Innbydelse til dommerkurs/repetisjonskurs, Region Østafjell

INNBYDELSE TIL DOMMERKURS / REPETISJONSKURS
LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. FEBRUAR 2016 I SANDE

Styrkeløftregion Østafjell innbyr herved til dommerkurs/repetisjonskurs for regionens dommere.

Tid Dommerkurs:
Lørdag 27. februar fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00
Søndag 28.februar fra kl. 09.00 til ca. kl. 14.30

Tid Repetisjonskurs:
Søndag 28. februar fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00

Sted: Sandehallen 3070 Sande
Instruktør: Jan Sjøl

Lørdag gjennomgås IPF´s tekniske reglement og særnorsk reglement, hvoretter det på søndag
gis en kort repetisjon av disse regler og avlegges teori- og praktisk prøve for de som skal bli
kretsdommer eller forbundsdommer. De som bare skal ha repetisjonskurs trenger ikke å komme
på lørdagen.

Kurset gjelder for tre kategorier dommere: Nye dommere, kretsdommere som ønsker å bli
forbundsdommere og obligatorisk repetisjonskurs for dommere (hvert 4. år). For å bli
forbundsdommer er kravet følgende: Minst 2 års praksis som kretsdommer og minst 90 poeng
på ny teoriprøve, som avlegges sammen med ny praktisk prøve på søndag

Regionen oppfordrer spesielt klubbene til å melde på kvinnelige deltagere.

Deltakerne bes melde seg på til kurset via sine respektive klubber, som sender samlet påmelding
til undertegnede pr. mail jan.sjol@gjensidige.no innen mandag 22. februar 2016.

Kursmateriellet er:
1. Forberedelsehefte for dommerkurs for krets- og forbundsdommere
2. NSF´s lover,
3. Særnorske regler og
4. IPF´s tekniske regler

Kursmateriellet kan skrives ut fra dokumentarkivet på NSF´s webside, og det er viktig at dere møter forbererdt.
Det kreves ikke deltakeravgift.

Med vennlig hilsen
Styrkeløftregion Østafjell
Jan Sjøl
Dommeransvarlig
41634579

Last ned innbydelsen her: Innbydelse dommerkurs-2016