Tingprotokoll 2015

Protokoll fra forbundstinget og strategimøte 2015

Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen 17.-18. oktober 2015


Åpningstale

Presidenten i Norges Styrkeløftforbund, Morten Novum ønsket, tingdelegatene velkommen til forbundstinget 2015. Presidenten belyste noen punkter som NSF har jobbet med  i løpet av tingperioden:

  • Viktigheten av strategisk dokument, som gjør at hele organisasjonen arbeider mot felles mål. Han trakk fram 1000 lisensierte utøvere som et eksempel på et mål som ikke hadde vært mulig uten en felles satsning på rekruttering og trenerutdanning i både forbund og
  • Toppidrett er hovedsatsningsområde. 216 sammenlagtmedaljer og 5 verdensmestre sammenlagt i tingperioden..
  • Godt arbeid blant arrangørklubber. VM i Stavanger og NM på Storefjell ble trukket fram som eksempler på hva vi kan få til i fellesskap. Det er en utfordring å få flere klubber til å påta seg arrangementer.
  • Satsningen på sosiale medier og streaming av arrangement har gitt gode resultater og utvikles videre.
  • De første trenerne er utdannet i den nye trenerløypa og studie på okklusjonstrening er gjennomført.
  • Ny forbundssekretær i 70% stilling. Lars Samnøy ansatt som landslagssjef junior i 50% stilling.
  • Forbundet fortsetter antidopingarbeidet i samarbeid med ADN og skal opprettholde status som Rent Særforbund. Ved neste ting kan vi feire 20 år uten dopingdom blant landslagsutøvere. Økonomien i forbundet er god, men egenfinansieringen må økes for å sikre aktiviteter på områder som ikke blir tildelt øremerkede midler.

1. Godkjenne fremmøtte representanter

 

Forbundsstyret

1 President Morten Novum
2 Visepresident Inger Blikra
3 Styremedlem Alexander Kirketeig
4 Styremedlem Per Fjeld
5 Styremedlem Pål Nilsen
Regioner
6 Styrkeløftregion Øst Vegard Røysum
7 Styrkeløftregion Øst Mina Svele
8 Styrkeløftregion Midt-Norge Stian Walgermo
9 Styrkeløftregion Midt-Norge Kristine Andersen
10 Styrkeløftregion Hedmark/Oppland Ove Johansen
11 Styrkeløftregion Vest Heidi Eriksen
12 Styrkeløftregion Vest Stian Botnen
13 Styrkeløftregion Østafjell Bjarne Havnen
14 Styrkeløftregion Nordland Morten Rygh
15 Styrkeløftregion Sørvest Malin Tjørhom
Klubber
16 Askim SK Inger Hedvig Bryn
17 Askim SK Gunn Myrvang
18 Askim SK Pål Guddal
19 Bergen SK Tor Engevik
20 Bergen SK Aleksandra Fredriksen
21 Bergen SK Asgeir Eide-Olsen
22 Bjørgvin SK Bård Havneraas
23 Bjørgvin SK Cecilie Havneraas
24 Bjørgvin SK Jarle Aaberg
25 Brumunddal AK Stine Mari Forsberg
26 Brumunddal AK Simen Imingen
27 Brumunddal AK Vivian Kolsrud
28 Drammen SI Marit Pettersen
29 Fræna AK Trond Fjøren
30 Fræna AK Marthe Stavik Aas
31 Fræna AK Anita Stavik
32 Ganddal AK Jøren Skadsem Eikeland
33 Ganddal AK Kristoffer Skadsem Eikeland
34 Ganddal AK Lola Pettersson
35 Halden SI Thomas Puzicha
36 IL Kraftsport Heidi Hille Arnesen
37 IL Kraftsport Paal Solberg
38 IL Kraftsport Ingvill Lindisdatter
39 KK-67 Marte Elverum
40 KK-67 Maria Elliott
41 KK-67 Carl Petter Sommerseth
42 Lenja AK Rune Johansen
43 Lenja AK Runar Saxegård
44 Lenja AK Bente Saxegård
45 Moss SIK Håkon Olsen
46 Moss SIK Even Liland
47 Nidarø SK Øyvind Hilmarsen
48 Odin SK Hanne Hagen Rotnes
49 Odin SK Ninaz Khodabandeh
50 Odin SK Thomas Olsen Even Liland
51 Oslo SK Areli Moe
52 Oslo SK Jørgen Andreas Hansen
53 Oslo SK Bo Andre Bergan
54 Rana KK Kristin Michalsen
55 Rana KK Mads Robin Kåsmo
56 Rana KK Christoffer Nygård
57 Sande KK Jan Sjøl
58 Sande KK Martin Eriksen Morten Engnes
59 Sande KK Lise Engnes
60 Sandnes AK Sigve Valentinsen
61 Sandnes AK Henning Tornes
62 Sandnes AK Linda Kåda Høiland
63 Sandviken AK Geir Akse (etter lunsj gikk Aina Klubben inn)
64 Sandviken AK Aina Klubben Blerina Dreshaj
65 SPUVI Nils-Petter Knudsen Terje Sandbo
66 SPUVI Viggo Torgersen Jon Ramstad
67 SPUVI Ida Mari Torgersen
68 Stavanger SK Odd Karsten Andersen
69 Stavanger SK Rebekka Bjellebø Nilsen
70 Ulefoss AK Kim Beck-Gundersen
74 Sogndal IL Roger Navarsete
76 Nes SIL Egil Walseth
77 Nes SIL Ingvild Ørbæk
Representanter uten stemmerett
71 Idrettsfaglig rådgiver Dietmar Wolf
72 Juniorlandslagssjef Lars Edvin Samnøy
73 Forbundssekretær Anne Marie Hveding
75 Løfternes tillitsvalgte Alastair McColl
 

 

Vara og observatører uten tale- og stemmerett

Bergen SK Frederik Engevik Observatør
Bergen SK Alexander Larsen Jan Yngve Halvorsen Observatør
Bjørgvin SK Christian Solheim Observatør
  Bjørgvin SK Triin Lid Observatør
  Bjørgvin SK Per-Alfred Rozenbergs-Deem Observatør
Ganddal AK Alastair McColl Paal Refsland Observatør
Halden SI Andreas Andersson Observatør
OPIL Bjørn Andreas Holmsen Observatør
  OPIL Atle Edvardsen Observatør
Oslo SK Lene Granly Observatør
Oslo SK Jørn H. Høibø Observatør
  Sande KK Morten Engnes Vara
Sandviken SK Blerina Dreshaj Aina Klubben Observatør
SPUVI Runi Sandvold Vara
  SPUVI Jon Ramstad Vara
Ulefoss AK Marius Jemtland Observatør
Giske SK Bjørnar Brende Smestad Observatør

 

2. Godkjenne saksliste og forretningsorden.

Saksliste og forretningsorden godkjent

3. Velge dirigent(er), sekretær(er), 2 representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

 

Dirigent                                                                Bjørn Gran

Sekretær                                                               Anne Marie Hveding

Stemmeopptellingskomitè                               Lars Samnøy og Bjørnar Brende Smestad

Godkjenne og undertegne protokollen         Vegard Røysum og Bjarne Havnen

4. Behandle årsberetningene

Rettelse i resultatoversikten – side 14/VM styrkeløft klassisk, 11.-16.2013, Suzdal, Russland. «Junior» strykes.

Rettelse i resultatoversikten – side 15/VM i styrkeløft, 04.-9.11.2013, Stavanger, Norge. Tutta Kristine Hanssens benkpress var ikke underkjent. Endres til godkjent.

Rettelse i resultatoversikten – side 18/Nordisk Senior Benkpress, 23.8.2014, Njarðvík, Island. Rettet M4 til K4 foran Renate Evertsen.
Rettelse i dommeroppgaver – side 22/VM utstyrsfritt junior. «Junior» strykes.

Rettelse i Prosjekter – side 27/Regionstrenersamlingen desember 2015, rettes til 2014.

Årsberetningene er godkjent med rettelsene.

5. Behandle forbundets regnskap i revidert stand

 

Representantene godkjente det fremlagte regnskapet enstemmig.  Revisors- og kontrollkomiteens rapporter ble også enstemmig vedtatt.

6. Behandle innkomne forslag og tildeling av norske mesterskap

Forslag nr. 1 fra Region Øst

§1.1 GENERELT

Generelt gjelder IPFs tekniske regler. For funksjonshemmede gjelder IPCs tekniske regler. Nasjonale bestemmelser inneholder avvik fra IPF og IPCs bestemmelser og regler, gjeldende for Norge, som NSFs forbundsting har vedtatt.

Eventuelle unntak fra disse bestemmelser, som styret har gjort, skal fremmes som forslag på første mulige forbundsting. Inntil dette skjer, skal unntakene samles i eget vedlegg til Nasjonale bestemmelser.

Begrunnelse
Vi har i dag flere ulike unntak fra IPFs bestemmelser. Dette gjelder for eksempel klassefast påmelding og lovlig utstyr. Vi mener slike unntak må vedtas på første mulige forbundsting. Styret kan ikke være overordnet forbundstinget og vedta unntak som går over flere tingperioder uten at forbundstinget har fått anledning til å konfirmere eller avvise disse vedtak.

Det er dessuten uoversiktlig når gjeldende regler ikke er lett tilgjengelig i IPFs tekniske regler eller Nasjonale bestemmelser.

Styrets kommentar
Styret støtter intensjonen i forslaget, men foreslår en annen formulering. Se forslag nr. 2.

Lovutvalgets kommentar

Se kommentar på forslag 2

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 2 fra Styret

§1.1 GENERELT

Generelt gjelder IPFs tekniske regler. For funksjonshemmede gjelder IPCs tekniske regler. Nasjonale bestemmelser inneholder avvik fra IPF og IPCs bestemmelser og regler, gjeldende for Norge, som NSFs forbundsting har vedtatt.

Dersom IPF gjør vedtak som gjør det nødvendig med nasjonale overgangsbestemmelser, innføres disse midlertidig av styret og fremmes som sak på første mulige forbundsting. Midlertidige bestemmelser skal fremgå i eget vedlegg til Nasjonale Bestemmelser.

Begrunnelse
Vi ser et behov for å formalisere hjemmelen til å gi nødvendige overgangsbestemmelser i etterkant av IPF-vedtak og hvordan disse skal presenteres og behandles videre i vår organisasjon.

Lovutvalgets kommentar

En slik presisering støttes av lovutvalget både fordi det gjør regelverket og bestemmelser mer oversiktlig, i tillegg til å formalisere at eventuelle midlertidige bestemmelser skal behandles ved første mulige ting.

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Nytt forslag erstatter forslag 1 og 2 fra Region Øst og Styret

§1.1 GENERELT

Generelt gjelder IPFs tekniske regler. For funksjonshemmede gjelder IPCs tekniske regler. Nasjonale bestemmelser inneholder avvik fra IPF og IPCs bestemmelser og regler, gjeldende for Norge, som NSFs forbundsting har vedtatt.

Dersom IPF eller IPC gjør vedtak som gjør det nødvendig med nasjonale overgangsbestemmelser eller endringer i Nasjonale bestemmelser, innføres disse midlertidig av styret og fremmes som sak på første mulige forbundsting. Midlertidige bestemmelser skal fremgå i eget vedlegg til Nasjonale bestemmelser.

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

 

Forslag nr. 3 fra Region Øst (Ses i sammenheng med forslag nr. 4)

  • 2.1. ALDERSKATEGORIER

For de alderskategorier som er hjemlet i IPFs reglement brukes de norske betegnelsene:

Ungdom 14-18, Junior 19-23, Åpen klasse, Veteran 40-49, Veteran 50-59, Veteran 60-69 og Veteran +70.

I tillegg til IPFs alderskategorier, har vi i Norge alderskategoriene: Rekrutt I : F.o.m. 01.01. det året en fyller 12 år og ut kalenderåret.

Rekrutt II : F.o.m. det året en fyller 13 år t.o.m. dagen før en fyller 14 år.

I tillegg har vi i Norge alderskategorien rekrutt:

Fom. dagen man fyller 12 år tom. dagen før fylte 14 år.

Begrunnelse

Ny forskning har vist at styrketrening for unge ikke er skadelig – tvert imot. De bør derfor gis anledning til å konkurrere på stevner. NIF godkjenner konkurranser med plasseringer fra 12 år. Vi ser ingen grunn til at de ikke skal få delta på styrkeløftstevner.

Styrets og lovutvalgets kommentar
Se kommentarer under forslag 4

FORSLAGET FALT.

 

Forslag nr. 4 fra Region Øst

§4.2.1 Rekrutt

Alderskategori Rekrutt deles ikke inn i vektklasser og en kan konkurrere i vanlige gym-klær. Konkurranseformen er å løfte flest mulig repetisjoner med 25 kg i benkpress. Alle tellende løft skal være fullstendig utført uten grove skjevheter og spretting på brystkassen. Rekrutt kan delta på alle kategorier stevner med lavere status enn NM.

I rekruttkonkurranser skal debutantene løfte først og for disse skal det trekkes startrekkefølge. Videre skal den med lavest personlig rekord løfte før en annen med høyere personlig rekord. Ved lik rekord trekkes startrekkefølge.

Rekruttløftere kan delta på alle stevner, men det arrangeres ikke egne NM for kategorien.

Begrunnelse

Bredden er ikke stor nok til at egne mesterskap bør arrangeres, men de kan delta i ungdom, hvis de er kvalifisert.

Styrets kommentar til forslag 3 og 4
Styret går imot forslag 3 og 4. I strategiplanen foreslås det å sette i gang et prøveprosjekt med trening og veiledning av yngre utøvere. Styret mener det er viktig å avvente evalueringen til dette prosjektet før det gjøres endringer i Nasjonale Bestemmelser for yngre utøvere.

Styret er imot at det åpnes for at 12-14-åringer kan delta på NM sammen med 18-åringer.

Lovutvalgets kommentar til forslag 3 og 4
Ingen kommentar

FORSLAGET FALT.

 

Forslag nr. 5 fra Region Øst

§2.2.1 Lisens

Alle løftere som deltar på stevner – bortsett fra rekrutt I og rekrutt II – skal ha løst lisens. Denne gjelder pr. kalenderår og skal bestilles på nett senest dagen før stevnestart av løfterens klubb.

Skadeforsikring er inkludert i lisensavgiften, slik at alle medlemmer som har betalt lisensavgift er omfattet av forsikringsordningen til NSF, jfr. vedlegg 2.2.1.

Begrunnelse

Alle som deltar på stevner bør ha forsikring og ha løst lisens. (Har sammenheng med forslag til punkt 2.1 Red.anm. Forslag 3 og 4).

Styrets kommentar
Styret stiller seg åpen til forslaget og avventer tingets diskusjon. Styret vil likevel påpeke at dersom forslag 3 og 4 vedtas bør også forslag 5 vedtas.

Lovutvalgets kommentar

Lovutvalget ser at en slik bestemmelse kan bidra til å unngå situasjoner der ellers kvalifiserte løftere ikke kan delta på mesterskap fordi lisenskriterier ikke er oppfylt, og dette er positivt.

FORSLAGET BLE VEDTATT MED 35 MOT 29 STEMMER.

Vedtaket trer i kraft 01.01.2016

 

Forslag nr. 6 fra Region Øst

§2.2.2 Registrering

For å kunne delta i norske mesterskap eller internasjonale stevner, skal utøveren ha vært registrert med antidopingkontrakt i NSF i minimum de siste 3 måneder respektive 1. år før deltagelse i slike mesterskap/stevner.

Begrunnelse

Dagens regler er utydelige.

Styrets kommentar
Styret er enig i forslaget.

Lovutvalgets kommentar

Lovutvalget støtter en slik presisering av regelverket.

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

 

Forslag nr. 7 fra Region Øst

§3.1.4 Startkontingent

Startkontingenten for NM i styrkeløft (åpen, ungdom, junior og veteran) kan ikke overskride kr. 400,- pr deltaker. Startkontingenten for NM benkpress er maksimalt kr. 300,- pr deltaker.

Startkontingenten for NM benkpress er kr 300 pr. deltager. For ungdom/junior og veteran kan startkontingenten settes til 2 ganger og NM åpen 3 ganger startkontingenten ved NM benkpress.

Begrunnelse

NM åpen bør være vårt flaggskip. Det kan derfor ikke være slik at startkontingenten til dette mesterskapet gir lavere inntekter enn til de andre mesterskapene. Styrkeløftstevner medfører mange flere løft enn benkpresstevner og derved mer arbeid. Dette bør gjenspeiles i startkontingenten.

Styret kommentar

Styret er enige i forslaget, men foreslår en litt annen formulering for å unngå mulige misforståelser. Se forslag 8.

Lovutvalgets kommentar

Dette er en uklar formulering, og dette forslaget bør eventuelt reformuleres om man skal få frem hva som menes.

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 8 fra Styret

§3.1.4 Startkontingent

Startkontingenten for NM i styrkeløft (åpen, ungdom, junior og veteran) kan ikke overskride kr. 400,- pr deltaker. Startkontingenten for NM benkpress er maksimalt kr. 300,- pr deltaker.

Følgende startkontingenter gjelder for norske mesterskap:
NM benkpress                                                                kr. 300

NM styrkeløft ungdom, junior og veteran            kr. 600

NM styrkeløft åpen                                                      kr. 900

 

Begrunnelse

Styret er enige i begrunnelsen fra Region Øst i forslag 7.

Lovutvalgets kommentar

Dette forslaget gir en mer presis endring av teksten enn forslag 7.

FORSLAGET BLE VEDTATT.

 

Forslag nr. 9 fra Region Øst

§3.2 INTERNASJONALE STEVNER I NORGE

NSF skal avsette minimum 2 % av sitt inntektsbudsjett hvert år til fond for fremtidige VM-arrangement i Norge. Styret har fastsatt regler for bruk av fondet, jf. vedlegg 3.2

Ved internasjonale stevner i Norge kan NSF gi støtte til underskudd med inntil kr 10.000,- hvis følgende forutsetninger er oppfylt:

Før arrangementet skal arrangøren i samråd med NSF:

Sette opp budsjett og fremdriftsplan for arrangementet som NSF aksepterer.

a) Sette opp en innbydelse

b) Sette opp en oversikt over inntektsbringende tiltak

c) Sende søknad om underskuddsstøtte

Etter arrangementet skal arrangøren:

a) Sette opp fullstendig regnskap for arrangementet

Under disse forutsetninger er NSF økonomisk ansvarlig for bankett og sekretærmateriell i forbindelse med internasjonale mesterskap i Norge.

Ved alle internasjonale mesterskap i Norge, avtales utgiftsfordeling med NSF for hvert mesterskap. Dette gjelder også ev. overskudd. Kontrakt skal inngås når søknad sendes eller når arrangementet er avtalt.

Begrunnelse

Punktene som foreslås strøket er utdatert. Den nye teksten er slik det foregår i praksis.

 

Styrets kommentar

Styret er enig i forslaget.

 

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT

 

Forslag nr. 10 fra Styret

§3.1.1 Stevnekategorier

Norske stevner inndeles i følgende kategorier:

a) Klubbstevne

b) Seriestevne Åpent stevne

c) Åpent stevne Nasjonalt stevne

d) Mesterskapsstevne (RM, Landsdelsmesterskap og NM)

Alle stevnekategorier kan arrangeres med og/eller uten utstyr.

 

Begrunnelse
Begrepene klubbstevne, åpent stevne og nasjonalt stevne er mer i tråd med dagens virkelighet. I dag er det ingen forskjell på åpent stevne og seriestevne. Tillegget om at alle stevnekategorier kan arrangeres med og/eller uten utstyr mener vi hører hjemme i punktet om stevnekategorier.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

FORSLAGET BLE VEDTATT MOT 3 STEMMER.

Vedtaket trer i kraft fra 01.01.2016

 

Forslag nr. 11 fra Styret

§4.2.1 Utstyrsfri løfting (styrkeløft uten bruk av støtteutstyr)

Klubbene og regionene i NSF kan arrangere stevner med krav om utstyrsfri deltagelse. Ved approbasjon av stevnet skal det informeres om at stevnet skal være utstyrsfritt, og stevnet markeres med en stjerne i terminlisten. I innbydelsen til stevnet må det fremgå at stevnet er utstyrsfritt. Det tillates å arrangere stevner i følgende kategorier; Klubbstevne, Seriestevne, Åpent stevne, Regionmesterskap.

Begrunnelse

Se forslag nr. 10.

Lovutvalgets kommentar
Ingen kommentar

 

FORSLAGET BLE VEDTATT MOT 1 STEMME.

 

Forslag nr. 12 fra Region Øst

§4.2.1 Utstyrsfri løfting (styrkeløft uten bruk av støtteutstyr)

For å kunne avmerkes som utstyrsfrie løft i protokollen, skal løftene være utført i henhold til IPFs regler om utstyrsfri løfting.

Alle løft utført av en utøver i en konkurranse må utføres utstyrsfritt for at stevnestarten skal kunne avmerkes som utstyrsfri i protokollen. Det skal meldes fra under innveiingen dersom løfteren skal løfte utstyrsfritt. Dette avmerkes på startkortet, og innveiingsdommer melder fra til sekretariatet.

Teknisk kontrollør skal kontrollere at utstyr som ikke samsvarer med definisjonen av utstyrsfri løfting ikke er benyttet. På mindre stevner der det ikke er utnevnt en teknisk kontrollør og ikke finnes fullt sekretariat skal innveiingsdommer informere hoveddommer og protokollfører om utøvere som skal løfte utstyrsfritt. Hoveddommer overtar da teknisk kontrollørs kontrollfunksjon.

Klubbene og regionene i NSF kan arrangere stevner med krav om utstyrsfri deltagelse. Ved approbasjon av stevnet skal det informeres om at stevnet skal være utstyrsfritt, og stevnet markeres med en stjerne i terminlisten. I innbydelsen til stevnet må det fremgå at stevnet er utstyrsfritt. Det tillates å arrangere stevner i følgende kategorier; Klubbstevne, Seriestevne, Åpent stevne, Regionmesterskap, Norgesmesterskap.

 

Begrunnelse

Egne norske mesterskap bør kunne arrangeres uten utstyr, slik det blir gjort internasjonalt.

 

Styrets kommentar

Styret er enig i intensjonen i forslaget, men mener opplistingen av stevner er unødvendig. Dette ivaretas i forslag til endring av §3.1.1 Stevnekategorier. Se forslag nr. 10 og 11.

 

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

 

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 13 fra Region Øst

§3.1.1 Stevnekategorier

Norske stevner inndeles i følgende kategorier:

a) Klubbstevne
b) Seriestevne
c) Åpent stevne
d) Mesterskapsstevne (RM, Landsdelsmesterskap og NM og utstyrsfritt RM og NM)

 

Begrunnelse
NSF bør følge våre internasjonale forbund og innføre utstyrsfrie mesterskap. Bare RM og ulike NM godkjennes som mesterskap. Da kan norske rekorder ikke lenger settes på landsdelsmesterskap og nasjonale stevner. Bør gjøre det lettere å skaffe arrangører til utstyrsfrie RM og ulike NM da vi nå får doblet antallet RM og norske mesterskap.

Styrets kommentar
Styret støtter deler av intensjonen i forslaget, men foreslår en annen formulering. Se forslag nr. 10.

 

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar.

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 14 fra Styret

§4.2.2 Utstyrsfri løfting (styrkeløft uten bruk av støtteutstyr)

For å kunne avmerkes som utstyrsfrie løft i protokollen, skal løftene være utført i henhold til IPFs regler om utstyrsfri løfting. Utstyrsfrie resultater kan avmerkes på stevner som er klassifisert som utstyrsfrie samt i klubbstevner og åpne stevner (jfr. § 3.1.1 Stevnekategorier).
Alle løft utført av en utøver i en konkurranse må utføres utstyrsfritt for at stevnestarten skal kunne avmerkes som utstyrsfri i protokollen. Det skal meldes fra under innveiingen dersom løfteren skal løfte utstyrsfritt. Dette avmerkes på startkortet, og innveiingsdommer melder fra til sekretariatet.
Teknisk kontrollør skal kontrollere at utstyr som ikke samsvarer med definisjonen av utstyrsfri løfting ikke er benyttet. På mindre stevner der det ikke er utnevnt en teknisk kontrollør og ikke finnes fullt sekretariat skal innveiingsdommer informere hoveddommer og protokollfører om utøvere som skal løfte utstyrsfritt. Hoveddommer overtar da teknisk kontrollørs kontrollfunksjon.
Klubbene og regionene i NSF kan arrangere stevner med krav om utstyrsfri deltagelse. Ved approbasjon av stevnet skal det informeres om at stevnet skal være utstyrsfritt, og stevnet markeres med en stjerne (*) i terminlisten. I innbydelsen til stevnet må det fremgå at stevnet er utstyrsfritt. Det tillates å arrangere stevner i følgende kategorier; Klubbstevne, Seriestevne, Åpent stevne, Regionmesterskap.

 

Begrunnelse
Vi ønsker størst mulig likebehandling mellom løfting med og uten utstyr. Når det gjelder mesterskap og rekordmulighet er løfting med og uten utstyr nå separert og likestilt. På mindre stevner bør vi beholde muligheten til å registrere begge løfteformer, og få resultatene registrert til ulike rankinger.
Siste setning foreslås strøket da dette dekkes av Forslag nr.10 til endring av §3.1.1, som sier at alle stevnekategorier kan arrangeres både med og uten utstyr.

 

Lovutvalgets kommentar
Ingen kommentar

FORSLAGET BLE VEDTATT MOT 6 STEMMER.

Vedtaket trer i kraft fra 01.01.2016

 

Forslag nr. 15 fra Styret

§7.1 NM-KATEGORIER

Det skal hvert år arrangeres følgende mesterskap for menn og kvinner:

NM, Veteran-NM, Junior-NM, Ungdoms-NM, Lag-NM og Benkpress-NM samt NM i benkpress for funksjonshemmede.

 

Det skal hvert år arrangeres norgesmesterskap i styrkeløft og benkpress i alle alderskategorier, med og uten utstyr.

 

Mesterskap med og uten bruk av støtteutstyr arrangeres i separate mesterskap.

 

Begrunnelse

Styret er enig i begrunnelsen fra Region Øst i forslag nr. 17, men mener opplistingen er ufullstendig og unødvendig.

 

Lovutvalgets kommentar

En alternativ formulering kan være “også utstyrsfritt” i setning 1 og “utstyrsfrie mesterskap arrangeres i separate mesterskap”.

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

Vedtaket trer i kraft fra 01.01.2016

 

Forslag nr. 16 fra Styret

§7.2.1 Arrangement

a) Ungdoms-NM, Junior-NM og Veteran-NM arrangeres i ett eget mesterskapsstevne.

b) Benkpress NM arrangeres i eget mesterskapsstevne for alle kategorier løftere inkludert funksjonshemmede.

a) Ulike alderskategorier i samme mesterskapstype kan kombineres i samme arrangement.

b) Reglene for kåring av norgesmester for klubblag fastsettes av styret og fremgår som eget vedlegg i Nasjonale bestemmelser.

 

Begrunnelse

a) Ved innføring av nye NM er det vanskelig å forutse utvikling i deltakelse både ved de etablerte og de nye mesterskapene. Det er derfor uheldig å ha Nasjonale bestemmelser som begrenser muligheten til å tilpasse dette til behovet.

b) Etter tinget i 2011 har det blitt forsøkt flere tiltak for å revitalisere lagserien uten at dette har fått den ønskede effekten. I første omgang ser vi det naturlig å kåre norgesmester for klubblag under NM åpen og NM åpen benkpress, men ønsker at det skal være rom for å forandre dette over tid.

 

Lovutvalgets kommentar

Støtter forslaget om å ha en formulering som gir arrangørklubber mulighet til å tilpasse stevner når man bedre kjenner behovet til hvert enkelt stevne.

 

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

Vedtaket trer i kraft fra 01.01.2016

 

Forslag nr. 17 fra Region Øst

§7.1 NM-KATEGORIER

Det skal hvert år arrangeres følgende mesterskap for menn og kvinner, også i utstyrsfritt styrkeløft:

NM, Veteran-NM, Junior-NM, Ungdoms-NM, Lag-NM (kåres under NM åpen og NM benkpress) og Benkpress-NM samt NM i benkpress for funksjonshemmede.

 

Begrunnelse

Se tidligere begrunnelser vedrørende utstyrfri løfting. Lag-NM i styrkeløft har ikke blitt arrangert på årevis. Mester bør kåres under NM, ved at beste klubb blir norgesmester for lag. Hvis vi også får NM utstyrsfritt, blir det ennå verre å få arrangører til lag-NM. Styret fastsetter reglene.

 

Styrets kommentar

Styret er enig i intensjonen i forslaget, men foreslår en annen formulering. Se forslag nr. 15.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar.

 

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 18 fra Region Vest

Vi foreslår at det fra og med 2016 arrangeres separate NM i klassisk styrkeløft, og at 7.1 da blir seendes slik ut:

 §7.1 NM-KATEGORIER

Det skal hvert år arrangeres følgende mesterskap for menn og kvinner, også i klassisk styrkeløft. Mesterskap med og uten utstyr skal arrangeres separat.

Kategorier: åpen, veteran-NM, Junior-NM, Ungdoms-NM, Lag-NM (kåres under NM åpen og NM benkpress) og Benkpress-NM samt NM i benkpress for funksjonshemmede.

 

Begrunnelse:

Det bør arrangeres klassisk NM, da klassisk løfting bør likestilles med utstyrsløfting.

 

Vi bør ikke blande mesterskap med og uten utstyr. Dette vil være uheldig for løftere, som da ikke kan delta i begge kategorier. Mange publikummere vil ikke forstå forskjellen.

 

Styrets kommentar

Styret mener intensjonen i forslaget er ivaretatt gjennom styrets forslag nr. 15 og 16.

 

Lovutvalgets kommentar

Se generell kommentar til alternativ formulering til “med og uten utstyr” kommentar til forslag 16. I tillegg bruker IPF “unequipped” som betegnelse og støtter bruken av betegnelsen utstyrsfritt fremfor klassisk for å unngå misforståelser.

 

FORSLAGET FALT.

 

Forslag nr. 19 fra Region Øst

§7.2.1 Arrangement

a) Ungdoms-NM, Junior-NM og Veteran-NM arrangeres i ett eget mesterskapsstevne.

b) Benkpress NM arrangeres i eget mesterskapsstevne for alle kategorier løftere inkludert funksjonshemmede.

       c) Utstyrsfrie mesterskap og mesterskap der utstyr er lovlig, arrangeres i separate mesterskap.

 

Begrunnelse

Vi bør ikke blande mesterskap med og uten utstyr. Dette vil være uheldig for løftere, som ikke kan delta i begge deler. Og for publikum, der noen ikke vil forstå skillet. Og for utstyrsfrie løftere, som resultatmessig blir satt i skyggen. Dette gjelder ikke for stevner som ikke er mesterskap.

 

Styrets kommentar

Styret er enig i intensjonen, men foreslår at punktet om separate mesterskap flyttes til avsnittet om NM-kategorier. Se forslag nr. 15. Styret foreslår også at bindingen mellom mesterskap tas ut av Nasjonale bestemmelser. Se forslag 16.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 20 fra Region Vest

Vi foreslår at det fra og med 2016 blir arrangert eget NM for ungdom + junior, og eget NM for veteraner.

       c) Arrangement

             a. Ungdoms-NM, Junior-NM NM arrangeres i ett eget mesterskapsstevne.

b. Veteran-NM arrangeres i ett eget mesterskapsstevne.

c. Benkpress NM arrangeres i eget mesterskapsstevne for alle kategorier løftere inkludert funksjonshemmede.

             d. Utstyrsfrie mesterskap og mesterskap der utstyr er lovlig, arrangeres i separate mesterskap.

 

Begrunnelse

Ungdom og junior NM skilles fra veteran NM av den grunn at det nå er så mange deltakere at arrangementet blir for stort både for arrangører, løftere og publikum.

 

Styrets kommentar

Styret går imot forslaget og ønsker at mesterskapsstrukturen skal kunne tilpasses behovet over tid. Se forslag nr. 16. Punkt d er ivaretatt i forslag nr. 15.

 

Lovutvalgets kommentar

Lovutvalget støtter styrets forslag om en mer generell formulering for å legge opp til å kunne tilpasse behovet over tid.

FORSLAGET FALT.

 

Forslag nr. 21 fra Styret

§10.3 Ferdighetsmerker

Følgende tabell med merkekrav for utstyrsfri løfting legges til i §10.3:

 

Herrer styrkeløft

Klasse Elitefat Elitepokal Elitemerke Gullmerke Sølvmerke Bronsemerke
53 490 447,5 357,5 315 272,5 235
59 545 495 400 352,5 302,5 260
66 602,5 545 437,5 387,5 335 285
74 657,5 597,5 480 425 365 310
83 707,5 645 515 455 395 335
93 752,5 685 547,5 485 417,5 357,5
105 790 717,5 577,5 510 442,5 375
120 822,5 747,5 600 532,5 460 387,5
+120 845 770 612,5 540 467,5 395

Damer styrkeløft

Klasse Elitefat Elitepokal Elitemerke Gullmerke Sølvmerke Bronsemerke
43 300 272,5 217,5 187,5 165 140
47 320 290 230 200 175 150
52 345 312,5 247,5 217,5 187,5 162,5
57 370 335 262,5 235 205 170
63 400 362,5 285 250 220 187,5
72 440 400 315 277,5 242,5 205
84 480 437,5 345 302,5 262,5 220
+84 517,5 467,5 370 327,5 280 237,5

 

Herrer benkpress

Klasse Elitefat Elitepokal Elitemerke Gullmerke Sølvmerke Bronsemerke
53 137,5 125 87,5 77,5 65 55
59 155 140 95 85 72,5 62,5
66 170 155 107,5 92,5 80 67,5
74 187,5 170 115 102,5 87,5 75
83 200 182,5 122,5 110 92,5 80
93 212,5 192,5 132,5 117,5 100 85
105 225 205 137,5 122,5 105 90
120 235 212,5 145 127,5 107,5 92,5
+120 240 220 150 132,5 115 95

 

Damer benkpress

Klasse Elitefat Elitepokal Elitemerke Gullmerke Sølvmerke Bronsemerke
43 77,5 67,5 45 37,5 35 27,5
47 80 72,5 47,5 42,5 35 30
52 87,5 77,5 50 45 37,5 32,5
57 92,5 85 55 50 40 35
63 100 92,5 60 50 45 37,5
72 110 100 65 57,5 50 40
84 120 110 70 62,5 52,5 45
+84 130 120 77,5 67,5 57,5 50

 

Begrunnelse

Forarbeidet til rekordstandarden for norske rekorder konkluderte med at forskjellen på løfting med og uten utstyr var ca. 15 %. Det er naturlig å bruke samme prosentsats for merkekrav. Vi mener det er riktig å utarbeide en fullstendig tabell, slik at det vil være mulig å utdele hedersbevisninger også til utøvere som kun løfter utstyrsfritt.

 

Lovutvalgets kommentar

Tabellene bør for ordens skyld merkes med menn og kvinner
FORSLAGET BLE VEDTATT MED 47 MOT 20 STEMMER.

Det ble påpekt feil i tabell for benkpress herrer +120 kg Gullmerket. Dette er rettet opp i referatet.

 

Forslag nr. 22 fra Region Øst

§7.2.2. Kvalifiseringskrav

Kvalifiseringskrav for å delta i norske mesterskap må være oppnådd på et approbert og registrert stevne. Følgende krav gjelder for damer og herrer:

Kvalifiseringskrav til NM for veteraner reduseres med 10 % for veteraner over 60 år.

 

Kvalifiseringskravene til utstyrsfrie mesterskap reduseres med 20% i forhold til kravene under.

 

Begrunnelse

Siden kvalifiseringskravene følger merkekravene, bør disse reduseres for utstyrsfri løfting. Egne merkekrav synes unødvendig da etterspørselen etter merker er for lav til å forsvare dette.

 

Styrets kommentar

Se forslag nr. 21.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

 

FORSLAGET FALT.

 

Forslag nr. 23 fra Region Vest

§7.2.2 Kvalifiseringskrav

Kvalifiseringskrav for å delta i norske mesterskap må være oppnådd på et approbert og registrert stevne. Følgende krav gjelder for damer og herrer:

Kvalifiseringskravene til utstyrsfrie mesterskap reduseres med 25% forhold til kravene for NM med utstyr.

Begrunnelse

Siden kvalifiseringskravene for NM følger merkekravene, bør disse prosentmessig reduseres for utstyrsfri løfting. Det blir enklere å forholde seg til de eksisterende merkekravene enn å lage egne oversikter for klassisk.

 

Etter en gjennomgang av de norske rekordene i åpen klasse for menn har vi kommet til at forskjellen fra rekorder med utstyr og uten ligger på ca. 25 %.

 

Derfor er det rimelig at kvalifiserings forskjell ligger på det samme nivået.

 

Styrets kommentar

Se forslag nr. 21.

 

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

 

FORSLAGET FALT.

 

Forslag nr. 24 fra Region Øst

 

Styrkeløft Damer Herrer
NM Gullmerket Elitemerket Gullmerket Elitemerket
J-NM Sølvmerket Gullmerket Sølvmerket Gullmerket
U-NM Bronsemerket Bronsemerket
V-NM Bronsemerket Bronsemerket
Benkpress Damer Herrer
Senior (åpen) Gullmerket Elitemerket Gullmerket Elitemerket
Junior Sølvmerket Gullmerket Sølvmerket Gullmerket
Ungdom Bronsemerket Bronsemerket
Funksjonshemmede Bronsemerket Bronsemerket
Veteraner Bronsemerket Bronsemerket

 

Begrunnelse

Kravet til NM åpen med utstyr bør være elitemerket. Det er her eliten møtes og da er det ikke OK med krav som er så lave at klasser må deles i flere puljer. Så får heller styret justere merkekravene i henhold til dette. Ved årets NM ville deltagelsen likevel blitt +100 deltagere.

 

Heller ikke ved J-NM vil en økning av kravene påvirke deltagelsen i nevneverdig grad. Vi mener likevel det er riktig å heve kravene noe slik at deltagelsen ved J-NM holder seg på dagens nivå.

(Vi vil ikke ar kravene ved U-NM økes da antall deltagere i ungdom er noe lavt).

Styrets kommentar

Styret er enig i forslaget.

 

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

 

FORSLAGET BLE VEDTATT MOT 5 STEMMER.
Kvalifiseringskrav i allerede løpende kvalifiseringsperioder endres ikke. Nye krav trer i kraft fra og med første NM i aktuell kategori. For nye mesterskapstyper gjelder de nye kravene, med siste 12 måneder før mesterskapet som kvalifiseringsperiode.

 

Forslag nr. 25 fra Oslo Styrkeløftklubb

§7.2.2 Kvalifiseringskrav

Kvalifiseringskrav for å delta i norske mesterskap må være oppnådd på et approbert og registrert stevne. Følgende krav gjelder for damer og herrer:

Kvalifiseringskrav til NM for veteraner reduseres med 10 % for veteraner over 60 år.

 

Kvalifiseringskravene til nasjonale utstyrsfrie stevner reduseres med 20 % i forhold til kravene under.

 

Styrkeløft Damer Herrer
NM Gullmerket Gullmerket
J-NM Sølvmerket Sølvmerket
U-NM Bronsemerket Bronsemerket
V-NM Bronsemerket Bronsemerket
Benkpress Damer Herrer
Senior (åpen) Gullmerket Gullmerket
Junior Sølvmerket Sølvmerket
Ungdom Bronsemerket Bronsemerket
Funksjonshemmede Bronsemerket Bronsemerket
Veteraner Bronsemerket Bronsemerket

 

 

Begrunnelse:

Dersom forslag vedrørende NM utstyrsfritt ikke blir vedtatt ønsker vi at det skal settes kvalifiseringskrav til Nasjonale utstyrsfrie stevner. Dette begrunnes i at påmeldingen ved årets nasjonale utstyrsfrie stevne i styrkeløft var så stor at det ble meget utfordrende for arrangørklubb (Oslo SK). Videre ønsker vi at et nasjonalt stevne med så stor deltagelse bør være et stevne for viderekomne løftere som allerede har debutert på mindre stevner. Dersom det ikke arrangeres NM utstyrfritt oppfatter vi et nasjonalt stevne som kåringen av landets beste utstyrsfrie løftere, og dermed bør det stilles kvalifiseringskrav for deltagelse.

 

Forslaget trekkes dersom det blir vedtatt at det skal arrangeres NM utstyrsfritt.

Styrets kommentar

Se forslag nr. 21 og 24.

 

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

 

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 26 fra Region Øst

§7.2.6 NM-arrangement

Ved alle norske mesterskap er NSF ansvarlig for arrangør og støtte til arrangør. Det skal minimum sendes 3 dommere/jury og en i sekretariatet. En av disse skal være NSF sin representant under mesterskapet. For øvrig skal NSF godkjenne de øvrige dommere til mesterskapet og dekke utgiftene til medaljer. Arrangør skal dekke øvrige dommerutgifter, funksjonærer og premier (inkludert mat til disse, under mesterskapet).

Det skal gis et tilskudd til arrangøren(e) – i tillegg til de 4 som NSF tar ut. Dette skal være det samme for alle arrangører (reise og hotell). I tillegg gis nødvendig tilskudd til arrangører avhengig av hvor i landet mesterskapene arrangeres.

Begrunnelse
Det bør være arrangørens oppgave – i samarbeid med NSF – å skaffe nødvendige funksjonærer. Lokale dommere/funksjonærer bør benyttes så langt det er mulig. De klubber/arrangører som har dette selv belønnes ved at de får mindre utgifter. Dermed blir overskuddet større. Gir også en utdanningseffekt uten at det går ut over kvaliteten siden NSF stiller med jury og har representant(er) i sekretariatet. De beste klubbene tjener mest på å arrangere.

 

Styrets kommentar

Styret fremmer alternativt forslag, se forslag nr. 27.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar.

 

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 27 fra Styret

§7.2.6 NM-arrangement

NSF skal søke å skaffe arrangør til alle norske mesterskap og ta ut dommere til mesterskapene. NSF dekker reise og hotell for 3 dommere og 1 funksjonær, mens arrangøren dekker øvrige utgifter til dommere og funksjonærer.

NSF dekker medaljer mens arrangøren dekker øvrig premiering.

NSF kan gi et tilskudd til arrangør. Tilskuddet tilpasses arrangørsted og kostnadsnivå.

Begrunnelse

Styret mener alle dommere på norske mesterskap skal tas ut av NSFs dommeransvarlig. Vi har også valgt å omformulere teksten om kostnadsdeling for å klargjøre ansvarsområdene.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar.

MOTFORSLAG

Brumunddal AK:
«NSF skal søke å skaffe arrangør til alle norske mesterskap og ta ut dommere til mesterskapene. NSF dekker reise og hotell for dommere og 1 funksjonær. 1/3 av startkontingenten tilfaller NSF til dekning av dette.

 

NSF skal dekke medaljer, mens arrangøren dekker øvrig premiering.»

 

FORSLAGET FRA  BRUMUNDDAL AK FALT MED  41 MOT 29 STEMMER .

STYRETS FORSLAG BLE VEDTATT MOT 22 STEMMER.

TILLEGGSFORSLAG
Styrkeløftregion Nordland:
«I tillegg til styrets forslag:
NM-arrangør skal ikke ha kostnader til dommere utover kr. 10.000 kr,-.»

 

Styret bemerket til forslaget at dette ville  øke forbundets kostnader med ca. 50 000 kroner per år.
FORSLAGET BLE VEDTATT MED 41 MOT  32 STEMMER .Vedtaket trer i kraft fra 01.01.2016


Forslag nr. 28 fra Styret

8. Serier

8.1 SERIER
Det skal hvert år arrangeres minst en (1) serie for klubber/lag. Forbundsstyret bestemmer hvilke serier som skal arrangeres og reglene for disse. Reglene sendes ut til klubbene seinest 1 måned før fristen for approbering av stevner går ut., se vedlegg 8.1.1., 8.1.2 og 8.1.3.

Begrunnelse
Se begrunnelsen til forslag nr. 16, punkt b.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar.

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

Vedtaket trer i kraft fra 01.01.2016


Forslag nr. 29 fra Region Øst

§5.1.3 Opprettholdelse av dommerstatus

Tillegg til eksisterende bestemmelser:
En dommer som ikke overholder sine forpliktelser, rykker ned en dommerkategori hvis vedkommende har stor nok aktivitet i den lavere kategorien.

Begrunnelse

Det finnes enkelte dommere som ikke dømmer nok stevner eller som har den status som kreves. De kan ha en aktivitet som oppfyller en lavere kategori. De bør da ikke strykes, men rykke ned en kategori.

Styrets kommentar

Styret er enig i forslaget. Styret tolker forslaget slik at det for opprykk til forbundsdommer igjen gjelder samme reglement som for nye regionsdommere.

 

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

Vedtaket gjelder § 5.1.4

 

Forslag nr. 30 fra Region Øst

§9.1 REKORDKATEGORIER

NSF anerkjenner og registrerer norske rekorder satt av norske statsborgere.  Ved  eventuelt internasjonale rekorder skal også dopingkontroll utføres.

 

Begrunnelse

Internasjonale rekorder er dekket at internasjonale bestemmelser og trenger ikke å stå her.

 

Styrets kommentar

Styret er enig i forslaget. Reglene for internasjonale rekorder finnes i NPFs, EPFs og IPFs reglement.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar

 

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

 

Forslag nr. 31 fra Region Øst

§9.2 NORSKE REKORDER
Norske rekorder kan kun settes på RM eller norske mesterskap høyere klassifiserte stevner og skal avmerkes på stevneprotokollen. Alle dommer må minst ha forbundsdommergrad. I tillegg godkjennes rekorder satt på internasjonale stevner og mesterskap med internasjonale dommere eller jury.

 

Utstyrsfrie rekorder kan bare settes på utstyrsfrie mesterskap. Men hvis rekorden er høyere enn den som gjelder med utstyr, godkjennes den også som rekord for denne gruppen.

Begrunnelse

Det foreslås at landsdelsmesterskapene ikke lenger er et mesterskapsstevne. Norske rekorder kan derfor ikke settes på disse stevnene. Også nasjonale stevner inngår i kategorien der rekorder ikke kan settes fordi dette betraktes som et åpent stevne.

 

Det bør bare kunne settes rekorder i utstyrfri løfting på utstyrsfrie mesterskap, på samme måte som det ikke kan settes rekorder med utstyr på utstyrsfrie mesterskap.

 

Styrets kommentar

Styret er enig i intensjonen i deler av forslaget, men går imot forslaget slikt det nå foreligger. Styret mener dagens formulering i første avsnitt er dekkende og dessuten tar høyde for eventuelle endringer i stevnekategorier. Styret er enig i at utstyrsfrie rekorder bare bør kunne settes på utstyrsfrie mesterskap. Styret er ikke enig i at utstyrsfrie rekorder skal godkjennes også som rekord med utstyr dersom den er høyere enn denne, da vi mener dette er en sammenblanding av to ulike disipliner, som man nå forsøker å likebehandle. Se forslag nr. 32.

Lovutvalgets kommentar

Ingen kommentar.

 

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 32 fra Styret

§9.2 NORSKE REKORDER
Norske rekorder kan kun settes på RM eller høyere klassifiserte stevner og skal avmerkes på stevneprotokollen. Alle dommer må minst ha forbundsdommergrad.

 

Utstyrsfrie rekorder kan bare settes på utstyrsfrie mesterskap.

Begrunnelse
Se styrets kommentar til forslag nr. 31.

Lovutvalgets kommentar
Ingen kommentar.

 

FORSLAGET BLE ENSTEMMIG VEDTATT.

Vedtaket trer i kraft fra 01.01.2016

 

Forslag nr. 33 fra Region Øst

NASJONALE BESTEMMELSER:

 

Erstatt utstyrsfritt i alle punkter der ordet er benyttet med klassisk. Dette i hele Nasjonale bestemmelser som gjelder etter dette forbundstinget.

 

Begrunnelse

Da utstyrsfritt ble vedtatt benyttet i Norge, var det ikke lov med knevarmere og håndleddsbind. IPF hadde ikke bestemmelser for løfting i ”classic raw”. Nå når de har fått det, bør vi bruke klassisk, slik de gjør internasjonalt. I Norden brukes klassisk av: Danmark, Sverige, Island, Finland og NPF. Dvs. samtlige forbund bortsett fra Norge.

 

 

Styrets kommentar
Styret er uenig i forslaget. I IPFs tekniske regler bruker de betegnelsen classic (raw/unequipped). Det betyr at IPF mener at beskrivelsen unequipped er nødvendig for å forklare begrepet classic. Vi mener at ordet utstyrsfritt er mere dekkende og beskrivende for utenforstående enn klassisk.

 

Lovutvalgets kommentar

Støtter at utstyrsfritt beholdes også fordi IPF bruker dette i sitt tekniske reglement.

 

FORSLAGET BLE TRUKKET.

 

Forslag nr. 34 fra Region Vest

4.2.2 Utstyrsfri løfting (styrkeløft uten bruk av støtteutstyr)

Betegnelsen ”Utstyrsfri” forandres til betegnelsen ”Klassisk”

 

Begrunnelse
Klassisk er den betegnelsen IPF bruker.

Styrets kommentar
Se styrets kommentar til forslag nr. 33.

Lovutvalgets kommentar

Se kommentar på forslag 33.

FORSLAGET FALT MED 47 MOT 22 STEMMER.

 

 

Forslag nr. 35 fra Region Vest

Nasjonale bestemmelser.

Strategiplanen.

Vi foreslår at strategiplanen SKAL tas opp som egen sak på forbundstinget, gjennomgås og evt. godkjennes der, i den form som forbundstinget ønsker den.

Tekst: Strategiplan utarbeides på strategimøte, og sendes klubbene for gjennomgang. Strategiplan skal deretter godkjennes av forbundstinget.

Begrunnelse:

Det er forbundstinget, med lovlig valgte representanter, som er organisasjonens overordnete myndighet. Da er det rimelig at det er disse bemyndigete representantene som styrer strategien, og ikke enkelte utsendinger som deltar på strategimøtet.

Styrets kommentar
Strategisk dokument behandles på hvert forbundsting som en del av forbundets langtidsplan. Dette fremgår av §17, punkt 8 i NSFs lov.

Lovutvalgets kommentar
Ingen kommentar.

FORSLAGET BLE FORKASTET.

 

 

Fordeling av norske mesterskap

 

Mesterskap Søkere
NM benkpress 2017 IL Kraftsport, Oslo SK, Lenja AK
NM benkpress 2018
NM benkpress UF 2016 Region Vest
NM benkpress UF 2017 Lenja AK
NM benkpress UF 2018 Bjørgvin SK
NM 2016
NM 2017 KK-67 og Oslo SK
NM 2018 Sandes AK
NM U/J/V 2017 Oslo SK
NM U/J/V 2018 Bjørgvin SK
NM UF 2016 Christiania AK sammen med Nes SIL
NM UF 2017 Sande KK
NM UF 2018 Oslo SK

8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett

Oslo SK og løfternes tillitsvalgte hadde tidlig i diskusjonen ulike forslag til styrking av landslagene i benkpress og styrkeløft utstyrsfritt. Disse forslagene ble trukket til fordel for et omforent forslag.

 

OMFORENT FORSLAG

Lisensen økes til 1000 kr. Styret pålegges å fordele inntektsøkningen slik at landslagsutøverne likestilles økonomisk.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Med denne endringen ble rammebudsjett for 2016, 2017 og 2018 enstemmig vedtatt.

Strategisk dokument ble enstemmig vedtatt.

 

9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet

BDO ble enstemmig engasjert som forbundets revisor.

 

 

11. Valg av tillitspersoner

Presentert av valgkomiteens leder Linda Høiland.

 

Følgende styre og komiteer ble valgt enstemmig:

Styret

President Morten Novum Drammen SI gjenvalg
Visepresident Inger Blikra Rana KK gjenvalg
Styremedlem Per Øyvind Fjeld Askim SK gjenvalg
Styremedlem Pål Nilsen Oslo SK gjenvalg – ny rolle
Styremedlem Renate Evertsen Sandnes AK ny
Varamedlem Frank Gyland Kristiansand AK gjenvalg
Varamedlem Bjørnar Brende Smestad Giske AK ny

 

Kontrollkomiteen


Medlemmer

Leder Sigve Valentinsen Sandnes AK Gjenvalg – ny rolle
Medlem Ove Johansen Brumunddal AK Gjenvalg – ny rolle
Medlem Aagot Carlsen Mosjøen SK gjenvalg
Varamedlem Jostein Fiveltun KK-67 ny
Varamedlem Kristin Michalsen Rana KK ny

 

Lovutvalg

Medlemmer

Leder Kristin Thorvaldsen Oslo SK gjenvalg – ny rolle
Medlem Tollef Taksdal Oslo SK gjenvalg
Medlem Marie Tjosevik KK 67 gjenvalg – ny rolle
Medlem Vidar Tangen Moss SIK ny
Medlem Tonje Moltubakk Haugstad Oslo SK ny
Varamedlem Svein Magne Malmedal Fræna AK ny
Varamedlem Alastair McColl Ganddal AK ny

 

Sanksjonsutvalg

Medlemmer

Leder Vegar Røysum Lørenskog AK ny
Medlem Linda Høiland Sandnes AK gjenvalg
Medlem Trond Fjøren Fræna AK gjenvalg
Varamedlem Hilde O. Dretvik Røros SK gjenvalg
Varamedlem Stian Botnen Odin SK ny

 

Valgkomite

Medlemmer

Leder Heidi Hille Arnesen IL Kraftsport Ny rolle
Medlem Olaf Dahl Fræna AK gjenvalg
Medlem Alexander Kirketeig Odin SK Ny
Varamedlem Trond Palmer Henningsen Saltdal SK Ny

11. Bestemme tid og sted for neste forbundsting

Styret fikk fullmakt til å fastsette tid og sted for forbundstinget 2017.

Utdeling av hedersbevisninger

Morten Haugseng fikk hederstatuett.

Jan Sjøl og Tor Engvik fikk hedersmerke.

 

12. Avsluting

Gjenvalgt president Morten Novum takket de fremmøtte for et godt og saklig ting, og ønsket alle velkommen til dag 2 .

 

 

 

 

 

 

 

Gardermoen 17.10.2015

 

 

 

Anne Marie Hveding

Referent

 

 

 

 

 

Protokollen er kontrollert og godkjent                                           Protokollen er kontrollert og godkjent

Dato:                                                                                                             Dato:

 

 

 

Vegard Røysum sign.                                                                              Bjarne Havnen sign.