen ved NM
8/15 EPF Kongressen
9/15 Gjennomgang av innkomne saker Tinget 2015

Saker behandlet av AU
1/15 Dispensasjon Tor Egil Skogly.
2/15 Dispensasjon Geir Bedin.
3/15 Dispensasjon Melhus IL, NM i benk påmeldingsfrist.
4/15 Dispensasjon Sogndal IL, NM i benk kvalifiseringsfrist.
5/15 Dispensasjon Moss SIK,  NM i benk 3-månedersregel.
6/15 Søknad om utsettelse repetisjonskurs dommere Alta AK.
7/15 Dispensasjonssøknad Oslo SK, gjestedeltakelse NM.
8/15 Dispensasjonssøknad Arendal SVK, kvalifiseringskrav NM åpen.
9/15 Dispensasjonssøknad Andreas Hjelmtveit.
10/15 Dispensasjonssøknad Drammen SI, deltakelse på veteran-NM 2015 og anerkjennelse av norske rekorder.
11/15 Dispensasjonssøknad Johns Alan Reese, deltakelse på USAPL Raw Nationals.
12/15 Dispensasjonssøknad TSI Styrkeløft, NM ungdom, junior og veteran 3-månedersregel.
13/15 Feil i nummerering, nummer ikke brukt.
14/15 Feil i nummerering, nummer ikke brukt.
15/15 Feil i nummerering, nummer ikke brukt.
16/15 Dispensasjonssøknad, Askim SK.
17/15 Dispensasjonssøknad, Nes SIL.

VIDEREFØRTE SAKER

23/13 Journalføring

Rutinene for håndtering og oppbevaring av post og mail skal forbedres. Per har fått ansvaret til å lage et enkelt Excel ark for lagring av viktig informasjon som kan være lett tilgjengelig for hele styret. Alt ekstern korrespondanse skal føres av Forbundskontoret

Per og Anne samarbeider om å lage et godt oppslagsverk.

Ansvarlig: Per

Status: videreføres

 

25/13 Reglement for Nasjonale stevner.

Reglementet skal skrives i eget vedlegg i Nasjonale Bestemmelser.

Til neste ting tas Nasjonale stevner med i listen over gyldige stevner.

Nasjonalt utstyrsfritt stevne godkjennes av AU.

Reglement for Nasjonale stevner

Det skal være dommere fra flere klubber.

Det skal være deltagere fra flere regioner.

Innbydelsen skal sendes alle NSFs klubber.

Innbydelsen skal være iht. nasjonale bestemmelser §3.1.3 og benytt frister for NM – arrangement.

Innbydelsen skal inneholde informasjon om overnattingsmuligheter.

Påmeldingen skjer via forbundets nettside.

En tildeling av status som nasjonalt stevne utløser ingen økonomiske forpliktelser fra NSF til arrangøren.

Nasjonale stevner foreslås tatt med i oversikten over gyldige stevner i eget tingforslag.

Ansvarlig: Pål, styret

Status: avsluttet

 

26/13 Endring i organisasjonshåndboka

Følgende endringer tas inn i organisasjonshåndboka:
– Oppdaterte krav for hedersbevisninger og uttakskriterier.

– Nye retningslinjer for ungdomsløfteres deltagelse på EM og VM er lagt til.

– Det legges inn link til NIFs retningslinjer for medlemmer og organisasjonsledd.

– Linker og tabeller er oppdatert i henhold til ny utgave av styrkeloft.no.

– Oppdateringer av organisasjonsinformasjon

Dette punktet er et vedlegg til Nasjonale bestemmelser:

– Nytt vedlegg for Regler for nasjonale stevner.

Ansvarlig: Morten, Anne Marie

Status: avsluttet

 

9/14 Konkurransetilbud til 10-14 åringer

Styret vil i tiden fram til tinget 2015 vurdere hvordan vi som organisasjon kan gi et forbedret konkurransetilbud til aldersgruppen 10-14 år. Prøveprosjektet som ble vedtatt som delmål i strategiplanen videreføres i VPL for kompetanse.

Ansvarlig: Styret

Status: avsluttet

 

23/14 Tilbud på ny lisensforsikring
På tinget 2013 ble det etterlyst bedre dekning på NSFs lisensforsikring. Styret har innhentet tilbud på forsikring og vedtatt en økning i dekningssatsene på flere områder. Forsikringspremien øker med nesten 300% og det er påkrevet med en økning av lisenskostnaden.

Lisensprisen fra 2015 øker derfor til 500 kr per konkurrerende utøver.

Nye, oppdaterte dekningssatser publiseres og vedlegget i Nasjonale Bestemmelser oppdateres.

Det utarbeides et tingforslag som klargjør retningslinjene for lisens ved overgang fra rekrutt til ungdom.

Ansvarlig: Styret

Status: avsluttet

 

24/14 Bingoavtalen
Norges Styrkeløftforbund har fått tilbud om å kjøpe 2 aksjer i CB Sinsen.

Dette er et entreprenørselskap med ansvar for bingodrift i flere lokaler i Oslo.

Norges Bandyforbund eier i øyeblikket 84 % av aksjene, og hensikten er at idretten skal oppnå 100 % eierskap i selskapet. Pris per aksje er kr 36 500, totalt kr 73 000 for 2 aksjer. NSFs andel av bingoinntektene for 2014 foreslås benyttet til innkjøp av 2 aksjer i CB Sinsen. Et eventuelt restbeløp dekkes av bingoinntekter i januar 2015.

NSF har spilltillatelse fra Lotteritilsynet, og hadde i 2012 en inntekt på kr 289 217 fra bingospill i CB Sinsen.

Styret har bedt kontrollkomiteen om en uttalelse, og kontrollkomiteen har gitt sin tilslutning til forslaget.

Vedtak: NSF kjøper 2 aksjer i CB Sinsen som tilbudt.

Status: Utsatt.

Ansvarlig: Styret

Status: avsluttet

 

1/15 Budsjett 2015

Budsjettet er oversendt Kontrollkomiteen.

Ansvarlig: styret

Status: avsluttet

 

2/15 Sponsor på streaming

Alexander lager pakker. Per er kontaktperson inn mot Askim SK. Anne Marie og Alexander samarbeider med Pål Guddal om å sende ut tilbud om sponsorplasser. Livestream siden oppdateres til å håndtere sponsorplasseringer.

Ansvarlig: Alexander

Status: avsluttet

 

3/15 Gjennomføring av trener I i 2015.

Regionene kontaktes med tanke på koordinering av trener I utdannelsen.

Ansvarlig: Per

Status: avsluttet

 

4/15 Tinget

Tingforberedelser

10. mai      Frist for styret og utvalgenes beretning

  1. august Utsendelse av innkallelse
  2. september Påmeldingsfrist
  3. september Frist for tingforslag
  4. september Styremøte
  5. oktober Saksliste sendes ut
  6. Oktober NSFs ting

Tinget avholdes på Radisson Blu Gardermoen Airport Hotel

Ansvarlig: styret

Status: avsluttet

 

5/15 Idrettstinget

Lovutvalget i NIF skal holde et informasjonsmøte denne uken om innkomne lovsaker, informasjon sendes ut til styret i etterkant. Saken vil bli behandlet på neste telefonmøte.

Ansvarlig: styret

Status: avsluttet

 

6/15 Disiplinærsaker

All saksbehandling i disiplinærsaker skal dokumenteres skriftlig

Ansvarlig: styret

Status: videreføres

 

10/15 Nordisk

Forslag om å gjeninnføre Nordisk åpen styrkeløft og benkpress. Forslag om å arrangere hvert år, annen hvert år med og uten utstyr.

Ansvarlig: styret

Status: videreføres

 

11/15 VPL 2016

Gjennomgang av VPL, fordeling av oppgaver for 2016.

Ansvarlig: styret

Status: videreføres

 

12/15 Gjennomgang av aktivitetsmidler regioner 2016

Gjennomgang av aktivitetsmiddelsøknader fra regionene og fordeling av midler.

Ansvarlig: styret

Status: videreføres

 

13/15 Oppdatering av organisasjonshåndboken og vedlegg i NB etter Tinget

Styret får to uker til å gjennomgå Nasjonale bestemmelser og organisasjonshåndboken før den endelige versjonen publiseres på nettsiden.

Ansvarlig: styret

Status: videreføres

 

14/15 Arrangører NM

Mangler arrangør til NM ungdom, junior og veteran utstyrsfritt. Lenja AK vurderer arrangementet.

Ansvarlig: styret

Status: videreføres